עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מה באמת מלמד המקרא?‏

 פרק שלוש עשרה

אמץ את השקפת אלוהים על החיים

אמץ את השקפת אלוהים על החיים
  • מהי השקפתו של אלוהים על החיים?‏

  • מהי השקפתו של אלוהים על הפלות?‏

  • כיצד אנו מגלים כבוד כלפי החיים?‏

1. מי ברא את כל היצורים החיים?‏

‏”יהוה אלוהים אמת”, אמר הנביא ירמיהו. ”הוא אלוהים חיים” (‏ירמיהו י’:10‏). יתר על כן, יהוה אלוהים הוא בורא כל חי. יצורים שמימיים פנו אליו במילים: ”אתה בראת הכול וברצונך היו ונבראו” (‏ההתגלות ד’:11‏). במזמור הלל לאלוהים שר דוד המלך: ”עימך מקור חיים” (‏תהלים ל”ו:10‏). אם כן, החיים הם מתנה מאלוהים.‏

2. מה עושה אלוהים כדי לכלכל את חיינו?‏

2 יהוה גם מכלכל את חיינו (‏מעשי השליחים י”ז:28‏). הוא מספק את המזון שאנו אוכלים, את המים שאנו שותים, את האוויר שאנו נושמים ואת האדמה שעליה אנו חיים (‏מעשי השליחים י”ד:15–17‏). יהוה עושה כל זאת באופן שמנעים את חיינו. אך כדי להפיק את מרב ההנאה מן החיים, עלינו ללמוד את חוקי אלוהים ולהישמע להם (‏ישעיהו מ”ח:17, 18‏).‏

כבוד כלפי החיים

3. איך התייחס אלוהים לרצח הבל?‏

3 אלוהים רוצה שנרחש כבוד לחיים — הן לחיינו והן לחיי הזולת. לדוגמה, קין, בנם של אדם וחוה, כעס מאוד על אחיו הצעיר הבל. יהוה הזהיר את קין כי כעסו עלול  להוביל אותו לחטא חמור. אבל קין התעלם מהאזהרה. הוא ’קם אל הבל אחיו והרגוֹ’ (‏בראשית ד’:3–8‏). יהוה העניש את קין על רצח אחיו (‏בראשית ד’:9–11‏).‏

4. כיצד הדגיש אלוהים בתורת משה את ההשקפה הנכונה על החיים?‏

4 אלפי שנים לאחר מכן, נתן יהוה לבני ישראל חוקים שנועדו לעזור להם לעובדו כרצוי בעיניו. הואיל וקובץ חוקים זה הועבר באמצעות הנביא משה, הוא מכונה גם תורת משה. בתורה זו נאמר: ”לא תרצח” (‏דברים ה’:17‏). הדבר הדגיש לבני ישראל כי חיי אדם יקרים בעיני אלוהים, ושכל איש חייב להוקיר את חיי רעהו.‏

5. מה צריכה להיות השקפתנו על הפלות?‏

5 מה לגבי חיי תינוק שטרם נולד? ובכן, על־פי תורת משה, גרימת מוות לתינוק ברחם אמו היא פשע. גם חיים אלה יקרים בעיני יהוה (‏שמות כ”א:22, 23;‏ תהלים קכ”ז:3‏). משמע הדבר שהפלות הן פשע.‏

6. מדוע אל לנו לשנוא את הזולת?‏

6 כבוד כלפי החיים בא לידי ביטוי גם בהשקפה נכונה ביחס לבני אדם אחרים. המקרא אומר: ”כל השונא את אחיו רוצח הוא. ויודעים אתם שכל רוצח אין חיי עולם מתקיימים בו” (‏יוחנן א’. ג’:15‏). אם אנו רוצים לחיות חיי עולם עלינו לעקור מלבנו כל שנאה כלפי הזולת, שכן רוב מעשי האלימות מקורם בשנאה (‏יוחנן א’. ג’:11, 12‏). חשוב מאוד שנלמד לאהוב איש את רעהו.‏

