עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מה באמת מלמד המקרא?‏

 פרק חמש עשרה

לעבוד את אלוהים כרצוי בעיניו

לעבוד את אלוהים כרצוי בעיניו
  • האם כל הדתות משביעות את רצון אלוהים?‏

  • כיצד נוכל לזהות את דת האמת?‏

  • מי הם כיום עובדי האל האמיתיים?‏

1. איזו תועלת תצמח לנו אם נעבוד את אלוהים בדרך הנכונה?‏

ליהוה אלוהים אכפת מאוד מאיתנו, והוא רוצה שהדרכתו האוהבת תועיל לנו. אם נעבוד אותו בדרך הנכונה, נהיה מאושרים ונימנע מבעיות רבות בחיים. נוסף על כך נזכה לברכתו ולעזרתו (‏ישעיהו מ”ח:17‏). על כל פנים, ישנן מאות דתות הטוענות כי הן מלמדות את האמת על אלוהים. אך הן נבדלות מאוד זו מזו בנוגע למה שהן מלמדות על אלוהים ועל מה שהוא מצפה מאיתנו.‏

2. כיצד נוכל ללמוד מהי הדרך הנכונה לעבוד את יהוה, ואיזו דוגמה עוזרת לנו להבין זאת?‏

2 כיצד תדע מהי הדרך הנכונה לעבוד את יהוה? אין צורך שתלמד את תורותיהן של כל הדתות הרבות ותשווה ביניהן. כל שעליך לעשות הוא ללמוד מה באמת מלמד המקרא על עבודת אלוהים האמיתית. נמחיש זאת באמצעות דוגמה: בארצות רבות מופץ בשוק כסף מזויף. אם היה עליך לעבוד בזיהוי הכסף המזויף, כיצד היית מזהה אותו? האם היית מנסה ללמוד את כל צורות הזיוף? לא. עדיף היה שתלמד כיצד נראה כסף אמיתי. אחרי שתדע לזהות כסף אמיתי, תוכל להבחין בזיוף. בדומה לכך, אם נלמד כיצד לזהות את דת האמת, נוכל להבחין מה הן דתות הכזב.‏

3. מה עלינו לעשות לפי דברי ישוע אם אנו רוצים למצוא חן בעיני אלוהים?‏

 3 חשוב שנעבוד את יהוה כרצוי בעיניו. רבים מאמינים כי כל הדתות משביעות את רצון אלוהים, אך אין זה מה שהמקרא מלמד. גם אין די בכך שאדם יטען שהוא משיחי. ישוע אמר: ”לא כל האומר לי ’אדוני, אדוני’ ייכנס למלכות השמים, אלא העושה את רצון אבי שבשמים”. אם כן, כדי למצוא חן בעיני אלוהים עלינו ללמוד מה הוא דורש מאיתנו וליישם זאת בפועל. ישוע כינה את מי שאינם עושים את רצון אלוהים ”עושי רשע” (‏מתי ז’:21–23‏). בדומה לכסף מזויף, אין לדתות כזב ערך ממשי. וגרוע מכך, דתות אלה למעשה מזיקות.‏

4. מה משתמע מדברי ישוע על שתי הדרכים, ולאן מובילה כל אחת מהן?‏

4 יהוה מושיט לכל אדם עלי אדמות את ההזדמנות לזכות בחיי נצח. אך על מנת לחיות לנצח בגן עדן עלינו לעבוד את אלוהים כראוי, ולחיות כעת בדרך המקובלת עליו. למרבה הצער, רבים מסרבים לעשות זאת. על כן אמר ישוע: ”היכנסו דרך הפתח הצר, כי רחב הפתח ומרווחת הדרך המוליכה לאבדון ורבים ההולכים בה. אך צר הפתח וצרה הדרך המוליכה לחיים ומעטים המוצאים אותה” (‏מתי ז’:13, 14‏). דת האמת מובילה לחיי נצח. דתות הכזב מובילות לאבדון. יהוה אינו רוצה שיאבד איש, ולכן הוא נותן לבני אדם באשר הם את ההזדמנות ללמוד עליו (‏פטרוס ב’. ג’:9‏). לפיכך, הדרך שבה אנו עובדים את אלוהים היא עניין של חיים או מוות עבורנו.‏

כיצד לזהות את דת האמת

5. כיצד ניתן לזהות את מי שחיים על־פי דת האמת?‏

5 כיצד ניתן למצוא את ”הדרך המוליכה לחיים”? ישוע אמר כי ניתן יהיה להכיר את דת האמת על־פי אורח החיים שמנהלים חבריה. ”בפירותיהם תכירו אותם”, אמר. ”כל עץ  טוב עושה פרי טוב” (‏מתי ז’:16, 17‏). במילים אחרות, ניתן לזהות את מי שחיים על־פי דת האמת באמצעות תורתם והתנהגותם. אף שהם בלתי מושלמים ועושים טעויות, עובדי האל האמיתיים כקבוצה מתאמצים לעשות את רצון אלוהים. הבה נבחן שישה מאפיינים המזהים את מי שחיים על־פי דת האמת.‏

