עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 פרק שבע עשרה

קְרב אל אלוהים בתפילה

קְרב אל אלוהים בתפילה
  • מדוע עלינו להתפלל לאלוהים?‏

  • מה עלינו לעשות כדי שאלוהים ישמע אותנו?‏

  • כיצד אלוהים עונה לתפילותינו?‏

‏”עושה שמים וארץ” מוכן לשמוע את תפילותינו

1, 2. מדוע יש לראות בתפילה זכות גדולה, ומדוע חשוב שנדע מה מלמד המקרא בנושא?‏

בהשוואה ליקום האדיר, כדור־הארץ הוא כוכב לכת מזערי. למעשה, עבור יהוה, ”עושה שמים וארץ”, כל עמי האנושות הם כטיפת מים זעירה מדלי (‏תהלים קט”ו:15;‏ ישעיהו מ’:15‏). עם זאת, המקרא אומר: ”קרוב יהוה לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שוועתם ישמע” (‏תהלים קמ”ה:18, 19‏). שווה בנפשך מה משמעות הדבר! הבורא הכול־יכול קרוב אלינו, והוא ישמע אותנו אם ’נקרא אליו באמת’. מה נפלאה הזכות שיש לנו לפנות לאלוהים בתפילה!‏

2 אך אם אנו רוצים שיהוה ישמע את תפילותינו, עלינו להתפלל אליו בדרך המקובלת עליו. כיצד נוכל לעשות זאת אם לא נבין מה מלמד המקרא ביחס לתפילה? חשוב שנדע מה יש לכתבי־הקודש לומר בנושא, שכן התפילות עוזרות לנו להתקרב ליהוה.‏

מדוע להתפלל ליהוה?‏

3. מהי אחת הסיבות החשובות לכך שעלינו להתפלל ליהוה?‏

3 אחת הסיבות החשובות לכך שעלינו להתפלל ליהוה היא  שהוא מזמין אותנו לעשות כן. דברו מעודד אותנו: ”אל תדאגו לשום דבר, כי אם בכל דבר הציגו משאלותיכם לאלוהים בתפילה ובתחנונים ובהודיה. ושלום אלוהים הנשגב מכל שכל ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע” (‏פיליפים ד’:6, 7‏). ודאי שלא היינו רוצים להתעלם מאמצעי אוהב זה שמספק לנו ריבון היקום!‏

4. כיצד תפילות קבועות ליהוה מהדקות את יחסינו עימו?‏

4 סיבה נוספת להתפלל היא שתפילות קבועות ליהוה הן דרך להדק את יחסינו עימו. ידידי אמת אינם מתַקשרים זה עם זה רק כשהם זקוקים למשהו. למעשה, חברים טובים מתעניינים איש ברעהו, וקשרי הידידות ביניהם הולכים ומתהדקים ככל שהם מביעים בגילוי לב את מחשבותיהם, את דאגותיהם ואת רגשותיהם. במובנים מסוימים, דומה הדבר ליחסינו עם יהוה אלוהים. בעזרת ספר זה למדת מתוך המקרא דברים רבים על יהוה, על תכונותיו ועל מטרותיו. למדת להכיר אותו כאישיות אמיתית. התפילה מאפשרת לך להביע את מחשבותיך ואת רגשותיך  הכמוסים ביותר בפני אביך השמימי. כך תקרב ליהוה (‏יעקב ד’:8‏).‏

באילו דרישות עלינו לעמוד?‏

5. מה מראה כי יהוה אינו קשוב לכל התפילות?‏

5 האם יהוה קשוב לכל התפילות? תן דעתך לדברים שאמר לעם ישראל הממרה בימי ישעיהו הנביא: ”גם כי תרבו תפילה, אינני שומע; ידיכם דמים מלֵאו” (‏ישעיהו א’:15‏). אם כן, מעשים מסוימים עלולים להביא לכך שאלוהים לא ישמע את תפילותינו. לכן, כדי שאלוהים יטה אוזן לתפילותינו עלינו לעמוד במספר דרישות בסיסיות.‏

6. מהי אחת הדרישות הראשונות במעלה לכך שאלוהים ישמע את תפילותינו, וכיצד נוכל לעמוד בה?‏

6 אחת הדרישות הראשונות במעלה היא שנוכיח אמונה בפועל (‏מרקוס י”א:24‏). השליח פאולוס כתב: ”ובלי אמונה אי אפשר להיות רצוי לאלוהים, כי כל הקרב אל אלוהים צריך להאמין שהוא קיים והוא נותן גמול לדורשיו” (‏עברים י”א:6‏). באמונה אמיתית יש יותר מהכרה בקיומו של אלוהים ובכך שהוא שומע תפילות ונעתר להן. האמונה מוכחת על־ידי מעשים. הדרך שבה אנו חיים את חיינו מדי יום ביומו צריכה להעיד בבירור שיש לנו אמונה (‏יעקב ב’:26‏).‏