7. מה הם כמה מההרגלים המעידים על חוסר כבוד כלפי החיים?‏

7 מה בנוגע לגילוי כבוד כלפי החיים שלנו? בדרך כלל אנשים אינם רוצים למות, אך יש המסכנים את חייהם לשם תענוג. למשל, רבים משתמשים בטבק, בעלי גת ובסמים לשם ההנאה שבדבר. חומרים אלה מזיקים לגוף,  ובמקרים רבים אף גורמים למוות. אדם העושה לו להרגל להשתמש בחומרים אלה אינו רואה את החיים כדבר קדוש. הרגלים אלה טמאים בעיני אלוהים (‏רומים ו’:19; י”ב:1;‏ קורינתים ב’. ז’:1‏). על מנת לשרת את אלוהים כרצוי בעיניו עלינו לחדול מהם. אומנם קשה מאוד להיפטר מהרגלים כאלה, אך יהוה יכול לספק לנו את העזרה הנחוצה. הוא מוקיר את מאמצינו להתייחס לחיים כאל מתנה יקרה ממנו.‏

8. מדוע עלינו להיות תמיד מודעים לצורך בבטיחות?‏

8 אם אנו רוחשים כבוד לחיים, נהיה תמיד מודעים לצורך בבטיחות. לא ננהג בחוסר זהירות ולא ניטול סיכונים רק לשם הנאה וריגושים. נימנע מנהיגה רשלנית ומסוגי ספורט אלימים או מסוכנים (‏תהלים י”א:5‏). חוק אלוהים שניתן לעם ישראל הקדום קבע: ”כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו” (‏דברים כ”ב:8‏). בהתאם לעיקרון המובא בחוק זה, שמור, לדוגמה, על תקינות המדרגות בביתך כדי שאיש לא ייפול או ימעד, וייפצע קשות. אם יש בבעלותך רכב, ודא שהוא בטיחותי לנהיגה. אל תרשה שבביתך או ברכבך יהיו מפגעים בטיחותיים שיסכנו את חייך או את חיי הזולת.‏

9. כיצד ננהג בבעלי־חיים אם אנו רוחשים כבוד לחיים?‏

9 מה באשר לבעלי־חיים? גם חייהם קדושים בעיני הבורא. אלוהים מתיר הריגת חיות לצורכי מזון וכסות, או כאשר הן מסכנות חיי אדם (‏בראשית ג’:21; ט’:3;‏ שמות כ”א:28‏). ואולם, התאכזרות לבעלי־חיים או הריגתם לשם בידור ושעשוע פסולות הן ומעידות על זלזול מוחלט בקדושת החיים (‏משלי י”ב:10‏).‏

 כבוד לדם

10. כיצד הראה אלוהים כי קיים קשר בין החיים לבין הדם?‏

10 לאחר שקין הרג את הבל אחיו, אמר לו יהוה: ”קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה” (‏בראשית ד’:10‏). בהתייחסו לדם הבל התכוון אלוהים לחייו של הבל. קין נטל את חיי הבל, וכעת היה עליו להיענש על כך. דמי הבל, או חייו, כביכול צעקו אל יהוה שהצדק ייעשה. הקשר בין החיים לבין הדם הוצג שוב לאחר המבול. בתקופה שלפני המבול ניזונו בני האדם אך ורק מפירות וירקות ומדגנים ומיני אגוזים. לאחר המבול הורה יהוה לנוח ובניו: ”כל רֶמֶשׂ אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה. כירק עשב נתתי לכם את כול”. עם זאת, אלוהים הטיל עליהם איסור אחד: ”אך בשר בנפשו [או חייו], דמו, לא תאכלו” (‏בראשית א’:29; ט’:3, 4‏). ברור כי בעיני יהוה קיים קשר הדוק בין החיים לבין הדם.‏

