עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 חלק 3

האנושות שורדת את המבול

האנושות שורדת את המבול

אלוהים משמיד עולם מרושע אך מציל את נוח ואת משפחתו

עם הִתרבות המין האנושי, התפשטו החטא והרשע במהירות על פני הארץ. הנביא חנוך, ככל הנראה הנביא היחידי בימיו, הזהיר שאלוהים עתיד להשמיד את הרשעים. למרות זאת, הרשע הוסיף למשול בכיפה ואפילו הסלים. היו מלאכים שמרדו ביהוה בכך שעזבו את מעמדם בשמיים, ירדו אל הארץ, לבשו דמות אדם ולקחו לעצמם נשים בתאווה. כתוצאה מזיווגים לא־טבעיים אלה נולדו בני כלאיים — בריונים ענקים שנקראו ”נפילים” ושהוסיפו על האלימות ושפיכות הדמים. אלוהים נעצב מאוד כשראה כיצד בריאתו הארצית הולכת ונשחתת.‏

אחרי מותו של חנוך בלט באותו דור מרושע אדם בשם נוח. הוא ומשפחתו השתדלו לעשות את הישר בעיני אלוהים. כשהחליט אלוהים להשמיד דור מרושע זה, הוא רצה לשמור על נוח ועל בעלי החיים. לכן אמר לו אלוהים לבנות תיבה — כלי שיט מלבני עצום ממדים. באמצעות התיבה יכלו נוח ומשפחתו, יחד עם מינים רבים של בעלי חיים, להינצל מן המבול העולמי שעמד בפתח. נוח ציית לאלוהים. במהלך עשרות השנים שעברו על נוח בבניית התיבה הוא גם היה ’מטיף צדק’ (‏פטרוס ב’. ב’:5‏). הוא הזהיר את האנשים מפני המבול המתקרב, אך הם התעלמו ממנו. בבוא העת נכנסו נוח ומשפחתו אל התיבה יחד עם החיות, ואלוהים סגר אחריהם את דלת התיבה. ארובות השמיים נפתחו.‏

הגשם ניתך ארצה בעוז במשך 40 יום ו־40 לילה עד שהארץ כולה נתכסתה במים. הרשעים היו כאינם. בחלוף מספר חודשים, עם ירידת מפלס המים, נחה התיבה על אחד ההרים. בסך הכול עברה שנה שלמה מאז המבול עד שהשוהים בתיבה יכלו לצאת ממנה בבטחה. כאות הודיה הקריב נוח זבחים ליהוה. אז הבטיח אלוהים לנוח ולמשפחתו שהוא לעולם לא יביא שוב מבול אשר ימחה כל חי מעל פני האדמה. יהוה נתן את הקשת בענן כערובה מוחשית, תזכורת להבטחתו המנחמת.‏

אחרי המבול אלוהים גם מסר לאנושות מספר מצוות חדשות. הוא התיר להם לאכול בשר בעלי חיים, אך אסר עליהם לאכול דם. הוא גם ציווה על צאצאי נוח לפרוץ בארץ. אף־על־פי־כן, היו שלא נשמעו להוראה זו. אנשים התאחדו סביב מנהיג בשם נמרוד והחלו לבנות מגדל גבוה בעיר בבל. מטרתם הייתה לפעול בניגוד למצוותו של אלוהים, לפיה היה עליהם להתפזר ברחבי העולם. אולם, אלוהים סיכל את מזימת המורדים כאשר בלבל את שפתם האחת וגרם להם לדבר בשפות שונות. הואיל ולא יכלו לתקשר ביניהם, הפסיקו האנשים את מפעל הבנייה ונפוצו על פני הארץ.‏

‏(‏מבוסס על בראשית פרקים ו’ עד י”א;‏ יהודה 14, 15‏)‏