עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מה באמת מלמד המקרא?‏

 נספחים

האם ישוע נולד בדצמבר?‏

האם ישוע נולד בדצמבר?‏

המקרא אינו מציין מתי נולד ישוע. אך קיים בו בסיס איתן למסקנה שלידתו לא התרחשה בדצמבר.‏

תן דעתך לתנאי מזג האוויר בחודש דצמבר בבית לחם, העיר שבה נולד ישוע. חודש כסלו (מקביל לנובמבר/דצמבר) הוא חודש קר וגשום. אחריו בא חודש טבת (דצמבר/ינואר). בטבת הטמפרטורות מן הנמוכות ביותר בשנה, ובהרים יורדים מדי פעם שלגים. הבה נראה מה מסופר לנו במקרא על האקלים השורר באותו אזור.‏

כותב המקרא עזרא מראה כי כסלו אכן נודע כחודש קר וגשום. לאחר שהוא מציין שהמונים נקבצו בירושלים ב”חודש התשיעי [כסלו] בעשרים בחודש”, מדווח עזרא כי האנשים ’הרעידו [רעדו] מהגשמים’. באשר לתנאי מזג האוויר בתקופה זו של השנה, אמרו הנקהלים עצמם: ”העת גשמים, ואין כוח [אי־אפשר] לעמוד בחוץ” (‏עזרא י’:9,‏ 13;‏ ירמיהו ל”ו:22‏).  אין זה מפתיע שהרועים שחיו באזור זה דאגו שהם ועדריהם לא יימצאו עוד תחת כיפת השמים בלילות בהגיע חודש דצמבר!‏

ואולם, המקרא מדווח כי בלילה שבו נולד ישוע היו בשדות רועים שרעו את עדריהם. למעשה, לוקס מכותבי המקרא מציין כי בעת ההיא היו רועים ש”נהגו לגור בשדה ולשמור על עדרם באשמורות הלילה” סמוך לבית לחם (‏לוקס ב’:8–12‏). שים לב שהרועים ממש גרו בשדה ולא סתם טיילו בחוץ במשך שעות היום. עדריהם היו בשדות במהלך הלילה. האם תיאור זה מתאים למזג האוויר הקר והגשום בבית לחם בחודש דצמבר? בהחלט לא. אם כן, נסיבות הולדתו של ישוע מלמדות שהוא לא נולד בדצמבר.‏ *

דבר־אלוהים מציין מפורשות מתי ישוע מת, אבל ממעיט בפרטים ישירים על מועד לידתו. עובדה זו מזכירה לנו את דבריו של שלמה המלך: ”טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו” (‏קהלת ז’:1‏). אין פלא אפוא שבמקרא ישנם פרטים רבים על שירותו ועל מותו של ישוע, ומעט מאוד פרטים על מועד לידתו.‏

בלילה שבו נולד ישוע היו בשדות רועים עם עדריהם

^ ס' 1 למידע נוסף ראה נימוקים מכתבי־הקודש עמודים 176–179 (אנג’), שיצא לאור מטעם עדי־יהוה.‏