11. איזה שימוש בדם אסר אלוהים מאז ימי נוח?‏

11 אנו מגלים כבוד כלפי הדם בכך שאין אנו אוכלים אותו. בתורה שניתנה לבני ישראל ציווה יהוה: ”ואיש איש... אשר יצוד צֵיד חיה או עוף אשר יֵאָכל, ושפך את דמו וכיסהו בעפר... ואומר לבני ישראל: ’דם כל בשר לא תאכֵלוּ’” (‏ויקרא י”ז:13, 14‏). מצוות אלוהים שלא לאכול דם חיה, מצווה אשר ניתנה לראשונה לנוח כ־800 שנה קודם לכן, עדיין הייתה בתוקף. השקפתו של יהוה בנושא הייתה ברורה: מותר למשרתיו לאכול את בשר החיה, אך לא את דמה. היה עליהם לשפוך את דמה על הארץ וכך למעשה להחזיר את חייה לאלוהים.‏

12. איזו מצווה ביחס לדם ניתנה בהדרכת רוח הקודש במאה הראשונה ועודנה תקפה כיום?‏

12 מצווה דומה חלה גם על המשיחיים. השליחים ואנשים  אחרים שהנהיגו את תלמידי ישוע במאה הראשונה, התכנסו יחד על מנת להחליט אילו מצוות יוטלו על כל חברי הקהילה המשיחית. הם הגיעו למסקנה הבאה: ”נראה לרוח הקודש ולנו שלא להטיל עליכם שום מעמסה נוספת מלבד הדברים הנחוצים האלה: להימנע מזבחי אלילים ומדם, מבשר הנחנק [שדמו לא הוקז] ומן הזנות” (‏מעשי השליחים ט”ו:28, 29; כ”א:25‏). לפיכך, עלינו ’להימנע מדם’. ההימנעות מדם חשובה בעיני אלוהים לא פחות מההימנעות מעבודת אלילים ומאי־מוסריות מינית.‏

אם הרופא שלך היה מורה לך להימנע מאלכוהול, האם היית מזריק אלכוהול לתוך הוורידים?‏

13. הסבר באמצעות דוגמה מדוע המצווה להימנע מדם כוללת גם עירויי־דם.‏

13 האם המצווה להימנע מדם כוללת גם עירויי־דם? כן. לשם המחשה: נניח שרופא היה מורה לך להימנע ממשקאות אלכוהוליים. האם זה אומר שאסור לך לשתות אלכוהול, אבל מותר לך להזריק אלכוהול לתוך הוורידים? ודאי שלא! בדומה לכך, הימנעות מדם משמעה לא להכניס דם לגופנו בשום צורה שהיא. אם כן, מן המצווה להימנע מדם עולה שאל לנו להרשות לאיש לערות דם לגופנו.‏

14, 15. מה יעשה משיחי אם הרופאים יגידו לו שהוא מוכרח לקבל עירוי־דם, ומדוע ינהג כך?‏

14 מה אם משיחי נפצע קשה או נזקק לניתוח רציני? נניח שהרופאים טוענים שכדי להציל את חייו הוא מוכרח לקבל עירוי־דם. המשיחי כמובן רוצה לחיות. מתוך כוונה לשמור על מתת החיים היקרה שהעניק לו אלוהים, הוא מוכן לקבל טיפולים אחרים שאינם כרוכים בשימוש פסול בדם. לכן הוא יבקש טיפול רפואי כזה, אם הוא זמין, ויסכים לקבל מגוון טיפולים חלופיים לדם.‏

15 האם משיחי יפר את חוק אלוהים רק כדי להאריך מעט את חייו בסדר עולמי זה? ישוע אמר: ”החפץ  להציל את נפשו יאבד אותה, אבל המאבד את נפשו [או חייו] למעני ימצאנה” (‏מתי ט”ז:25‏). איננו רוצים למות. אבל אם ננסה להציל את חיינו כיום במחיר הפרת חוקי אלוהים, נסתכן באובדן תקוות חיי הנצח. מן החוכמה אפוא לשים מבטחנו בצדקת חוקי אלוהים, בביטחון מלא שגם אם נמות מכל סיבה שהיא, מקור חיינו יזכור אותנו בתחיית המתים וישיב לנו את מתת החיים היקרה (‏יוחנן ה’:28, 29;‏ עברים י”א:6‏).‏

