עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המקרא — איזה מסר טמון בו?‏

 חלק 25

עצות לגבי אמונה, התנהגות ואהבה

עצות לגבי אמונה, התנהגות ואהבה

יעקב, פטרוס, יוחנן ויהודה כותבים איגרות לאחיהם לאמונה כדי לעודדם

יעקב ויהודה היו אחיו למחצה של ישוע. פטרוס ויוחנן היו חלק מ־12 שליחיו. בסך הכול כתבו ארבעתם שבע איגרות הכלולות בכתבי־הקודש המשיחיים. כל אחת מהן נקראת על שם כותבה. האזהרות והעצות שנכתבו בהשראת אלוהים באיגרות הללו נועדו לעזור למשיחיים לשמור אמונים ליהוה ולמלכותו.‏

גילוי אמונה בפועל. אין די בכך שאדם יאמר שיש לו אמונה. אמונה אמיתית מניעה לפעולה. ”אמונה בלא מעשים מתה היא”, כותב יעקב (‏יעקב ב’:26‏). גילוי אמונה בפועל לנוכח ניסיונות מפתח בנו סבלנות, או כוח עמידה. כדי לעמוד בהצלחה בקשיים, על המשיחי לבקש מאלוהים חוכמה בביטחון שאלוהים ייעתר לבקשתו. העומד בניסיון זוכה למעמד רצוי בעיני אלוהים (‏יעקב א’:2–6,‏ 12‏). אם יפעל המשיחי באמונה וינצור את תומתו, תגובתו של יהוה לא תאחר לבוא. ”קירבו לאלוהים”, אומר יעקב, ”ויקרב אליכם” (‏יעקב ד’:8‏).‏

אמונתו של המשיחי חייבת להיות מספיק חזקה כדי לסייע לו לעמוד בפיתויים ולדחות השפעות לא־מוסריות. על רקע השחיתות המוסרית שרווחה בזמנו, האיץ יהודה באֶחיו ”להילחם למען האמונה” (‏יהודה 3‏).‏

שמירה על התנהגות טהורה. יהוה מצפה מעובדיו להיות קדושים, כלומר טהורים בכל תחום בחייהם. פטרוס כותב: ’הייו קדושים בכל דרכיכם, שהרי כתוב, ”קדושים תהיו כי קדוש אני [יהוה]”’ (‏פטרוס א’. א’:15, 16‏). לרשות המשיחיים עומדת דוגמה נעלה לחיקוי. ”המשיח סבל בעדכם”, אומר פטרוס, ”והשאיר לכם מופת כדי שתלכו בעקבותיו” (‏פטרוס א’. ב’:21‏). גם כאשר סובלים המשיחיים בגין דבקותם באמות המידה של אלוהים, הם שומרים על ”מצפון טהור” (‏פטרוס א’. ג’:16, 17‏). פטרוס קורא למשיחיים להתנהג תמיד בטוהר ולהעשיר במעשים המשקפים מסירות לאלוהים בעודם מצפים ליום משפטו ולעולם החדש שהובטח, עולם ’אשר צדק ישכון בו’ (‏פטרוס ב’. ג’:11–13‏).‏

‏”קירבו לאלוהים ויקרב אליכם” (‏יעקב ד’:8‏).‏

גילוי אהבה. ‏”האלוהים הוא אהבה”, כותב השליח יוחנן. הוא מציין שאלוהים גילה את אהבתו הגדולה בכך ששלח את ישוע להיות ”כפרה על חטאינו”. מה צריכים המשיחיים לעשות בתגובה? יוחנן מסביר: ”אהוביי, אם ככה אהב אותנו האלוהים, גם אנחנו חייבים לאהוב איש את רעהו” (‏יוחנן א’. ד’:8–11‏). דרך אחת לגלות אהבה כזו היא לתמוך באחים לאמונה ולנהוג כלפיהם בהכנסת אורחים (‏יוחנן ג’. 5–8‏).‏

אך כיצד יכולים עובדי יהוה להוכיח שהם אוהבים אותו? יוחנן משיב: ”זאת היא אהבת אלוהים, שנשמור את מצוותיו. ומצוותיו אינן קשות” (‏יוחנן א’. ה’:3;‏ יוחנן ב’. 6‏). לשומעים בקול אלוהים מובטח שהוא ימשיך לאהוב אותם ויעניק להם ”חיי עולם” (‏יהודה 21‏).‏

‏(‏מבוסס על יעקב;‏ פטרוס א’;‏ פטרוס ב’;‏ יוחנן א’;‏ יוחנן ב’;‏ יוחנן ג’;‏ יהודה‏)‏