7. (א) מדוע עלינו לפנות אל יהוה בכבוד? (ב) כיצד נתפלל לאלוהים בענווה ובכנות?‏

7 יהוה דורש גם להתפלל אליו בענווה ובכנות. יש לנו סיבות טובות לדבר בענווה אל יהוה. כאשר אנשים זוכים לדבר עם מלך או עם ראש ממשלה, הם פונים אליהם בכבוד מתוך הכרה במעמדם הרם. על אחת כמה וכמה עלינו לפנות אל יהוה בכבוד! (‏תהלים קל”ח:6‏) אחרי הכול הוא ”אל שדי”, כלומר, אל כול־יכול (‏בראשית י”ז:1‏). הדרך שבה אנו פונים  אל אלוהים בתפילה צריכה להראות שאנו מכירים בענווה במעמדנו לפניו. ענווה זו גם תניע אותנו להתפלל אליו מכל הלב ובכנות, ולהימנע מתפילות שגרתיות החוזרות על עצמן (‏מתי ו’:7, 8‏).‏

8. כיצד נוכל לפעול בהתאם למה שאנו מבקשים בתפילה?‏

8 עוד דרישה לכך שאלוהים ישמע אותנו היא לפעול בהתאם לתפילותינו. יהוה מצפה שנשקיע את מרב המאמצים על מנת לפעול בהתאם למה שאנו מבקשים בתפילה. לדוגמה, אם אנחנו מתפללים: ”את לחם חוקנו תן לנו היום”, עלינו לעבוד בחריצות בכל עבודה זמינה שיש ביכולתנו לבצע (‏מתי ו’:11;‏ תסלוניקים ב’. ג’:10‏). אם אנו מתפללים לעזרה כדי להתגבר על חולשות בשר, עלינו להיות זהירים ולהימנע מנסיבות וממצבים העלולים להביא אותנו לידי פיתוי (‏קולוסים ג’:5‏). נוסף על דרישות בסיסיות אלו ישנן מספר שאלות בנושא התפילה הראויות למענה.‏

מענה למספר שאלות בנושא התפילה

9. למי עלינו להתפלל, ודרך מי?‏

9 למי עלינו להתפלל? ישוע לימד את תלמידיו להתפלל ל”אבינו שבשמים” (‏מתי ו’:9‏). אם כן, עלינו להפנות את תפילותינו אך ורק ליהוה אלוהים. עם זאת, יהוה דורש שנכיר במעמד של בנו יחידו, ישוע המשיח. כפי שכבר למדנו בפרק 5‏, ישוע נשלח אל כדור־הארץ על מנת לשמש כקורבן כופר כדי לשחרר אותנו מהחטא ומהמוות (‏יוחנן ג’:16;‏ רומים ה’:12‏). הוא הכהן הגדול והשופט הממונה (‏יוחנן ה’:22;‏ עברים ו’:20‏). לפיכך, כתבי־הקודש מורים לנו לשאת את תפילותינו דרך ישוע. הוא עצמו אמר: ”אני הדרך והאמת והחיים. אין איש בא אל האב אלא דרכי” (‏יוחנן י”ד:6‏). כדי  שתפילותינו יישמעו אנו חייבים להתפלל אך ורק ליהוה, דרך בנו.‏

10. מדוע אין צורך להימצא בתנוחה מסוימת בזמן התפילה?‏

10 האם עלינו להימצא בתנוחה מיוחדת בזמן התפילה? לא. יהוה אינו דורש שהידיים או הגוף כולו יהיו בתנוחה מסוימת. המקרא מלמד כי מקובל להתפלל בתנוחות שונות, כגון ישיבה, הרכנת ראש, כריעת ברך ועמידה (‏דברי הימים א’. י”ז:16;‏ נחמיה ח’:6;‏ דניאל ו’:11;‏ מרקוס י”א:25‏). מה שחשוב באמת היא נטיית הלב הנכונה ולא התנוחה שנראית לעיני אחרים. למעשה, בשגרת היומיום או בשעת חירום אנו יכולים לשאת תפילה חרישית בכל מקום שהוא. יהוה שומע תפילות מעין אלה גם אם איש מסביבך אינו מבחין בהן (‏נחמיה ב’:1–6‏).‏

