עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

‏”שימרו את עצמכם באהבת האלוהים”‏

 פרק ו’‏

כיצד לבחור בבידור בריא

כיצד לבחור בבידור בריא

‏”עשו את הכול למען כבוד אלוהים” (‏קורינתים א’. י’:31‏).‏

1, 2. אילו אפשרויות בחירה עומדות בפנינו בנושא הבידור?‏

תאר לעצמך שאתה עומד לאכול פרי טעים ולפתע מבחין שחלק ממנו רקוב. מה תעשה? אפשרות אחת היא לאכול את הפרי כולל החלק הרקוב; אפשרות אחרת היא להשליך את הפרי כולל החלק הנגוע; והאפשרות השלישית היא לחתוך את החלק הרקוב וליהנות משאר הפרי. במה תבחר?‏

2 תחום הבידור דומה במובן מסוים לפרי כזה. לעיתים אתה רוצה לעשות משהו מהנה, אך מתחוור לך שחלק ניכר מן הבידור המצוי כיום פסול ורקוב מבחינה מוסרית. אם כן, מה עליך לעשות? יש שמוכנים לספוג את הרע ולבלוע לקרבם את כל סוגי הבידור שהעולם הזה מציע. אחרים נמנעים מכל צורות הבידור על מנת שלא ייחשפו לשום דבר מזיק. לעומת זאת, יש שמקפידים להימנע מבידור מזיק אך מדי פעם נהנים מבידור בריא יחסית. במה עליך לבחור כדי לשמור את עצמך באהבת אלוהים?‏

3. במה נדון כעת?‏

3 רובנו יבחרו באפשרות השלישית. אנו מכירים בצורך בבידור, ועם זאת חשוב לנו ליהנות אך ורק מבידור שאין בו דופי מוסרי. לפיכך, עלינו לברר איך נוכל לזהות מה  בריא לנו ומה לא. אבל ראשית נדון בשאלה כיצד הבחירות שאנו בוחרים בנושא הבידור עשויות להשפיע על עבודתנו את יהוה.‏

‏”עשו את הכול למען כבוד אלוהים”‏

4. כיצד צריכה הקדשתנו להשפיע על בחירותינו בנושא הבידור?‏

4 לא מזמן אמר עד־יהוה קשיש שנטבל ב־1946: ”שמתי לי למטרה לנכוח בכל נאום טבילה ולהקשיב היטב לנאמר כאילו גם אני עומד להיטבל”. מדוע? הוא הסביר: ”אני מקפיד שההקדשה שלי תישמר טרייה בזיכרוני וזהו לדעתי צעד חשוב בשמירה על נאמנות”. אין ספק שאתה שותף לדעתו. כשאתה מזכיר לעצמך שהבטחת ליהוה לשרת אותו למשך כל חייך, מניע אותך הדבר להתמיד ולהחזיק מעמד (‏קהלת ה’:3;‏ עברים י’:7‏). למעשה, אם תהרהר בהקדשתך, ישפיע הדבר על עמדתך לא רק ביחס לשירות המשיחי, אלא גם ביחס לכל תחומי החיים — כולל בידור. השליח פאולוס הדגיש זאת כשכתב אל המשיחיים בימיו: ”אם תאכלו או תשתו, או כל מה שתעשו — עשו את הכול למען כבוד אלוהים” (‏קורינתים א’. י’:31‏).‏

5. כיצד עוזר לנו הכתוב בספר ויקרא כ”ב:18–20 להבין את האזהרה המובלעת ברומים י”ב:1‏?‏

 5 כל דבר שאתה עושה בחיים קשור לעבודתך את יהוה. כדי להטמיע עובדה זו באחיו לאמונה, השתמש פאולוס במונח רב־עוצמה באיגרתו אל הרומים. הוא פנה אליהם בקריאה: ’מיסרו את גופכם קורבן חי, קדוש ורצוי לאלוהים; כך תעבדוהו עבודה שבלב’ (‏רומים י”ב:1‏). ’גופך’ כולל בתוכו את שכלך, את לבבך ואת כוחך הפיזי. כל אלה משמשים אותך בעבודת אלוהים (‏מרקוס י”ב:30‏). פאולוס מגדיר את השירות המסור הזה כקורבן. מונח זה מבליע בתוכו אזהרה. במסגרת תורת משה דחה אלוהים קורבנות בעלי מום (‏ויקרא כ”ב:18–20‏). באותו אופן, אם קורבנו הרוחני של המשיחי יהיה נגוע במידה מסוימת של טומאה, הוא יידחה על־ידי אלוהים. אך מה עלול להביא לכך?‏