16. במה נחושים בדעתם משרתי אלוהים בעניין הדם?‏

16 משרתי אלוהים נאמנים בימינו נחושים בדעתם לציית להדרכתו בעניין הדם. הם לא יאכלו דם בשום צורה שהיא, ולא יקבלו דם מסיבות רפואיות.‏ * הם סמוכים ובטוחים כי בורא הדם יודע מה הטוב ביותר עבורם. האם גם אתה חושב כך?‏

השימוש הבלעדי הראוי בדם

17. איזה שימוש בלעדי בדם בתקופת עם ישראל הקדום היה מקובל על יהוה אלוהים?‏

17 תורת משה הדגישה את השימוש הבלעדי הראוי בדם. ביחס לעבודת האלוהים שנדרשה מעם ישראל הקדום ציווה יהוה: ”כי נפש [או חיי] הבשר בדם היא, ואני נתתיו  לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר” (‏ויקרא י”ז:11‏). כדי לזכות לסליחת חטאים יכלו בני ישראל להקריב קורבנות בעלי־חיים ולהתיז חלק מדמם על המזבח ששכן במשכן, ולימים בבית המקדש. השימוש הראוי היחיד בדם היה בהעלאת קורבנות מסוג זה.‏

18. איזו תועלת תצמח לנו ואילו ברכות נוכל לקבל בזכות דמו השפוך של ישוע?‏

18 המשיחיים האמיתיים אינם תחת תורת משה ולכן אין הם מקריבים קורבנות בעלי־חיים ומתיזים את דמם על מזבח (‏עברים י’:1‏). אולם, השימוש בדם על המזבח בימי עם ישראל הקדום הצביע על הקורבן היקר מכול שנועד לבוא, קורבנו של בן אלוהים, ישוע המשיח. כפי שלמדנו בפרק 5 בספר, ישוע הרשה שדמו יישפך ובזאת הקריב את  חיי האנוש שלו. לאחר שעלה השמיימה, הציג אחת ולתמיד את ערך דמו השפוך לאלוהים (‏עברים ט’:11, 12‏). כך הונח הבסיס לסליחת חטאינו ונפתחה בפנינו הדרך לזכות לחיי נצח (‏מתי כ’:28;‏ יוחנן ג’:16‏). מה רבה החשיבות שנודעת לשימוש זה בדם! (‏פטרוס א’. א’:18, 19‏) רק באמצעות אמונה בערך דמו השפוך של ישוע נוכל לזכות לישועה.‏

כיצד תראה שאתה רוחש כבוד לחיים ולדם?‏

19. מה עלינו לעשות כדי להיות ’נקיים מדם כולם’?‏

19 עלינו להיות אסירי תודה ליהוה אלוהים על מתת החיים שהעניק מתוך אהבה! האין בכך כדי להניע אותנו לספר לאחרים על האפשרות לזכות לחיי נצח על בסיס אמונה בקורבנו של ישוע? אם חיי הזולת יהיו יקרים בעינינו כפי שהם יקרים בעיני אלוהים, יבער בנו הרצון להעביר את המסר בהתלהבות ובמסירות (‏יחזקאל ג’:17–21‏). אם נמלא אחריות זו בשקדנות נוכל גם אנו, כמו פאולוס, לומר: ”נקי אני מדם כולכם, כי לא נרתעתי מלהודיע לכם את עצת אלוהים כולה” (‏מעשי השליחים כ’:26, 27‏). דרך מצוינת להראות שאנו רוחשים כבוד עמוק לחיים ולדם היא לספר לאנשים על אלוהים ועל מטרותיו.‏

^ ס' 16 למידע על טיפולים חלופיים לעירויי־דם ראה הפרק ”‏חלוּפות איכותיות לעירויי־דם‏” בחוברת כיצד יכול הדם להציל את חייך?‏‏, שיצאה לאור מטעם עדי־יהוה.‏