6, 7. מהי השקפת משרתי אלוהים על המקרא, ואיזו דוגמה הציב ישוע בעניין זה?‏

6 משרתי אלוהים האמיתיים מבססים את תורתם על המקרא. המקרא עצמו מציין: ”כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, ומועיל הוא להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים מושלם, ומוכשר לכל מעשה טוב” (‏טימותיאוס ב’. ג’:16, 17‏). השליח פאולוס כתב לאחיו לאמונה: ”כאשר קיבלתם את דבר אלוהים ששמעתם מאיתנו, קיבלתם אותו לא כדבר בני אדם, אלא כפי שהוא באמת — דבר אלוהים” (‏תסלוניקים א’. ב’:13‏). מכאן שעיקרי האמונה ומִנהגיה של דת האמת אינם מבוססים על השקפות או מסורות שהוגה האדם. מקורם בדבר־אלוהים שנכתב בהשראה, המקרא.‏

7 ישוע המשיח הציב דוגמה ראויה לשמה כמי שביסס את תורתו על דבר־אלוהים. בתפילה לאביו השמימי אמר: ”דברך אמת” (‏יוחנן י”ז:17‏). ישוע האמין בדבר־אלוהים, וכל מה שלימד עלה בקנה אחד עם כתבי־הקודש. הוא נהג לומר: ”כָּתוב” (‏מתי ד’:4,‏ 7,‏ 10‏). אחר כך היה מצטט פסוק. באופן דומה, משרתי אלוהים כיום אינם מלמדים את דעותיהם האישיות. הם מאמינים כי המקרא הוא דבר־אלוהים ומבססים את תורתם אך ורק על הכתוב בו.‏

8. מה כרוך בעבודת יהוה?‏

8 מי שחיים על־פי דת האמת עובדים את יהוה לבדו  ומודיעים את שמו ברבים. ישוע הצהיר: ”ליהוה אלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד” (‏מתי ד’:10‏). אם כן, משרתי אלוהים עובדים אך ורק את יהוה. במסגרת עבודת אלוהים זו הם מכריזים את שמו של אל האמת ומדברים עם הזולת על אישיותו. בתהלים פ”ג:19 נאמר: ”אתה שמך יהוה; לבדך עליון על כל הארץ”. ישוע הראה באיזו דרך יש לעזור לאחרים להכיר את אלוהים. הוא ציין בתפילה: ”גיליתי את שמך לאנשים אשר נתת לי מן העולם” (‏יוחנן י”ז:6‏). גם עובדי האל האמיתיים כיום מלמדים את הזולת על שם אלוהים, על מטרותיו ועל תכונותיו.‏

9, 10. באילו דרכים אוהבים המשיחיים האמיתיים איש את רעהו?‏

9 משרתי אלוהים אוהבים איש את רעהו אהבה אמיתית ובלתי אנוכית. ישוע אמר: ”בזאת ידעו הכול שתלמידיי אתם: אם תהיה אהבה ביניכם” (‏יוחנן י”ג:35‏). אהבה כזו שררה בין המשיחיים הקדומים. אהבה כרצון אלוהים מגשרת על הבדלי גזע, מעמד ולאום ומאחדת אנשים בקשר בל יינתק של אחווה אמיתית (‏קולוסים ג’:14‏). אהבת אחים כזו אינה שוררת בין חבריהן של דתות הכזב. מניין לנו? הם הורגים זה את זה על רקע הבדלי גזע ולאום. משיחיים אמיתיים אינם אוחזים בנשק על מנת להרוג את אחיהם לאמונה או כל אדם אחר. המקרא מצהיר: ”בזה ייוודעו ילדי האלוהים וילדי השטן: כל מי שאינו עושה צדקה איננו מאלוהים, וכן מי שאינו אוהב את אחיו. ... נאהב איש את רעהו; לא כקין אשר היה מן הרע והרג את אחיו” (‏יוחנן א’. ג’:10–12; ד’:20, 21‏).‏

10 ברור כי אהבה אמיתית אינה מסתכמת בהימנעות מהרג. משיחיים אמיתיים מקדישים באופן בלתי אנוכיי מזמנם, ממרצם וממשאביהם על מנת לעזור זה לזה ולעודד איש את אחיו (‏עברים י’:24, 25‏). הם מסייעים איש לרעהו בעתות מצוקה ונוהגים ביושר עם הזולת. הם בעצם מיישמים  בחייהם את עצת המקרא ’לגמול טוב לכל אדם’ (‏גלטים ו’:10‏).‏

