עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

‏”שימרו את עצמכם באהבת האלוהים”‏

 פרק ח’‏

אלוהים אוהב אנשים טהורים ונקיים

אלוהים אוהב אנשים טהורים ונקיים

‏”עִם נָבָר תתבָּרָר” (‏תהלים י”ח:27‏).‏

1–3. (א) מדוע האֵם דואגת שבנה יהיה נקי ומסודר? (ב) מדוע רוצה יהוה שעובדיו יהיו טהורים ונקיים, ומה מדרבן אותנו להישמר טהורים ונקיים?‏

האֵם מכינה את בנה הקטן לקראת יציאה מהבית. היא דואגת שיהיה רחוץ ושבגדיו יהיו נקיים ומסודרים. היא יודעת שהקפדה על היגיינה חיונית לבריאותו. היא גם יודעת שהופעתו החיצונית של בנה אומרת משהו על הוריו.‏

2 יהוה, אבינו שבשמיים, רוצה שמשרתיו יהיו טהורים ונקיים. בדברו נאמר: ”עִם נָבָר תתבּרָר”, כלומר, עם מי שטהור ונקי תתנהג במידת הטוהר והניקיון * (‏תהלים י”ח:27‏). יהוה אוהב אותנו; הוא יודע ששמירת הטוהר והניקיון היא לטובתנו המרבית. הוא גם מצפה מאיתנו בתור עדיו להאיר את דמותו  באור חיובי. ואכן, הופעתנו הנקייה והתנהגותנו המופתית יסבו כבוד ליהוה ולשמו הקדוש ולא ימיטו עליהם חרפה (‏יחזקאל ל”ו:22;‏ פטרוס א’. ב’:12‏).‏

3 הידיעה שאלוהים אוהב אנשים טהורים ונקיים מדרבנת אותנו לשמור על טוהרנו ונקיוננו. אנו רוצים שהדרך שבה אנו חיים את חיינו תסב לו כבוד כי אנו אוהבים אותו. ברצוננו גם לעמוד באהבתו. אם כן, הבה נראה מדוע עלינו להישאר טהורים ונקיים, מה כרוך בכך וכיצד נוכל לעשות כן. הדיון יסייע לנו לבדוק אם יש אצלנו היבטים מסוימים הטעונים שיפור.‏

מדוע עלינו להישמר טהורים ונקיים?‏

4, 5. (א) מהי הסיבה העיקרית לכך שעלינו להישמר טהורים ונקיים? (ב) כיצד ניכר טוהרו של יהוה ביצירות כפיו הגלויות לעין?‏

4 אחת הדרכים שבהן מדריך אותנו יהוה היא בהצבת דוגמה אישית. משום כך, דברו קורא לנו ’ללכת בדרכי אלוהים’ (‏אפסים ה’:1‏). הרי לך הסיבה העיקרית לכך שעלינו להישמר טהורים ונקיים: יהוה, האל שאותו אנו עובדים, הוא אל נקי, טהור וקדוש בכול (‏ויקרא י”א:44, 45‏).‏

5 כפי שנכון לגבי רבים מתכונותיו ופעליו, טוהרו של יהוה ניכר ביצירות כפיו הגלויות לעין (‏רומים א’:20‏). כדור־הארץ נברא לשמש מעון נקי לבני האדם. יהוה יצר מחזורים אקולוגיים המטהרים את האוויר שאנו נושמים ואת המים שאנו שותים. זני חיידקים מסוימים מתפקדים כאנשי תברואה וממירים חומרי פסולת למוצרים לא־מזיקים. המדענים עושים שימוש בכמה מחיידקים זללניים אלה לניקוי דליפות נפט וזיהומים אחרים הנגרמים מפאת אנוכיותו וחמדנותו של האדם. ברור אפוא שהניקיון והטוהר חשובים ל’עושה הארץ’ (‏ירמיהו י’:12‏). ועליהם להיות חשובים גם לנו.‏