11. על אילו עניינים אישיים ראוי להתפלל?‏

11 על מה אנו יכולים להתפלל? המקרא מסביר: ”אם נבקש דבר כרצונו [יהוה] ישמע אותנו” (‏יוחנן א’. ה’:14‏). נוכל אפוא להתפלל על כל דבר העולה בקנה אחד עם רצון אלוהים. האם הוא רוצה שנתפלל על דאגות אישיות? בהחלט! תפילה ליהוה יכולה להיות דומה לשיחה עם חבר קרוב. נוכל לדבר אל אלוהים גלויות ו’לשפוך את לבבנו לפניו’ (‏תהלים ס”ב:9‏). מן הראוי שנבקש את רוח הקודש משום שהיא תעזור לנו לעשות את הטוב (‏לוקס י”א:13‏). אנו יכולים גם לבקש מאלוהים הדרכה כדי להחליט החלטות נבונות, וכוח כדי לעמוד בפני קשיים (‏יעקב א’:5‏). כאשר אנו חוטאים, עלינו לבקש את סליחתו על בסיס קורבנו של המשיח (‏אפסים א’:3,‏ 7‏). כמובן, יש להתפלל לא רק על עניינינו האישיים. עלינו לכלול בתפילותינו גם אנשים אחרים — בני משפחה  וכמו כן אחים לאמונה (‏מעשי השליחים י”ב:5;‏ קולוסים ד’:12‏).‏

12. כיצד נוכל לתת עדיפות עליונה בתפילותינו לנושאים הקשורים לאבינו השמימי?‏

12 נושאים הקשורים ליהוה אלוהים צריכים לקבל עדיפות עליונה בתפילותינו. יש לנו בהחלט סיבות טובות להלל אותו ולהודות לו מעומק הלב על כל טובו (‏דברי הימים א’. כ”ט:10–13‏). ישוע נשא את התפילה לדוגמה הכתובה במתי ו’:9–13‏, ובה לימד אותנו להתפלל ששם אלוהים יתקדש, כלומר שיתייחסו אליו כאל דבר קדוש. בהמשך ציין שיש להתפלל שמלכות אלוהים תבוא ושרצון אלוהים ייעשה כבשמים כן בארץ. רק לאחר שהזכיר את הנושאים החשובים הללו הקשורים ליהוה, התייחס ישוע לעניינים אישיים. אם ננהג כדוגמתו וניתן לאלוהים עדיפות עליונה בתפילותינו, נוכיח כי לא רק טובתנו האישית עומדת לנגד עינינו.‏

13. על מה מעידים כתבי־הקודש ביחס לאורכן של התפילות הרצויות?‏

13 מה צריך להיות אורך התפילה? המקרא אינו מגביל את אורך התפילות האישיות או הפומביות. אורכן עשוי לנוע מתפילה קצרה לפני הארוחה ועד לתפילה ארוכה ואישית שבה אנו שופכים את לבנו בפני יהוה (‏שמואל א’. א’:12,‏ 15‏). מכל מקום, ישוע גינה את הצדקנים המאריכים בתפילה רק למראית עין (‏לוקס כ’:46, 47‏). תפילות כאלה אינן מרשימות את יהוה. החשוב הוא שנתפלל מעומק לבנו. מכאן שאורכן של התפילות הרצויות יכול להשתנות בהתאם לצרכים ולנסיבות.‏

תפילותיך נשמעות בכל מצב

14. למה מתכוון המקרא כשהוא מעודד אותנו ’להתמיד בתפילה’, ומה מנחם לדעת בהקשר לכך?‏

14 באיזו תדירות עלינו להתפלל? המקרא מעודד אותנו  ‏’לשקוד להתפלל’, ’להתמיד בתפילה’, ו”להתפלל תמיד ולא לרפות” (‏מתי כ”ו:41‏, דל’; רומים י”ב:12;‏ לוקס י”ח:1‏). כמובן, אין להבין מפסוקים אלה שצריך להתפלל ליהוה בכל רגע ורגע במהלך היום. המקרא מעודד אותנו להתפלל בקביעות ותמיד להודות ליהוה על טובו כלפינו, ויחד עם זאת להמשיך לבקש ממנו הדרכה, נחמה וכוח. האין זה מנחם לדעת שיהוה אינו מגביל את אורך התפילה או את מספר הפעמים שניתן להתפלל אליו? אם אנו באמת מעריכים את הזכות להתפלל, אזי נמצא הזדמנויות רבות לשאת תפילה אל אבינו השמימי.‏