11. מדוע חשוב לקבל את ישוע המשיח כאמצעי הישועה שסיפק אלוהים?‏

11 המשיחיים האמיתיים מקבלים את ישוע המשיח כאמצעי הישועה שסיפק אלוהים. המקרא אומר: ”ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הניתן לבני אדם אשר בו ניוושע” (‏מעשי השליחים ד’:12‏, דל’‏‏). כפי שראינו בפרק 5‏, ישוע נתן את חייו ככופר בעד עושי רצון אלוהים (‏מתי כ’:28‏). יתרה מזו, ישוע הוא המלך שמינה אלוהים לעמוד בראש המלכות השמימית שתמשול על הארץ כולה. אלוהים דורש מאיתנו לציית לישוע וליישם את תורתו אם ברצוננו לחיות לנצח. מסיבה זו נאמר במקרא: ”המאמין בבן יש לו חיי עולם, אך המסרב להאמין בבן לא יראה חיים” (‏יוחנן ג’:36‏).‏

12. מה כרוך בהיבדלות מן העולם?‏

12 משרתי אלוהים האמיתיים אינם חלק מן העולם. כאשר עמד למשפט בפני המושל הרומי פילטוס, אמר ישוע: ”מלכותי איננה מן העולם הזה” (‏יוחנן י”ח:36‏). אין זה משנה באיזו ארץ הם מתגוררים, תלמידיו האמיתיים של ישוע הם נתיני המלכות השמימית שבראשה הוא עומד. על כן הם שומרים על ניטראליות מוחלטת בכל הנוגע לענייניו הפוליטיים של העולם. אין הם נוטלים חלק בסכסוכיו בכל צורה שהיא. יחד עם זאת, עובדי יהוה אינם מתערבים בהחלטות שאחרים מקבלים בנוגע להצטרפות למפלגה פוליטית, להצגת מועמדות לתפקיד פוליטי, או לבחירות. עובדי האל האמיתיים אומנם ניטראליים בעניינים פוליטיים, אך הם אנשים שומרי חוק. מדוע? משום שדבר־אלוהים מצווה עליהם ’להיכנע לרשויות השלטון’ (‏רומים י”ג:1‏). אולם, כאשר דרישותיה של המערכת הפוליטית  עומדות בניגוד לדרישות אלוהים, עובדי האל האמיתיים נוהגים כדוגמת השליחים אשר אמרו: ”לאלוהים צריך להישמע יותר מאשר לבני אדם” (‏מעשי השליחים ה’:29;‏ מרקוס י”ב:17‏).‏

13. מהי השקפת תלמידיו האמיתיים של ישוע על מלכות אלוהים, וכיצד הם פועלים בעקבות זאת?‏

13 תלמידיו האמיתיים של ישוע מבשרים כי מלכות  אלוהים היא התקווה היחידה לאנושות. ישוע חזה: ”ובשורה זו של המלכות תוכרז בכל העולם לעדות לכל הגויים ואחרי כן יבוא הקץ” (‏מתי כ”ד:14‏). במקום לעודד את האנשים לשאת עיניהם אל מנהיגים בשר ודם שיפתרו את בעיותיהם, תלמידיו האמיתיים של ישוע המשיח מכריזים כי מלכות אלוהים היא התקווה היחידה לאנושות (‏תהלים קמ”ו:3‏). ישוע לימד אותנו להתפלל לבואה של ממשלה מושלמת זו באומרו: ”תבוא מלכותך, ייעשה רצונך כבשמים כן בארץ” (‏מתי ו’:10‏). דבר־אלוהים ניבא כי מלכות שמימית זו ”תפורר את כל המלכויות האלה [של ימינו] ותשים להן קץ והיא תקום לעולם” (‏דניאל ב’:44‏).‏

14. איזו קבוצה דתית עומדת לדעתך בדרישות של עבודת אלוהים האמיתית?‏

14 לאור הדברים שדנו בהם כעת, שאל את עצמך: ’איזו קבוצה דתית מבססת את כל תורתה על המקרא ומודיעה ברבים את שם יהוה? איזו קבוצה מגלה אהבה כרצון אלוהים, מאמינה בישוע, נבדלת מן העולם ומכריזה כי מלכות אלוהים היא התקווה האמיתית היחידה לאנושות? איזו קבוצה מבין כל הקבוצות הדתיות הקיימות עומדת בכל הדרישות הללו?’ העובדות מצביעות בבירור כי קבוצה דתית זו היא עדי־יהוה (‏ישעיהו מ”ג:10–12‏).‏

