עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 חלק 26

האדם שב אל גן העדן!‏

האדם שב אל גן העדן!‏

באמצעות מלכות המשיח מקדש יהוה את שמו, מצדיק את ריבונותו ושם קץ לכל הרשע

הספר האחרון במקרא, הקרוי ספר ההתגלות או חזון יוחנן, מעניק תקווה לאנושות. הוא נכתב בידי השליח יוחנן ומכיל חזונות המגיעים לשיאם בהתגשמות מטרת יהוה.‏

בחזון הראשון נראה ישוע שהוקם לתחייה, והוא משבח ומתקן מספר קהילות. החזון השני מביא אותנו לפני כיסאו השמימי של אלוהים, שם מהללים אותו יצורים רוחניים.‏

עם התקדמותה של מטרת אלוהים, מקבל השה — ישוע המשיח — מגילה החתומה בשבעה חותמות. עם פתיחת ארבעת החותמות הראשונים מופיעים בזירת המאורעות פרשים סמליים. הפרש הראשון הוא ישוע. הוא רכוב על סוס לבן ועל ראשו כתר מלכות. אחריו נראים פרשים אחרים הרכובים על סוסים בצבעים שונים, המסמלים באורח נבואי מלחמות, רעב ומגפות — אשר כולם מתחוללים באחרית ימיו של הסדר העולמי הנוכחי. פתיחת החותם השביעי מובילה לתקיעה בשבעה שופרות סמליים — משל להכרזות על משפטי אלוהים. התקיעה בשבעת השופרות מובילה לשבע מכות סמליות המבטאות את זעם אלוהים.‏

מלכות אלוהים, המופיעה בחזון בדמות של בן זכר שזה עתה נולד, נוסדת בשמיים. פורצת מלחמה, והשטן ומלאכי הרשע שלו מושלכים אל הארץ. ”אוי לארץ”, מכריז קול גדול. גדולה חמתו של השטן, שהרי הוא יודע שקצרה עיתו (‏ההתגלות י”ב:12‏).‏

יוחנן רואה את ישוע בשמיים בדמות שה, ועימו 144,000 שנבחרו מקרב בני האדם. הללו ”ימלכו” עם ישוע. בזאת מראה ספר ההתגלות שמספרם הכולל של מי שמרכיבים את החלק המשני של הזרע הוא 144,000 (‏ההתגלות י”ד:1; כ’:6‏).‏

שליטי הארץ נאספים אל הר מגידון‏, ”מלחמת היום הגדול אשר לאלוהי צבאות”. הם יוצאים למלחמה נגד היושב על הסוס הלבן — ישוע, אשר עומד בראש צבאות השמיים. כל שליטי העולם הזה מושמדים. השטן נאסר בכבלים, וישוע וה־144,000 מולכים על הארץ ”אלף שנים”. בתום אלף השנים השטן מושמד (‏ההתגלות ט”ז:14; כ’:4‏).‏

כיצד יבורכו עושי רצון אלוהים במרוצת מלכות אלף השנים של המשיח ושל שותפיו לשלטון? יוחנן כותב: ”[יהוה] ימחה כל דמעה מעיניהם והמוות לא יהיה עוד; גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד, כי הראשונות עברו” (‏ההתגלות כ”א:4‏). כדור־הארץ הופך סוף סוף לגן עדן!‏

כך משלים ספר ההתגלות את המסר הטמון במקרא. מלכות המשיח מקדשת את שמו של יהוה ומצדיקה את ריבונותו באופן מוחלט ולעולמי עולמים!‏

‏(‏מבוסס על ספר ההתגלות‏)‏