6, 7. כיצד עלול המשיחי לטמא את גופו, ומה עלול להיות המחיר?‏

6 פאולוס קרא למשיחיים ברומא: ”אל תמסרו את איבריכם לחטא”. עוד אמר להם: ’המיתו את מעללי הגוף’ (‏רומים ו’:12–14; ח’:13‏). קודם לכן באיגרתו הציג פאולוס מספר דוגמאות של ”מעללי הגוף”. באשר לבני אדם חוטאים אנו קוראים: ‏”‏אָלָה ‏[קללות] פיהם מלא”. ‏”רגליהם ימהרו לשפוך דם”. ”אין פחד אלוהים לנגד עיניהם” ‏(‏רומים ג’:13–18‏). המשיחי עלול לפגום בגופו אם ישתמש ב’איבריו’ לביצוע חטאים אלה. לדוגמה, אם משיחי מתבונן כיום במכוון בדברים לא־מוסריים כגון פורנוגרפיה או אלימות סדיסטית, הוא ’מוסר [את עיניו] לחטא’ ומטמא את כל גופו. במקרה כזה, כל דבר שהוא עושה במסגרת עבודת אלוהים כמוהו כקורבן שחדל להיות  קדוש ורצוי לאלוהים (‏דברים ט”ו:21;‏ פטרוס א’. א’:14–16;‏ פטרוס ב’. ג’:11‏). איזה מחיר כבד על בחירת בידור קלוקל!‏

7 ברור אפוא שלבחירותיו של המשיחי בתחום הבידור השלכות כבדות משקל. לכן אנו חפצים לבחור בבידור שישביח את הקורבן שאנו מקריבים לאלוהים ולא יפגום בו. כעת נדון בשאלה כיצד ניתן לדעת מהו בידור בריא ומהו בידור לא־בריא.‏

‏”שינאו את הרע”‏

8, 9. (א) לאילו שתי קטגוריות כלליות ניתן לחלק את הבידור? (ב) אילו צורות בידור אנו דוחים, ומדוע?‏

8 באופן כללי ניתן לחלק את הבידור לשתי קטגוריות. האחת מקפלת בתוכה צורות בידור שהמשיחי דוחה אותן מכול וכול; השנייה מורכבת מצורות בידור שהמשיחי עשוי לדחות או לקבל. נדון תחילה בקטגוריה הראשונה — בידור שהמשיחי דוחה.‏

9 כפי שנאמר בפרק א’‏‏, חלק מצורות הבידור מבליטות דפוסי התנהגות שהמקרא מגנה מפורשות. לדוגמה, חשוב על אתרי אינטרנט, סרטים, תוכניות טלוויזיה ושירים בעלי תכנים סדיסטיים, דמוניים או פורנוגרפיים או כאלה שמעודדים מעשים לא־מוסריים נתעבים. הואיל וצורות בידור בזויות אלו מאירות באור חיובי מעשים המהווים הפרה של עקרונות המקרא או חוקיו, חייבים המשיחיים האמיתיים להתרחק מהן (‏מעשי השליחים ט”ו:28, 29;‏ קורינתים א’. ו’:9, 10;‏ ההתגלות כ”א:8‏). בדחיית בידור מזיק זה, אתה מוכיח ליהוה שאתה אכן ’שונא את הרע’ ומתמיד ’לסור מרע’. כך אתה מגלה ”אמונה לא־צבועה” (‏רומים י”ב:9;‏ תהלים ל”ד:15;‏ טימותיאוס א’. א’:5‏, דל’‏‏).‏

10. מאיזה הלך חשיבה מסוכן ביחס לבידור יש להישמר, ומדוע הוא מסוכן?‏

 10 ואולם, יש שסבורים כי אין כל פסול בצפייה בחומרים המציגים בצורה חיה ומוחשית התנהגות לא־מוסרית. הם אומרים: ’אין לי בעיה לצפות בדברים כאלה בסרטים או בטלוויזיה, אבל אני אף פעם לא אעשה מעשים כאלה’. הלך חשיבה זה מוטעה ומסוכן (‏ירמיהו י”ז:9‏). אם אנו נהנים לצפות בדברים שיהוה מגנה, האם אנו באמת ’שונאים את הרע’? היחשפות חוזרת ונשנית להתנהגות פסולה תקהה את חושינו (‏תהלים קי”ט:70;‏ טימותיאוס א’. ד’:1, 2‏). הדבר עלול להשפיע על התנהגותנו או על יחסנו כלפי התנהגותם הפסולה של אחרים.‏