6, 7. כיצד הדגישה תורת משה שעובדי יהוה נדרשים להיות טהורים ונקיים?‏

 6 סיבה נוספת לכך שעלינו להישמר טהורים ונקיים היא שיהוה, ריבוננו, דורש זאת מעובדיו. במסגרת התורה שנתן יהוה לעם ישראל, היה הניקיון חלק בלתי נפרד מן הפולחן עצמו. התורה הורתה מפורשות שביום הכיפורים ירחץ הכוהן הגדול את גופו לא פעם אחת, כי אם פעמיים (‏ויקרא ט”ז:4,‏ 23, 24‏). כוהנים בתפקיד נדרשו לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם לפני שהקריבו קורבנות ליהוה (‏שמות ל’:17–21;‏ דברי הימים ב’. ד’:6‏). התורה הגדירה כ־70 גורמי טומאה פיזית וטומאה טקסית. במצב של טומאה נאסר על בן עם ישראל ליטול חלק בעבודת אלוהים, ואם הפר את האיסור צפוי היה לו במקרים מסוימים עונש מוות (‏ויקרא ט”ו:31‏). כל מי שסירב לעבור את תהליך ההיטהרות הנדרש, כולל רחצת גופו וכיבוס בגדיו, ’נכרת מתוך הקהל’ (‏במדבר י”ט:17–20‏).‏

7 אף שאין אנו כפופים לתורת משה, היא מאפשרת לנו להבין את חשיבתו של אלוהים בנושאים שונים. התורה הדגישה אפוא כי עובדי אלוהים נדרשים להיות טהורים ונקיים. יהוה אינו משתנה (‏מלאכי ג’:6‏). כדי שעבודתנו אותו תהיה רצויה בעיניו, עליה להיות ”טהורה ותמימה” (‏יעקב א’:27‏). לפיכך, עלינו לדעת מה הוא מצפה מאיתנו בעניין זה.‏

טוהר וניקיון בעיני אלוהים — מה כרוך בדבר?‏

8. באילו מובנים מצפה מאיתנו יהוה להישמר נקיים?‏

8 על־פי המקרא, מושג הטוהר אינו מסתכם בניקיון פיזי בלבד. טוהר וניקיון בעיני אלוהים נוגעים לכל היבטי החיים. יהוה מצפה מאיתנו להישמר נקיים וטהורים בארבעה מובנים בסיסיים — במובן רוחני, מוסרי, שכלי ופיזי. הבה נראה מה כרוך בכל אחד ואחד מהם.‏

9, 10. מהו טוהר רוחני, וממה נמנעים המשיחיים האמיתיים?‏

 9 טוהר רוחני. אם לומר זאת בפשטות הרי שטוהר רוחני משמעו לא למזג בין עבודת האלוהים האמיתית לבין פולחן כזב. כאשר עזבו עם ישראל את בבל בדרכם חזרה אל ירושלים, היה עליהם להישמע לצו הבא שנכתב ברוח אלוהים: ”צאו משם, טמא אל תיגעו; ... היברו [הייו ברים]” (‏ישעיהו נ”ב:11‏). בני ישראל שבו למולדתם בעיקר כדי להשיב את עבודת יהוה על כנה. עבודת יהוה הייתה חייבת להיות טהורה, ולא נגועה בתורות, דפוסי התנהגות ומנהגים שהיו חלק מן הדת הבבלית ושהיו מחללים את שם אלוהים.‏

10 כיום, חובה עלינו בתור משיחיים אמיתיים להישמר מטומאת דתות הכזב (‏קורינתים א’. י’:21‏). בעניין זה יש מקום לנהוג משנה זהירות, שכן השפעתן של דתות הכזב אופפת אותנו מכל עבר. בארצות רבות ישנם מסורות, פעילויות וטקסים הנעוצים באמונות כוזבות, כגון האמונה שדבר מה בתוכנו ממשיך להתקיים לאחר המוות (‏קהלת ט’:5, 6,‏ 10‏). המשיחיים האמיתיים נמנעים ממנהגים הכרוכים באמונות כוזבות.‏ * לא ניתן ללחצים מצד אחרים לגרום לנו להתפשר על אמות המידה המקראיות של עבודת האלוהים הטהורה (‏מעשי השליחים ה’:29‏).‏

