עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

‏”שימרו את עצמכם באהבת האלוהים”‏

מכתב מהגוף המנהל

מכתב מהגוף המנהל

אוהב יהוה יקר:‏

‏”ותדעו את האמת והאמת תשחרר אתכם”, אמר ישוע (‏יוחנן ח’:32‏). עד כמה מעודדות המילים הללו! כן, אפשר בהחלט לדעת את האמת גם היום ב”אחרית הימים”, תקופה קשה שבה השקר והמרמה פושׂים בכול (‏טימותיאוס ב’. ג’:1‏). האם אתה זוכר מתי זיהית לראשונה את האמת הגלומה בדבר־אלוהים? איזו חוויה מרגשת הייתה זו!‏

עם זאת, לצד החשיבות לרכוש ידע מדויק אודות האמת ולחלוק אותו עם הזולת באופן קבוע, חובה עלינו גם לחיות לאורה של האמת. לשם כך, עלינו לשמור את עצמנו באהבת האלוהים. מה כרוך בדבר? הדברים שאמר ישוע בלילה שלפני מותו משיבים על השאלה. הוא אמר לשליחיו הנאמנים: ”אם תשמרו את מצוותיי תעמדו באהבתי, כשם שאני שמרתי את מצווֹת אבי והריני עומד באהבתו” (‏יוחנן ט”ו:10‏).‏

שים לב שישוע עמד באהבת אלוהים על־ידי כך ששמר את מצוות אביו. אותו עיקרון חל גם עלינו כיום. כדי לעמוד באהבת אלוהים, עלינו ליישם הלכה למעשה את האמת בחיי היומיום. באותו ערב אמר ישוע: ”אם יודעים אתם את זאת, אשריכם בעשותכם כן” (‏יוחנן י”ג:17‏).‏

אנו תקווה שספר זה יעזור לך להמשיך ליישם בפועל את האמת, וכך לשמור את עצמך ”באהבת האלוהים... לשם חיי עולם” (‏יהודה 21‏).‏

הגוף המנהל של עדי־יהוה