15. מדוע עלינו לומר ”אמן” בתום תפילה אישית או פומבית?‏

15 מדוע עלינו לומר ”אמן” בסוף התפילה? המילה ”אמן” משמעה ”אמת” או ”כן יהי!” מדוגמאות מקראיות עולה כי ראוי לומר ”אמן” בתום תפילה אישית או פומבית (‏דברי הימים א’. ט”ז:36;‏ תהלים מ”א:14‏). באמצעות ה”אמן” שאנו אומרים בסוף תפילתנו האישית אנחנו מאשרים שדברינו נאמרו בכנות. כאשר אנו אומרים ”אמן”, אם חרישית ואם בקול רם, בסיומה של תפילה פומבית, אנו מראים שהמחשבות שהביע המתפלל מקובלות עלינו (‏קורינתים א’. י”ד:16‏).‏

כיצד אלוהים עונה לתפילותינו

16. במה נוכל להיות בטוחים ביחס לתפילה?‏

16 האם יהוה באמת עונה לתפילותינו? אכן כן! יש לנו יסוד מוצק להיות בטוחים שה”שומע תפילה” נעתר לתפילות הכנות שנושאים מיליוני בני אדם (‏תהלים ס”ה:3‏). המענה של יהוה לתפילותינו עשוי ללבוש צורות שונות.‏

17. מדוע ניתן לומר שאלוהים משתמש במלאכיו ובמשרתיו עלי אדמות כדי לענות לתפילותינו?‏

17 יהוה משתמש במלאכיו ובמשרתיו עלי אדמות כדי  לענות לתפילותינו (‏עברים א’:13, 14‏). קרו מקרים רבים שאנשים התפללו לאלוהים שיעזור להם להבין את המקרא וזמן קצר לאחר מכן אחד ממשרתי יהוה יצר עימם קשר. מקרים כאלה מעידים בבירור כי מלאכת הכרזת המלכות נעשית בהכוונת המלאכים (‏ההתגלות י”ד:6‏). כמענה לתפילותינו בשעת צורך מיוחד, עשוי יהוה להניע אחים לאמונה לבוא לעזרתנו (‏משלי י”ב:25;‏ יעקב ב’:16‏).‏

כמענה לתפילותינו עשוי יהוה להניע אחים לאמונה לבוא לעזרתנו

18. כיצד משתמש יהוה ברוח קודשו ובדברו הכתוב על מנת להיענות לתפילות משרתיו?‏

 18 יהוה אלוהים משתמש גם ברוח קודשו ובדברו הכתוב, המקרא, על מנת להיענות לתפילות משרתיו. כאשר אנו מתפללים אליו שיעזור לנו להתמודד עם קשיים ונסיונות, הוא מספק לנו בתגובה הדרכה וכוח באמצעות רוח קודשו (‏קורינתים ב’. ד’:7‏). תפילות לבקשת הדרכה נענות לעתים תכופות בעזרת המקרא. דרכו עוזר לנו יהוה להגיע להחלטות נבונות. במהלך לימוד אישי של המקרא, או בקריאת פרסומים מקראיים כמו ספר זה, אנו נתקלים בפסוקים מסוימים המשמשים לנו לעזר. נקודות מקראיות שעלינו לתת עליהן את הדעת מובאות לעתים לתשומת לבנו באמצעות הנאמר באסיפות משיחיות או דרך דבריו של זקן־קהילה המעוניין בטובתנו (‏גלטים ו’:1‏).‏

19. מה עלינו לזכור אם נראה לנו לעתים שתפילותינו אינן נענות?‏

19 אם לעתים נראה שיהוה מתעכב לכאורה ואינו עונה לתפילותינו, אין זה בשום פנים ואופן משום שהוא אינו יכול להיענות להן. עלינו לזכור כי יהוה עונה לתפילות בהתאם לרצונו ובמועד הנכון בעיניו. הוא מודע לצרכינו ויודע הרבה יותר טוב מאיתנו כיצד למלא אותם. לעתים הוא מאפשר לנו להמשיך ’לבקש, לחפש ולדפוק’ (‏לוקס י”א:‏ 5–10‏). התמדה כזו מצידנו מראה לאלוהים שבקשותינו נובעות מן הלב ושאמונתנו היא אמונה אמיתית. יתרה מזו, יהוה עשוי לענות לתפילותינו בדרך שאינה גלויה לנו. למשל, אם אנו מתפללים ביחס לקושי מסוים, הוא לאו דווקא יסיר את הקושי, אלא יספק לנו את הכוח להחזיק מעמד (‏פיליפים ד’:13‏).‏

20. מדוע עלינו לנצל במלואה את הזכות היקרה להתפלל?‏

20 עד כמה אסירי תודה אנו על כך שבורא היקום האדיר קרוב לכל אשר קוראים אליו כראוי בתפילה! (‏תהלים קמ”ה:18‏) הבה ננצל במלואה את הזכות היקרה להתפלל. אם נעשה כן, תיפתח בפנינו האפשרות המשמחת לקרוב יותר ויותר אל יהוה, שומע התפילה.‏