11. מה כרוך בטוהר מוסרי, ומדוע הכרחי להישמר נקיים מבחינה זו?‏

11 טוהר מוסרי. לשמירת טוהרנו המוסרי עלינו להימנע מאי־מוסריות מינית על כל צורותיה (‏אפסים ה’:5‏). מן ההכרח להישמר נקיים מבחינה מוסרית. כפי שנראה בפרק הבא, כדי לעמוד באהבת אלוהים, חובה עלינו ’‏לנוס מן הזנות‏’ (‏דל’‏‏). זונים חסרי חרטה ”לא יירשו את מלכות האלוהים” (‏קורינתים א’. ו’:9, 10,‏ 18‏). בעיני אלוהים נמנים הם עם  ה”מתעבים”. אם לא ישמרו על טוהרם המוסרי, יהיה ’חלקם במוות השני’ (‏ההתגלות כ”א:8‏).‏

12, 13. מה בין מחשבות ומעשים, וכיצד נוכל להישמר טהורים מבחינה שכלית?‏

12 טוהר שכלי. מחשבות מובילות למעשים. אם נרשה למחשבות פסולות לקנות שביתה בשכלנו ובלבבנו, סביר מאוד להניח שבמוקדם או במאוחר נעשה מעשים טמאים (‏מתי ה’:28; ט”ו:18–20‏). אבל אם נמלא את שכלנו במחשבות טהורות ונקיות, יגבר בנו הרצון להיות נקיים וטהורים (‏פיליפים ד’:8‏). כיצד נוכל לשמור על טוהר שכלי? ראשית, עלינו להימנע מכל צורת בידור העלולה להשחית את מחשבותינו.‏ * יתרה מזו, עלינו למלא את שכלנו במחשבות טהורות על־ידי לימוד קבוע של דבר־אלוהים (‏תהלים י”ט:9, 10‏).‏

13 כדי לעמוד באהבת האלוהים, חיוני שנישאר תמיד נקיים רוחנית, מוסרית ושכלית. צדדים אלה של הטוהר והניקיון נידונים ביתר הרחבה בפרקים אחרים בספר. הבה נבחן כעת את ההיבט הרביעי — ניקיון פיזי.‏

כיצד נוכל להישמר נקיים פיזית?‏

14. מדוע ניקיון פיזי אינו עניין אישי ותו לא?‏

14 ניקיון פיזי כרוך בשמירת נקיון גופנו וסביבתנו. האם הניקיון הפיזי הוא דבר אישי שאינו מעניינו של אף אחד אחר? לא כך חושבים עובדי יהוה. כאמור, נקיוננו הפיזי חשוב ליהוה לא רק משום שזה לטובתנו המרבית, אלא מפני שהדבר מעמיד אותו באור חיובי או שלילי. נחזור לדוגמה שהוזכרה בפתיח. כשאתה רואה ילד שנראה כל הזמן מלוכלך ומוזנח, ודאי גורם לך הדבר לתהות איזה מין הורים יש לו. לא היינו רוצים שמשהו בהופעתנו החיצונית או בסגנון חיינו ימיט חרפה על אבינו השמימי או יגרע מן המסר שבפינו. דבר־‏ אלוהים אומר: ”אין אנו שמים מכשול בשום דבר, פן יהיה שירותנו לשמצה. אדרבא, בכל דבר אנחנו מציגים את עצמנו כמשרתי אלוהים” (‏קורינתים ב’. ו’:3, 4‏). אם כן, כיצד נוכל לשמור על נקיוננו הפיזי?‏

15, 16. מה כלול בהרגלי היגיינה טובים, ומה צריך לאפיין את בגדינו?‏

15 היגיינה אישית והופעה חיצונית. אף שהתרבות ותנאי המחיה משתנים ממדינה למדינה, יכולים אנו על־פי־רוב למצוא מספיק סבון ומים כדי להתרחץ באופן קבוע וכדי לשמור על נקיוננו האישי ונקיון ילדינו. הרגלי היגיינה טובים כוללים, בין היתר, שטיפת הידיים בסבון ובמים לפני שאוכלים או לפני שנוגעים באוכל, אחרי שעושים שימוש בשירותים ואחרי שמחליפים חיתול לתינוק. שטיפת הידיים בסבון ובמים יכולה למנוע מחלות ואף להציל חיים. הרגל זה עשוי למנוע התפשטות נגיפים וחיידקים מזיקים וכך  לסייע במניעת מחלות שלשול. בארצות שבהן רוב הבתים אינם מחוברים למערכות ביוב, ניתן להיפטר מצואה על־ידי קבירתה, כפי שנהוג היה בעם ישראל הקדום (‏דברים כ”ג:13, 14‏).‏

