עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מה באמת מלמד המקרא?‏

 נספחים

האמת בנוגע לאב, לבן ולרוח הקודש

האמת בנוגע לאב, לבן ולרוח הקודש

המאמינים בתורת השילוש טוענים שאלוהים מורכב משלוש ישויות — האב, הבן ורוח הקודש. הם סבורים שכל הישויות הללו שווות זו לזו, שאין גבול לכוחן, ושלא הייתה להן התחלה. אם כן, על־פי תורת השילוש, האב הוא האלוהים, הבן הוא האלוהים ורוח הקודש היא האלוהים, ועם זאת אלוהים אחד הוא.‏

 רבים מן המאמינים בשילוש מודים שאין הם מסוגלים להסביר תורה זו. למרות זאת, הם גורסים שהשילוש מבוסס על המקרא. ראוי לציין כי המילה ”שילוש” אינה מופיעה כלל במקרא. אך האם הרעיון עצמו מופיע במקרא? כדי להשיב על השאלה, הבה נבחן פסוק שחסידי תורת השילוש מרבים לצטט כתימוכין לאמונתם.‏

‏”הדבר היה האלוהים”‏

ביוחנן א’:1 נאמר בתרגום המלך ג’יימס לאנגלית: ”בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, והדבר היה האלוהים”. בהמשך הפרק השליח יוחנן מראה בבירור ש”הדבר” הוא ישוע (‏יוחנן א’:14‏). מאחר שהדבר מכונה ”האלוהים”, יש המסיקים כי הבן והאב הם חלק מאותו האלוהים.‏

זכור כי חלק זה של המקרא נכתב במקור ביוונית. מאוחר יותר תורגם הנוסח היווני לשפות אחרות. מעניין לציין כי מספר מתרגמי מקרא לא תרגמו את הפסוק למילים ”הדבר היה האלוהים”. מדוע? על סמך הכרת היוונית המקראית, הסיקו המתרגמים הללו כי את המשפט ”הדבר היה האלוהים” יש לתרגם אחרת. כיצד יש לתרגמו? הנה כמה דוגמאות: ”הלוגוס [הדבר] היה אלוהי” (‏תרגום מקרא חדש‏). ”הדבר היה אל” (‏מהדורה מתוקנת של הברית החדשה‏). ”הדבר היה עם האלוהים והיה שותף לו בטבעו” (‏הברית החדשה למתרגם‏). ”אלוהים היה הדבר” (‏תרגום החברה לכתבי הקודש בעברית). על־פי תרגומים אלה, הדבר לא היה האלוהים בכבודו ובעצמו.‏ * תחת זאת, בשל מעמדו הרם בין ברואי יהוה, מתואר הדבר כ”אלוהים”, כלומר אל. המונח ”אלוהים” בפסוק זה משמעו ”רב כוח וגבורה”.‏

היחשף לעובדות נוספות

רוב האנשים אינם שולטים ביוונית המקראית. אם כן, כיצד ניתן לדעת לְמה באמת התכוון השליח יוחנן? הנה דוגמה: מורה  בבית־ספר מסביר נושא מסוים לתלמידיו, והתלמידים חלוקים ביניהם לגבי פשר ההסבר. כיצד יפתרו התלמידים את הבעיה? הם יכולים לפנות למורה ולבקש מידע נוסף. אין ספק שלאחר שייחשפו לעובדות נוספות, הנושא יהיה ברור יותר. בדומה לכך, כדי לרדת לפשר הכתוב ביוחנן א’:1‏, תוכל לחפש בבשורת יוחנן מידע נוסף על מעמדו של ישוע. אם תלמד עובדות נוספות בעניין זה, יהיה לך קל יותר להגיע למסקנה הנכונה.‏

לדוגמה, שים לב מה כותב יוחנן בהמשך פרק א’ בפסוק 18‏: ”את האלוהים [האלוהים הכול־יכול] לא ראה איש מעולם”. אך אנשים כן ראו את ישוע, הבן, שהרי יוחנן מציין: ”הדבר [ישוע] נהיה בשר ושכן בתוכנו; ואנחנו ראינו את כבודו” (‏יוחנן א’:14‏). אם כן, כיצד ייתכן שהבן יהיה חלק מהאלוהים הכול־יכול? עוד אמר יוחנן שהדבר היה ‏”עם האלוהים”. כיצד ייתכן שדמות אחת תהיה עם דמות אחרת ושניהם יהיו למעשה אותה דמות? יתרה מזו, ישוע מבחין הבחנה ברורה בינו לבין אביו שבשמים ככתוב ביוחנן י”ז:3‏. הוא מכנה את אביו ”אלוהי האמת לבדו”. לקראת תום בשורתו, מסכם יוחנן את דבריו במילים: ”אלה נכתבו כדי שתאמינו כי ישוע הוא המשיח בן האלוהים” (‏יוחנן כ’:31‏). שים לב שישוע אינו מכונה האלוהים, כי אם בן האלוהים. מידע נוסף זה מתוך בשורת יוחנן מראה כיצד יש להבין את הכתוב ביוחנן א’:1‏. ישוע, הדבר, הוא ”אלוהים” במובן זה שיש לו מעמד רם, אך אין הוא האלוהים הכול־יכול.‏

בחן את העובדות לאשורן

נחזור כעת למורה ולתלמידים. תאר לעצמך שהספק עדיין מנקר בלבם של אחדים, גם לאחר ששמעו הסבר נוסף מפי המורה. מה יכולים הם לעשות? הם יכולים לפנות למורה אחר לקבלת מידע נוסף בנושא. אם המורה השני יאמת את הסברו של הראשון, תנוח דעתם של מרבית התלמידים. מן המשל אל הנמשל: אם אינך בטוח לְמה באמת התכוון כותב המקרא יוחנן בנוגע ליחסים בין ישוע לאל הכול־יכול, תוכל לפנות לכותב מקרא  אחר לקבלת מידע נוסף. ראה לדוגמה, מה כתב מתי. באשר לסיום הסדר העולמי, הוא מצטט את ישוע כמי שאמר: ”אבל את היום ההוא והשעה אין איש יודע, גם לא מלאכי השמים וגם לא הבן, אלא האב לבדו” (‏מתי כ”ד:36‏). כיצד המילים הללו תומכות במסקנה שישוע אינו האלוהים הכול־יכול?‏

ישוע אומר כי האב יודע יותר מהבן. אך אילו ישוע היה חלק מהאלוהים הכול־יכול, הוא היה יודע את כל העובדות הידועות לאביו. לא ייתכן אפוא שהבן והאב הם היינו הך. בכל זאת, יהיה מי שיאמר: ’לישוע היה טבע נוסף. כאן הוא מדבר בתור אדם’. גם אם זה נכון, מה לגבי רוח הקודש? אם היא חלק מאותו האלוהים כמו האב, מדוע ישוע אינו מציין שהיא יודעת מה שהאב יודע?‏

ככל שתלמד את המקרא, תיחשף לפסוקים נוספים במקרא הנוגעים לנושא זה. פסוקים אלה מבססים את האמת ביחס לאב, לבן ולרוח הקודש (‏תהלים צ’:2;‏ מעשי השליחים ז’:55;‏ קולוסים א’:15‏).‏

^ ס' 3 לדיון נוסף ביוחנן א’:1 ראה המאמר ”‏האם הדבר היה ’האלוהים’ או ’אלוהים’?‏‏” בחוברת המצפה מ־1 בנובמבר 2008. יצאה לאור מטעם עדי־יהוה.‏