עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מה באמת מלמד המקרא?‏

 נספחים

שם אלוהים — השימוש בו ומשמעותו

שם אלוהים — השימוש בו ומשמעותו

בתהלים פ”ג:19 נאמר: ”ויֵדעו כי אתה שמך יהוה; לבדך עליון על כל הארץ”. בתרגומים רבים הושמט השם יהוה והוחלף בתארים שונים כגון, ”אדני” או ”הנצחי”. מה צריך לומר כשקוראים את הפסוק? האם יש לומר ”יהוה” או להחליפו בכינוי כלשהו?‏

הפסוק מדבר על שם מסוים: יהוה. האם שם זה מופיע אך ורק בפסוק אחד? לא. הוא מצוי בנוסח המקורי של התנ”ך קרוב ל־7,000 פעם!‏

עד כמה חשוב שם אלוהים? תן דעתך לתפילה לדוגמה שלימד ישוע המשיח. היא נפתחת במילים: ”אבינו שבשמים, יתקדש שמך” (‏מתי ו’:9‏). מאוחר יותר התפלל ישוע לאלוהים ואמר: ”אבי, פאר את שמך!” בתגובה דיבר אלוהים מן השמים ואמר: ”כבר פיארתי ושוב אפאר” (‏יוחנן י”ב:28‏). ברור שלשם אלוהים נודעת חשיבות עליונה. אם כן, מדוע מתרגמים מסוימים השמיטו את השם מתרגומי המקרא שלהם והחליפו אותו בתארים?‏

ככל הנראה יש לכך שתי סיבות עיקריות. ראשית, רבים טוענים שאין להשתמש בשם משום שצורת הגייתו המקורית אינה ידועה כיום. העברית הקדומה נכתבה ללא ניקוד. לכן, איש כיום אינו יכול לומר בוודאות כיצד נֶהגה בימי המקרא השם יהוה. אך האם זו סיבה מספיק טובה להימנע מלהשתמש בשם אלוהים? לא ניתן לקבוע חד־משמעית אם ישוע נקרא בימיו ישוע או יהושע. ולמרות זאת, אנשים בעולם כולו הוגים את השם ישוע במגוון צורות בהתאם למקובל בשפתם. אין הם מהססים לומר את השם רק משום שאין הם יודעים כיצד הוא נֶהגה במאה  הראשונה לספירה. בדומה לכך, אם תבקר בארץ אחרת תיווכח ששמך הפרטי נשמע די שונה בשפה זרה. לפיכך, אי־ודאות ביחס להגייתו העתיקה של שם אלוהים אינה סיבה מספיק טובה שלא להשתמש בו.‏

סיבה שנייה שמרבים להציג אותה כנימוק להשמטת שם אלוהים מן המקרא, קשורה למסורת יהודית ארוכת ימים. רבים מן היהודים גורסים כי אסור בתכלית האיסור להגות את שם אלוהים. אמונה זו מבוססת ככל הנראה על פרשנות מוטעית של אחד מעשרת הדברות: ”לא תישא את שם יהוה אלוהיך לשווא, כי לא ינקה יהוה את אשר יישא את שמו לשווא” (‏שמות כ’:7‏).‏

הדיבר אוסר על שימוש פסול בשם אלוהים. אך האם הוא אוסר על שימוש מכובד בשמו? כלל וכלל לא. כותבי התנ”ך הרבו להשתמש בשם אלוהים, והרי כולם היו אנשי אמונה שחיו על־פי התורה שנתן אלוהים לבני ישראל. לדוגמה, השם מופיע במזמורי תהלים רבים שאותם שרו המוני מתפללים בקול רם. יהוה אלוהים אף הורה לעובדיו לקרוא בשמו, והנאמנים עשו כמצוותו (‏יואל ג’:5;‏ מעשי השליחים ב’:21‏). מסיבות אלו ואחרות המשיחיים כיום, כדוגמת ישוע, אינם מהססים לשאת בכבוד את שם אלוהים (‏יוחנן י”ז:26‏).‏

זו טעות חמורה מצד מתרגמי המקרא להחליף את שם אלוהים בתארים. הם מציגים את אלוהים כאל מרוחק ומנוכר, בעוד המקרא קורא לבני אדם להיות ב”סוד יהוה”, כלומר, לטפח יחסים הדוקים עם יהוה (‏תהלים כ”ה:14‏). חשוב על חבר קרוב שלך. עד כמה הייתם יכולים להיות קרובים זה לזה אם מעולם לא ידעת את שמו? בדומה לכך, כל עוד האנשים אינם מכירים את שם אלוהים, יהוה, כיצד יוכלו באמת לקרוב אל אלוהים? בנוסף לכך, מי שאינם משתמשים בשם אלוהים אינם נחשפים גם למשמעות הנפלאה הטמונה בו. מהי משמעות שם אלוהים?‏

אלוהים עצמו הסביר את משמעות שמו למשרתו הנאמן משה. כאשר שאל משה ביחס לשם אלוהים, השיב לו יהוה: ”אהיה אשר  אהיה” (‏שמות ג’:14‏). הכוונה היא: אהיה כפי שארצה להיות. אם כן, יהוה יכול לגרום לעצמו להיות מה שעליו להיות על מנת להגשים את מטרותיו.‏

תאר לעצמך שיכולת להיות כל מה שהיית רוצה להיות. מה היית עושה למען חבריך? אם אחד מהם חלה במחלה קשה, יכולת להפוך לרופא מיומן ולרפא אותו. אם אחר ירד מנכסיו, יכולת להפוך לנדבן עשיר ולהיחלץ לעזרתו. אך בפועל כולנו מוגבלים ואין בכוחנו להיות כל מה שברצוננו להיות. במהלך לימוד המקרא תופתע לראות כיצד יהוה הופך להיות כל מה שהוא רואה לנכון להיות כדי לממש את מטרותיו. מה גם שהוא שמח להפעיל את כוחו למען אוהביו (‏דברי הימים ב’. ט”ז:9‏). צדדים נפלאים אלה באישיותו של יהוה נעלמים מעיניהם של מי שאינם מכירים את שמו.‏

אין ספק שיש להגות את השם יהוה המצוי במקרא. אם נדע את משמעות שמו ולא נהסס להשתמש בו במסגרת עבודת אלוהים, יעזור לנו הדבר רבות להתקרב לאבינו שבשמים, יהוה.‏ *

^ ס' 2 למידע נוסף על שם אלוהים, על משמעותו ועל הסיבות לכך שיש להשתמש בו במסגרת עבודת אלוהים, ראה החוברת שם האלוהים יעמוד לעולם ‏(אנג’), והחוברת הייתכן אי פעם עולם ללא מלחמות, עמודים 19–21‏, שיצאו לאור מטעם עדי־יהוה.‏