11. כיצד מִתְאַמֵת הכתוב בגלטים ו’:7 בנושא הבידור?‏

11 וכך אכן קורה. יש משיחיים שעשו מעשים לא־מוסריים בהשפעת תוכניות שבהן צפו להנאתם דרך קבע. הם למדו בדרך הקשה כי ”מה שאדם זורע, את זאת גם יקצור” (‏גלטים ו’:7‏). אלא שאפשר להימנע מפרי ביאושים זה. אם תקפיד לזרוע בשכלך דברים בריאים, תקצור בשמחה את הטוב (ראה התיבה ”‏ באילו סוגי בידור עליי לבחור?‏‏”).‏

החלטות אישיות על בסיס עקרונות המקרא

12. כיצד הכתוב בגלטים ו’:5 קשור לתחום הבידור, ואיזו הדרכה עומדת לרשותנו בקבלת החלטות אישיות?‏

12 נדבר עכשיו על הקטגוריה השנייה — בידור הכרוך במעשים שדבר־אלוהים אינו מציג אותם מפורשות באור שלילי או באור חיובי‏. בקטגוריה זו, כל משיחי חייב להחליט החלטות אישיות בשאלה אם צורת בידור זו או אחרת בריאה או לא (‏גלטים ו’:5‏). עם זאת, עומדת  לרשותנו הדרכה המסייעת לנו לבחור נכונה. המקרא מכיל עקרונות, כלומר אמיתות בסיסיות, המאפשרים לנו להבין את הלך החשיבה של יהוה. אם נשים לב לעקרונות אלה, ’נבין לדעת מה רצונו’ של יהוה בכל דבר, כולל בבחירת בידור (‏אפסים ה’:17‏).‏

13. מה יניע אותנו להימנע מבידור העלול להכעיס את יהוה?‏

13 מטבע הדברים, לא כל המשיחיים פיתחו באותה  מידה חוש מוסרי וכושר הבחנה (‏פיליפים א’:9‏). בנוסף, המשיחיים מבינים שבנושא הבידור, קיימות העדפות שונות. לפיכך, אין לצפות שכל המשיחיים יקבלו את אותן ההחלטות בדיוק. על אף זאת, ככל שניתן לעקרונות אלוהים להשפיע על שכלנו ועל ליבנו, כך נשתוקק להימנע מכל צורת בידור העלולה להכעיס את יהוה (‏תהלים קי”ט:11,‏ 129;‏ פטרוס א’. ב’:16‏).‏

14. (א) איזה גורם צריך לשקול בבחירת בידור? (ב) מה עלינו לעשות כדי שענייני המלכות יישארו במקום הראשון בחיינו?‏

14 בבחירת בידור קיים גורם חשוב נוסף שיש לשקול, וזהו גורם הזמן. בעוד שתוכן הבידור מגלה מה מקובל בעיניך, כמות הזמן שאתה משקיע בו מראָה מה חשוב לך. כמובן, עבור המשיחיים העניינים הרוחניים קודמים לכול (‏מתי ו’:33‏). אם כן, מה תוכל לעשות כדי שענייני המלכות יישארו במקום הראשון בחייך? השליח פאולוס אמר: ”שימו ליבכם להתהלך בזהירות — לא ככסילים, אלא כחכמים המנצלים כל הזדמנות [”הקונים את הזמן המתאים”, ע”ח‏]” (‏אפסים ה’:15, 16‏). ואכן, הגדרת גבולות ברורים לגבי כמות הזמן שאתה מקדיש לבידור, תעזור לך למצוא את הזמן הדרוש ל”דברים החשובים יותר” — פעילויות התורמות לבריאותך הרוחנית (‏פיליפים א’:10‏, ע”ח‏).‏

15. מדוע יהיה זה חכם לאפשר מרווח ביטחון בבחירת בידור?‏

15 יתרה מזו, מן החוכמה לאפשר מרווח ביטחון בבחירת בידור. מה הכוונה? תן דעתך שוב לדוגמה של הפרי. כדי לא לאכול בטעות מן החלק הרקוב, אינך חותך אך ורק את האזור הנגוע אלא גם מסביבו. במקביל לכך, מן החוכמה לאפשר מרווח ביטחון בבחירת בידור. משיחי נבון לא  יימנע אך ורק מצורות בידור המהוות הפרה ברורה של עקרונות המקרא, אלא גם מסוגי בידור מפוקפקים או כאלה שאולי כוללים מרכיבים שאינם בריאים מבחינה רוחנית (‏משלי ד’:25–27‏). דבקותך בדבר־אלוהים תעזור לך לעשות זאת.‏

