עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המקרא — איזה מסר טמון בו?‏

 חלק 7

אלוהים גואל את בני ישראל

אלוהים גואל את בני ישראל

יהוה מנחית מכות על מצרים, ומשה מנהיג את בני ישראל ביציאת מצרים. אלוהים מוסר לעם ישראל את התורה באמצעות משה

בני ישראל התגוררו במצרים שנים רבות. הם שגשגו ועצמו במספר. אך אז קם פרעה חדש אשר לא ידע את יוסף. הוא היה רודן אכזר שמתוך חשש ממספרם ההולך וגדל של בני ישראל, הפך אותם לעבדים וגם ציווה מאוחר יותר שכל בן שייוולד להם יוטבע ביאור. אך אישה אמיצה אחת הגנה על תינוקה והסתירה אותו בתיבת גומֶא בין קני הסוף. בת פרעה מצאה את התינוק, קראה לו משה וגידלה אותו בחצר המלוכה של מצרים.‏

כשהיה בן 40 נקלע משה לצרה אחרי שהגן על עבד עברי מפני נוגש מצרי. משה נמלט לארץ רחוקה וחי שם בגלות. כשהיה בן 80 שלח אותו יהוה בחזרה למצרים להתייצב לפני פרעה ולתבוע את שחרורו של עם אלוהים.‏

פרעה סירב בתוקף, ומשום כך הביא אלוהים על מצרים עשר מכות. בכל פעם שהתייצב משה לפני פרעה ונתן לו הזדמנות להימנע מן המכה הבאה, הקשה פרעה את עורפו ובז למשה ולאלוהיו יהוה. המכה העשירית והאחרונה המיתה כל בכור בארץ — חוץ מאשר את בכורי המשפחות שצייתו ליהוה בכך שסימנו את מזוזות ביתם בדם של שה שנזבח. המלאך המשחית ששלח אלוהים פסח על בתים אלה. מאז ואילך ציינו בני ישראל גאולה פלאית זו בחגיגת הפסח מדי שנה.‏

אחרי מות בנו בכורו ציווה פרעה על משה ועל כל בני ישראל לעזוב את מצרים. הם מייד התארגנו ליציאה המונית. אבל פרעה נמלך בדעתו. הוא דלק בעקבותם עם המוני לוחמים ומרכבות. נראה כאילו בני ישראל היו לכודים על חוף ים סוף. אך יהוה חצה את מימי הים ואיפשר לבני ישראל לעבור בתוכו ביבשה — בין חומות המים! כאשר דהרו אחריהם המצרים אל תוך אפיק הים, השיב עליהם אלוהים את המים והטביע את פרעה וחילו.‏

מאוחר יותר חנו בני ישראל בקרבת הר סיני ויהוה כרת איתם ברית. באמצעות משה, ששימש כמתווך, מסר אלוהים לעם מצוות שנועדו להדריך אותם ולהגן עליהם כמעט בכל תחום בחייהם. יהוה הבטיח שכל עוד ייכנעו בני ישראל בנאמנות לשלטונו, הוא יתמוך בהם ויברך אחרים דרך אומה זו.‏

עם זאת, רוב בני ישראל הכזיבו והפגינו חוסר אמונה באלוהים. לפיכך, יהוה גזר על הדור ההוא 40 שנות נדודים במדבר. לאחר מכן מינה משה את האיש הנאמן יהושע בן נון כיורשו, ובני ישראל היו ערוכים ומוכנים להיכנס אל הארץ שאלוהים הבטיח לאברהם.‏

‏(‏מבוסס על שמות;‏ ויקרא;‏ במדבר;‏ דברים;‏ תהלים קל”ו:10–15;‏ מעשי השליחים ז’:17–36‏)‏