16 גם הבגדים שאנו לובשים זקוקים באופן קבוע לכיבוס על מנת שיהיו נקיים ונאים למראה. בגדיו של המשיחי אינם חייבים להיות יקרים או על־פי המילה האחרונה באופנה, אך עליהם להיות מסודרים, נקיים וצנועים (‏טימותיאוס א’. ב’:9, 10‏). לא משנה היכן אנו, חשוב לנו שהופעתנו ’תרבה פאר לתורת האלוהים מושיענו’ (‏טיטוס ב’:10‏).‏

17. מדוע ביתנו וסביבתנו צריכים להיות נקיים וייצוגיים?‏

17 ביתנו וסביבתנו. אולי אין לנו בית מרשים או מפואר, אך עליו להיות נקי וייצוגי ככל שהנסיבות מאפשרות זאת. בדומה לכך, אם אנו עושים שימוש במכונית לצורך נוכחות באסיפות או במסגרת פעילות הבישור, עלינו לעשות כמיטב יכולתנו על מנת שרכבנו יהיה נקי במידה סבירה מבפנים ומבחוץ. בל נשכח שבית וסביבה נקיים הם עדות בפני עצמה. אחרי הכול, אנו מלמדים שיהוה הוא אל טהור ונקי, ושהוא ’ישחית את משחיתי הארץ’ ושמלכותו תהפוך בקרוב את ביתנו הארצי לגן עדן (‏ההתגלות י”א:18;‏ לוקס כ”ג:43‏). אין ספק שחשוב לנו שהמראה של ביתנו ונכסינו יעיד שכבר עכשיו אנו מסגלים לעצמנו הרגלי ניקיון שיידרשו בעולם החדש הקרב ובא.‏

ניקיון פיזי כרוך בשמירת נקיון הגוף והסביבה

18. כיצד נוכל לכבד את אולם המלכות שלנו?‏

18 בית התפילה שלנו. אהבתנו את יהוה מניעה אותנו לכבד את אולם המלכות שלנו, המשמש כמרכז של עבודת האלוהים האמיתית באזור מגורינו. כאשר מגיעים חדשים אל האולם, חשוב לנו שהם יתרשמו לחיוב. יש צורך בניקיון ותחזוקה שוטפים כדי שהאולם יישאר נאה למראה. כביטוי לכבוד שאנו  רוחשים לאולם המלכות, אנו עושים ככל יכולתנו על מנת שיהיה תמיד מתוחזק ונקי. זו זכות לנדב מזמננו כדי לסייע בנקיונו וב’תחזוקתו’ של בית התפילה שלנו (‏דברי הימים ב’. ל”ד:10‏). עיקרון זה תקף גם כשאנו מקיימים כנסים באולמי כינוסים או במתקנים אחרים.‏

היטהרות מהרגלים ומדפוסי התנהגות מטמאים

19. ממה עלינו להימנע כדי להישמר נקיים פיזית, וכיצד המקרא עוזר לנו בנושא זה?‏

19 כדי להישמר נקיים פיזית, עלינו להימנע מהרגלים ומדפוסי התנהגות מטמאים, כמו עישון, צריכת אלכוהול מופרזת ושימוש לא־רפואי בחומרים ממכרים או משני תודעה. המקרא אומנם אינו מונה מפורשות את כל ההרגלים הטמאים והנתעבים הרווחים כיום, אך יש בו עקרונות המאפשרים לנו להבין מה חש יהוה לגביהם. אנו יודעים מהי עמדתו של יהוה בנושאים הללו, ואהבתנו אותו מניעה אותנו לבחור בקו פעולה המשמח את ליבו. נדון כעת בחמישה עקרונות מקראיים.‏

20, 21. מאילו סוגי הרגלים ודפוסי התנהגות רוצה יהוה שניפטר, ואיזה מניע רב עוצמה דוחף אותנו לעשות כן?‏

20 ‏”חביביי, בהיות לנו ההבטחות האלה, נטהר את עצמנו מכל טומאת גוף ורוח ונשלים קדושתנו ביראת אלוהים” ‏(‏קורינתים ב’. ז’:1‏). יהוה רוצה שניפטר מהרגלים ומדפוסי התנהגות המטמאים את גופנו הפיזי ופוגעים ברוחנו, כלומר, בגישתנו. על כן, חובה עלינו להימנע מהתמכרויות הידועות כמזיקות לגוף ולנפש.‏