‏’כל דבר טהור’‏

יישום עקרונות אלוהים בבחירת סוגי בידור מגן עלינו מנזק רוחני

16. (א) כיצד נוכל להראות שאימצנו את עמדת יהוה בענייני מוסר? (ב) כיצד יישום עקרונות המקרא יהפוך עבורך לדרך חיים?‏

16 בבחירת בידור שוקלים המשיחיים בראש ובראשונה מהי עמדתו של יהוה. המקרא חושף בפנינו את רגשותיו ואת אמות מידותיו של יהוה. למשל, שלמה המלך מונה מספר דברים שיהוה שונא, ובהם ”לשון שקר, וידיים שופכות דם נקי, לב חורש מחשבות אוון, רגליים ממהרות לרוץ לרעה” (‏משלי ו’:16–19‏). כיצד צריכה עמדתו של יהוה להשפיע עליך? ”אוהבי יהוה, שינאו רע”, קורא משורר התהלים (‏תהלים צ”ז:10‏). בחירותיך בתחום הבידור צריכות להראות שאתה אכן שונא את מה שיהוה שונא (‏גלטים ה’:19–21‏). זכור גם כי מה שאתה עושה בפרטיות מעיד על טיבך כאדם יותר ממה שאתה עושה לעיני אחרים (‏תהלים י”א:4; ט”ז:8‏). מכאן שאם תרצה בכנות לשקף בכל צדדי חייך את עמדותיו של יהוה בענייני מוסר,  הרי שתמיד תבחר בחירות שיעלו בקנה אחד עם עקרונות המקרא. יהיה זה עבורך דרך חיים (‏קורינתים ב’. ג’:18‏).‏

17. אילו שאלות עלינו לשאול את עצמנו לפני שנבחר בצורת בידור כלשהי?‏

17 מה עוד תוכל לעשות כדי שבחירותיך בנושא הבידור יהיו תמיד בהתאם למחשבותיו של יהוה? בחן את השאלה הבאה: ’כיצד ישפיע הדבר עליי ועל יחסיי עם אלוהים?’ לדוגמה, לפני שתחליט לצפות בסרט מסוים, שאל את עצמך, ’כיצד ישפיע תוכנו של הסרט על מצפוני?’ הבה נראה אילו עקרונות רלוונטיים לנושא.‏

18, 19. (א) כיצד העיקרון המצוי בפיליפים ד’:8 מסייע לנו לבדוק אם הבידור שבחרנו לעצמנו הוא בידור בריא? (ב) אילו עקרונות נוספים יעזרו לך לבחור בבידור בונה? (ראה הערת שוליים.)‏

18 אחד העקרונות החשובים מצוי בפיליפים ד’:8‏. שם נאמר: ”כל אשר אמת, כל מה שנכבד, כל דבר ישר, טהור, מלא נועם, כל אשר שימעו טוב, כל מעשה נעלה, וכל דבר הראוי לשבח — באלה יהגה לבבכם”. אמת, פאולוס אינו מדבר כאן על בידור, אלא על הצורך להרהר לעומק בדברים המשביעים את רצון אלוהים (‏תהלים י”ט:15‏). אך ניתן לייחס את דברי פאולוס לנושא הבידור. כיצד?‏

19 שאל את עצמך, ’האם הסרטים, משחקי הווידיאו, המוזיקה וסוגי הבידור האחרים שבהם אני בוחר ממלאים את שכלי בדברים טהורים?’ לדוגמה, אילו תמונות נותרות במוחך אחרי צפיית סרט זה או אחר? אם הן נעימות, טהורות ומשיבות נפש, סימן שבחרת בבידור בריא. אבל אם הסרט שצפית בו גורם לך לחשוב על דברים טמאים, סימן שהבידור שבחרת בו לא היה בריא אלא אף מזיק (‏מתי י”ב:33;‏ מרקוס ז’:20–23‏). מדוע? מפני שהַעסקת המחשבות בדברים טמאים מבחינה מוסרית מפרה את  שלוותך הפנימית, מצלקת את מצפונך המודרך על־פי המקרא ועלולה למוטט את יחסיך עם אלוהים (‏אפסים ה’:5;‏ טימותיאוס א’. א’:5,‏ 19‏). מאחר שבידור לא־בריא פוגע בך אישית, הייה נחוש בדעתך להימנע ממנו (‏רומים י”ב:2‏).‏ * נהג כמשורר התהלים שהתפלל ליהוה: ”העבר עיניי מֵראות שווא” (‏תהלים קי”ט:37‏).‏