מה אתה תעשה?‏

15. מה דורש אלוהים בנוסף לאמונה בקיומו?‏

15 לא די להאמין באלוהים כדי לשאת חן בעיניו. אחרי הכול, המקרא מציין כי גם השדים מאמינים בקיומו של אלוהים (‏יעקב ב’:19‏). למרות זאת, ברור שאין הם עושים את רצון אלוהים ואין הם רצויים בעיניו. על מנת שנהיה רצויים בעיני אלוהים לא די שנאמין בקיומו, עלינו גם לעשות את  רצונו. נוסף על כך, עלינו להתנתק מדתות הכזב ולאמץ ללבנו את עבודת אלוהים האמיתית.‏

16. מה עלינו לעשות בכל הקשור לפולחן כזב?‏

16 השליח פאולוס הראה שאסור לנו להשתתף בפולחן כזב. הוא כתב: ”’צאו מתוכם והיבָּרוּ’, נאום יהוה, ’וטמא אל תיגָעוּ ואני אקבל אתכם’” (‏קורינתים ב’. ו’:17;‏ ישעיהו נ”ב:11‏). לפיכך, משיחיים אמיתיים נמנעים מכל דבר הקשור לפולחן כזב.‏

17, 18. מהי ”בבל הגדולה” ומדוע דחוף ’לצאת ממנה’?‏

17 המקרא מלמד כי כל דתות הכזב למיניהן הן חלק מ”‏בבל הגדולה‏”‏ * (‏ההתגלות י”ז:5‏). שם זה מזכיר לנו את העיר הקדומה בבל, המקום שבו צמחו דתות כזב לאחר המבול. אמונות ומנהגים רבים הנפוצים כיום בדתות הכזב נולדו לפני זמן רב בבבל. למשל, הבבלים האמינו באלים משולשים, כלומר אלים המופיעים בשלוש דמויות. השילוש הוא עיקר אמונה בסיסי בזרמים רבים בנצרות כיום. אך המקרא מלמד בבירור כי ישנו אל אחד ויחיד, יהוה, ושישוע המשיח הוא בנו (‏יוחנן י”ז:3‏). עוד האמינו הבבלים כי יש לאדם נפש בת־אלמוות הממשיכה להתקיים לאחר מות הגוף, והיא עלולה לעבור ייסורים. רוב הדתות בימינו מלמדות את האמונה בנפש או ברוח בת־אלמוות המתענה באש גיהינום.‏

18 הואיל והפולחן שהתקיים בבבל הקדומה נפוץ ברחבי העולם כולו דאז, ניתן לזהות בבירור את בבל הגדולה של ימינו כמי שמסמלת את המעצמה העולמית של דתות הכזב. אלוהים ניבא כי מעצמה זו של דתות הכזב תבוא לקיצה במפתיע (‏ההתגלות י”ח:8‏). האם אתה מבין מדוע חיוני שתנתק כל קשר עם בבל הגדולה? יהוה אלוהים רוצה  שתמהר ’לצאת ממנה’, לפני שיהיה מאוחר מדי (‏ההתגלות י”ח:4‏).‏

אם תשרת את יהוה לצד משרתיו, תצא נשכר יותר מאשר נפסד

19. במה תזכה אם תשרת את יהוה?‏

19 ייתכן שעקב החלטתך לחדול ממנהגיהן של דתות הכזב, יהיו שיחליטו להפסיק להתרועע איתך. אך אם תשרת את יהוה לצד משרתיו, תצא נשכר יותר מאשר נפסד. בדומה לתלמידי ישוע בעבר שעזבו דברים אחרים כדי ללכת אחריו, גם לך יהיו אחים ואחיות רוחניים לרוב. אתה תהפוך להיות חלק ממשפחה גדולה וחובקת עולם של מיליוני משיחיים אמיתיים שיאהבו אותך אהבה כנה. וכן תהיה לך התקווה הנפלאה לחיות לנצח בסדר העולמי העתיד לבוא (‏מרקוס י’:28–30‏). אולי עם הזמן, מי שהתרחקו ממך בשל אמונתך יבחנו בעצמם מה מלמד המקרא ויהפכו למשרתי יהוה.‏

20. מה צופן העתיד למי שחיים על־פי דת האמת?‏

20 המקרא מלמד כי בקרוב יביא אלוהים קץ לסדר העולמי המרושע הזה ויחליף אותו בעולם חדש רב צדק תחת שלטון מלכותו (‏פטרוס ב’. ג’:9,‏ 13‏). איזה עולם נפלא יהיה זה! בסדר העולמי החדש והצודק תהיה רק דת אחת, דרך אמיתית אחת לעבוד את אלוהים‏. האם לא יהיה זה נבון מצידך לנקוט כבר עתה את הצעדים הדרושים כדי להימנות עם עובדי האל האמיתיים?‏

^ ס' 17 למידע נוסף בנושא מדוע בבל הגדולה היא סמל למעצמה העולמית של דתות הכזב, ראה נספח ”‏מה היא ’בבל הגדולה’‏‏”.‏