עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 חלק 24

פאולוס כותב אל הקהילות

פאולוס כותב אל הקהילות

איגרותיו של פאולוס מחזקות את הקהילה המשיחית

הקהילה המשיחית שזה עתה נוסדה נועדה למלא תפקיד חשוב בהגשמת מטרת יהוה. אך עד מהרה ניחתה מתקפה על המשיחיים בני המאה הראשונה. האם ישמרו אמונים לאלוהים אל מול רדיפות מצד גורמים עוינים מבחוץ ולנוכח איומים פחות בולטים מתוך הקהילה? כתבי־הקודש המשיחיים כוללים 21 איגרות ובהן עצות ועידוד בעיתם.‏

ארבע עשרה איגרות — מן האיגרת אל הרומים ועד האיגרת אל העברים — נכתבו בידי השליח פאולוס. הן נקראות על שם הקהילות או האנשים שאליהן נמענו. שים לב לכמה מן הנושאים שבהם עוסקות איגרותיו של פאולוס.‏

אזהרות באשר לטוהר מידות והתנהגות. מי שחייהם מתאפיינים במעשי זנות, ניאוף וחטאים חמורים אחרים ”לא יירשו את מלכות האלוהים” (‏גלטים ה’:19–21;‏ קורינתים א’. ו’:9–11‏). על עובדי אלוהים להיות מאוחדים ללא תלות בלאום שלהם (‏רומים ב’:11;‏ אפסים ד’:1–6‏). עליהם לתת מעצמם בשמחה כדי לסייע לנזקקים מקרבם (‏קורינתים ב’. ט’:7‏). ”התמידו להתפלל”, אומר פאולוס. אכן, עובדי אלוהים נקראים לשפוך לבבם בפני יהוה בתפילה (‏תסלוניקים א’. ה’:17;‏ תסלוניקים ב’. ג’:1;‏ פיליפים ד’:6, 7‏). אלוהים שומע רק תפילות הנישאות באמונה (‏עברים י”א:6‏).‏

מה יוכל לעזור למשפחות לנחול הצלחה? על הבעלים לאהוב את נשותיהם כאהבתם את גופם הם. על הנשים לרחוש כבוד עמוק לבעליהן. הילדים מצוּוים לשמוע בקול הוריהם, שהרי כך רצוי בעיני אלוהים. ההורים נקראים להדריך ולחנך את ילדיהם באהבה, באמצעות העקרונות שבדבר־אלוהים (‏אפסים ה’:22 עד ו’:4;‏ קולוסים ג’:18–21‏).‏

הבהרות באשר למטרת אלוהים. הוראות וחוקים רבים בתורת משה נועדו להגן על עם ישראל ולהדריך אותו עד בוא המשיח (‏גלטים ג’:24‏). אך המשיחיים אינם מחויבים לשמור את מצוות התורה כדי לעבוד את אלוהים. כשכתב פאולוס אל העברים — משיחיים ממוצא יהודי — הוא שפך אור רב על משמעות התורה ועל אופן התגשמות מטרת אלוהים במשיח. פאולוס הסביר שהיבטים שונים של התורה שימשו כאות לבאות. לדוגמה, הקרבת  קורבנות בעלי החיים הצביעה מראש על מותו של ישוע כקורבן, אשר יאפשר סליחת חטאים אמיתית (‏עברים י’:1–4‏). באמצעות מותו של ישוע ביטל אלוהים את ברית התורה, שהרי לא היה בה עוד צורך (‏קולוסים ב’:13–17;‏ עברים ח’:13‏).‏

הנחיות באשר לארגון קהילתי נאות. גברים השואפים לשאת בתפקידים שונים בקהילה חייבים לחיות על־פי אמות מידה מוסריות גבוהות ולעמוד בדרישות המותוות במקרא (‏טימותיאוס א’. ג’:1–10,‏ 12, 13;‏ טיטוס א’:5–9‏). על עובדי יהוה אלוהים להתאסף דרך קבע עם אחיהם לאמונה כדי לעודד איש את רעהו (‏עברים י’:24, 25‏). האסיפות במסגרת עבודת אלוהים צריכות להיות מעודדות ולספק הדרכה מועילה (‏קורינתים א’. י”ד:26,‏ 31‏).‏

כאשר כתב פאולוס את איגרתו השנייה והאחרונה לטימותיאוס, שוב היה ברומא. פאולוס היה נתון שם במאסר והמתין למשפטו. רק מעטים הרהיבו עוז לבקרו. הוא ידע שזמנו קצר. ”את המלחמה הטובה נלחמתי”, אמר. ”את המרוץ השלמתי, את האמונה שמרתי” (‏טימותיאוס ב’. ד’:7‏). ככל הנראה מת פאולוס על מזבח אמונתו זמן קצר לאחר מכן. למרות זאת, עד עצם היום הזה מעניקות איגרותיו של השליח הדרכה לעובדי אלוהים האמיתיים.‏

‏(‏מבוסס על רומים;‏ קורינתים א’;‏ קורינתים ב’;‏ גלטים;‏ אפסים;‏ פיליפים;‏ קולוסים;‏ תסלוניקים א’;‏ תסלוניקים ב’;‏ טימותיאוס א’;‏ טימותיאוס ב’;‏ טיטוס;‏ פילימון;‏ עברים‏)‏