בקש את טובת הזולת

20, 21. כיצד ניתן לייחס את הכתוב בקורינתים א’. י’:23, 24 לבחירת בידור בריא?‏

20 פאולוס הזכיר עיקרון מרכזי נוסף שיש להביא בחשבון בקבלת החלטות בנושאים אישיים. הוא אמר: ”הכול מותר, אך לא הכול מועיל; הכול מותר, אך לא הכול בונה. איש אל יבקש את טובת עצמו אלא את טובת זולתו” (‏קורינתים א’. י’:23, 24‏). כיצד עיקרון זה קשור בבחירת בידור בריא? עליך לשאול את עצמך, ’כיצד הבידור שאני בוחר בו משפיע על אחרים?’‏

21 ייתכן שמצפונך ירשה לך ליהנות מצורת בידור מסוימת שמבחינתך היא ’מותרת’, או מקובלת. אבל אם תיווכח שמאמינים אחרים בעלי מצפון הנוטה יותר להקפדה רואים טעם לפגם בדבר, אולי תחליט שלא לבחור בו. מדוע? מפני שאינך רוצה, כדברי פאולוס, ’לחטוא לאחיך’ — או אפילו ’לחטוא למשיח’ — על־ידי כך שתקשה על אחיך לאמונה להיות נאמנים לאלוהים. חשוב לך ’לא להיות למכשול’ (‏קורינתים א’. ח’:12; י’:32‏). המשיחיים האמיתיים כיום נשמעים לעצתו של פאולוס,  עצה המעידה על התחשבות וחדות־הבחנה, ונמנעים מבידור שהוא בגבולות ה”מותר” אך אינו ”בונה” (‏רומים י”ד:1; ט”ו:1‏).‏

22. מדוע המשיחיים מבינים שיש מקום להבדלי דעות בעניינים אישיים?‏

22 עם זאת, קיים היבט נוסף ביישום העצה ’לבקש את טובת הזולת’. משיחי שמצפונו נוטה יותר להקפדה, אינו צריך לעמוד על כך שכל חברי הקהילה המשיחית יתאימו את עצמם לראייתו המצומצמת יותר באשר למה שנתפס בעיניו כבידור נאות. אם יצפה שכולם יחשבו כמוהו, יהיה הוא כנהג בכביש מהיר המתעקש שכל הנהגים הנוסעים בכביש יסעו באותה מהירות כמוהו. תביעה זו אינה מתקבלת על הדעת. משיחי שמצפונו מכתיב לו מרחב תמרון צר יותר, חייב מתוך אהבה לכבד את אחיו לאמונה אשר עמדותיהם בנושא הבידור שונות במידת מה משלו אך אינן חורגות מגבולות העקרונות המשיחיים. בדרך זו ’תיוודע סבירותו לכל אדם’ (‏פיליפים ד’:5‏, ע”ח; קהלת ז’:16‏).‏

23. כיצד תוכל לוודא שבחרת בבידור בריא?‏

23 לסיכום, כיצד תוכל לוודא שבחרת בבידור בריא? דחה כל סוג בידור המציג בצורה ברורה ומפורשת מעשים בזויים ולא־מוסריים שדבר־אלוהים שולל בתכלית. נהג על־פי עקרונות המקרא התקפים לגבי סוגי בידור שאינם מוזכרים מפורשות בכתבי־הקודש. הימנע מבידור המזיק למצפונך, והייה מוכן לוותר על צורות בידור העלולות לפגוע בנקודות הרגישות של אחרים, בייחוד של אחיך לאמונה. החלטתך הנחושה לעשות כן תסב כבוד לאלוהים ותאפשר לך ולמשפחתך לשמור את עצמכם באהבתו.‏

^ ס' 19 עקרונות נוספים הרלוונטיים לנושא הבידור מצויים במשלי ג’:31; י”ג:20;‏ באפסים ה’:3, 4;‏ ובקולוסים ג’:5,‏ 8,‏ 20‏.‏