21 המקרא מעניק לנו מניע רב עוצמה ’לטהר את עצמנו מכל טומאה’. שים לב שהכתוב בקורינתים ב’. ז’:1 מתחיל במילים: ”בהיות לנו ההבטחות האלה”. אילו הבטחות? בפסוקים שלפני כן נאמר כי יהוה מבטיח: ”ואני אקבל אתכם. והייתי  לכם לאב” (‏קורינתים ב’. ו’:17, 18‏). צא וחשוב: יהוה מבטיח לפרוש מעליך את כנפיו ולאהוב אותך כאב האוהב את בנו או בתו. עם זאת, יהוה יקיים את ההבטחות הללו אך ורק בתנאי שתימנע מטומאות ”גוף ורוח”. עד כמה אווילי יהיה זה מצידך לאפשר להרגלים ולדפוסי התנהגות טמאים לשלול ממך יחסים כה יקרים והדוקים עם יהוה!‏

22–25. אילו עקרונות מקראיים יכולים לעזור לנו להימנע מהרגלים ודפוסי התנהגות טמאים?‏

22 ‏”ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך ובכל שכלך” ‏(‏לוקס י’:27‏). ישוע אמר שמצווה זו היא הראשונה במעלה (‏מתי כ”ב:38‏). יהוה ראוי לאהבה כזו מצידנו. כדי לאהוב אותו בכל לבבנו ובכל נפשנו ובכל שכלנו, עלינו להימנע ממעשים העלולים לגדוע את חיינו בטרם עת או להקהות את כושר החשיבה שהעניק לנו אלוהים.‏

23 ‏”לכול הוא ‏[‏יהוה‏] נותן חיים ונשמה וכל דבר” ‏(‏מעשי השליחים י”ז:24, 25‏). החיים הם מתת אל. אנו אוהבים את אלוהים, נותן המתנה, ולכן ברצוננו לכבד את מתנתו. משום כך, אנו מתרחקים מכל הרגל או דפוס התנהגות המזיקים לבריאותנו, שכן אנו מכירים בכך שהללו מעידים על זלזול משווע במתת החיים (‏תהלים ל”ו:10‏).‏

24 ‏”ואהבת לרעך כמוך” ‏(‏מתי כ”ב:39‏). בדרך כלל, הרגלים ודפוסי התנהגות טמאים לא רק משפיעים על האדם עצמו אלא גם על הסובבים אותו. לדוגמה, עישון פסיבי עלול להזיק לבריאותם של הלא־מעשנים. אדם הפוגע בסובבים אותו מפר את הצו האלוהי, ”ואהבת לרעך כמוך”. כמו כן, מעשים אלה מראים שגם אם הוא אומר כי הוא אוהב את אלוהים, אין הוא אלא משקר (‏יוחנן א’. ד’:20, 21‏).‏

25 ‏’היכנע וציית לשליטים ולבעלי סמכויות’ ‏(‏טיטוס ג’:1‏). בארצות רבות, אחזקת סמים או צריכתם נחשבות לעבירה  פלילית. כמשיחיים אמיתיים אין אנו מחזיקים ברשותנו סמים ואין אנו צורכים סמים (‏רומים י”ג:1‏).‏

26. (א) מה עלינו לעשות כדי לעמוד באהבת אלוהים? (ב) מדוע אין דרך חיים טובה יותר מאשר להישמר טהורים ונקיים בעיני אלוהים?‏

26 כדי לעמוד באהבת אלוהים, עלינו להישמר נקיים לא רק מבחינה אחת או שתיים אלא מכל הבחינות. לא קל לחדול כליל מהרגלים ומדפוסי התנהגות מטמאים, אך הדבר אפשרי.‏ * אין דרך חיים טובה מזו, שכן מה שיהוה מלמד אותנו הוא תמיד לתועלתנו (‏ישעיהו מ”ח:17‏). החשוב מכול הוא שאם נישמר טהורים ונקיים, יהיה לנו הסיפוק מעצם הידיעה שאנו מציגים באור חיובי את אלוהים, שאותו אנו אוהבים, וכך עומדים באהבתו.‏

^ ס' 2 המילה ”בר” אינה מורה אך ורק על ניקיון פיזי אל גם על טוהר מוסרי או רוחני.‏

^ ס' 67 שם בדוי.‏