עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

‏”שימרו את עצמכם באהבת האלוהים”‏

 נספח

כיסוי ראש — מתי ומדוע?‏

כיסוי ראש — מתי ומדוע?‏

מתי ומדוע צריכה אישה משיחית לעטות כיסוי ראש במסגרת עבודת אלוהים? נבחן את הדברים שכתב השליח פאולוס ברוח הקודש בהקשר לכך. פאולוס מספק לנו את ההדרכה הנחוצה על מנת לקבל החלטות נכונות שיסבו כבוד לאלוהים (‏קורינתים א’. י”א:3–16‏). הוא מציג שלושה גורמים שיש לתת עליהם את הדעת: (א) הפעילויות המחייבות את האישה לעטות כיסוי ראש, (ב) הנסיבות שבהן עליה לעשות כן, ו־(ג) הסיבות המניעות אותה ליישם זאת.‏

הפעילויות. פאולוס מזכיר שתי פעילויות: תפילה והתנבאות (‏פסוקים 4, 5‏). תפילה היא, כמובן, פנייה מכובדת ליהוה. התנבאות עניינה כיום בכל פעילות הוראה שמבצעים המשיחיים על בסיס המקרא. אם כן, האם פאולוס מרמז שהאישה חייבת לכסות את ראשה בכל פעם שהיא מתפללת או מלמדת את האמת המקראית? לא. הדבר תלוי בנסיבות שבהן האישה מתפללת או מלמדת.‏

הנסיבות. מדברי פאולוס עולות שתי מסגרות — מסגרת המשפחה ומסגרת הקהילה. הוא אומר: ”ראש האישה הוא  האיש. ... כל אישה המתפללת או מתנבאת בגילוי ראש, מבזה את ראשה” (‏פסוקים 3,‏ 5‏). בחוג המשפחה ראש האישה הוא הבעל. כך קבע יהוה. אישה שלא תכיר כהלכה בסמכותו של בעלה, תבזה אותו במקרה שתבצע תפקידים שיהוה מטיל עליו. לדוגמה, אם לא תהיה לה ברירה אלא לנהל שיעור מקרא בנוכחות בעלה, היא תעטה כיסוי ראש לאות הכרה בסמכותו. כך תעשה בין אם הוא טבול ובין אם לאו, שכן הוא ראש המשפחה.‏ * במקרה שיהיה עליה להתפלל או ללמד בנוכחות בנה הקטין הטבול, גם אז היא תעטה כיסוי ראש, לא משום היותו ראש המשפחה, אלא בגין הסמכות המוענקת לאחים טבולים בקהילה המשיחית.‏

פאולוס מדבר על מסגרת הקהילה, ואומר: ”אם מישהו מתכוון להתווכח, לנו אין מנהג כזה, אף לא לקהילות אלוהים” (‏פסוק 16‏). בקהילה המשיחית מופקדת ההשגחה בידי אחים טבולים (‏טימותיאוס א’. ב’:11–14;‏ עברים י”ג:17‏). רק אחים מתמנים לזקני־קהילה ולמשרתים עוזרים ובידיהם האחריות מטעם אלוהים לדאוג לעדרו (‏מעשי השליחים כ’:28‏). אך לעיתים, מכורח הנסיבות, מתבקשת האישה המשיחית למלא תפקיד שבדרך כלל מבוצע על־ידי אח טבול כשיר. למשל, היא אולי תידרש לנהל מפגש לשירות השדה, מפני שאין בנמצא אח טבול כשיר היכול להתפנות לכך. או היא אולי תנהל, בנוכחות אח טבול, שיעור מקרא שנקבע מראש. הואיל ופעילויות אלו הן בהרחבה חלק מפעילויות ההוראה של הקהילה, היא תעטה כיסוי ראש לאות הכרה בכך שהיא ממלאת תפקיד אשר בנסיבות רגילות מוטל על אחים.‏

מאידך, בצדדים רבים בעבודת אלוהים לא חלה על האחות כל חובה לעטות כיסוי ראש. לדוגמה, אין היא חייבת לכסות  את ראשה בשעה שהיא נותנת תשובות באסיפות הקהילה, מבשרת מבית לבית עם בעלה או עם אח טבול אחר, או לומדת ומתפללת עם ילדיה הלא־טבולים. כמובן, צצות לעיתים שאלות נוספות, ואם האחות אינה בטוחה בנושא, היא יכולה לערוך מחקר נוסף.‏ * אם היא עדיין לא בטוחה, ואם מצפונה מורה לה לעשות כן, לא יהיה זה פסול מצידה לעטות כיסוי ראש.‏

הסיבות. בפסוק 10 אנו מוצאים שתי סיבות שצריכות להניע את האישה המשיחית למלא את הדרישה הזו: ”חובה שתהיה מרות [”אות של מרות”, ע”ח‏] על ראש האישה מפני [מפאת] המלאכים”. ראשית, שים לב לצירוף ”אות של מרות”. עטיית כיסוי ראש היא אחת הדרכים שבהן האישה מראה שהיא מכירה במרות שיהוה העניק לאחים הטבולים בקהילה. כך היא מביעה את אהבתה כלפי יהוה אלוהים ומוכיחה את נאמנותה לו. סיבה שנייה טמונה במילים ”מפני המלאכים”. באיזה מובן מושפעים היצורים רבי־האון הללו מן העובדה שהאישה עוטה כיסוי ראש?‏

חשוב מאוד למלאכים שסמכות אלוהים תזכה להכרה בכל ארגונו של יהוה, הן בשמיים והן בארץ. הם גם מפיקים תועלת מהדוגמה שמציבים בני אדם לא־מושלמים בנושא זה. הרי גם הם חייבים להיכנע לסדר שקבע יהוה, ובעבר לא מעט מלאכים כשלו במבחן זה (‏יהודה 6‏). והנה לפעמים רואים המלאכים נשים משיחיות בעלות ניסיון, ידע ואינטליגנציה רבים יותר משל גברים טבולים מסוימים בקהילה, והן בכל זאת נכנעות ברצון לסמכותם של אחים אלה. במקרים מסוימים מדובר באישה  משוחת רוח שתהפוך בעתיד לאחד היורשים השותפים למשיח. בסופו של דבר, אישה כזו תהיה במעמד גבוה יותר משל המלאכים ותמלוך עם המשיח בשמיים. איזו דוגמה טובה עבור המלאכים הצופים בהן כיום! אכן נפלה בחלקן של כל האחיות הזכות המיוחדת להראות את ענוותן וצייתנותן בהתנהגותן הנאמנה והכנועה לעיני מיליוני מלאכים נאמנים!‏

^ ס' 3 רעיה משיחית על־פי־רוב לא תתפלל בקול רם בנוכחות בעלה המאמין, אלא אם כן קיימות נסיבות חריגות, לדוגמה, אם הוא איבד את כושר הדיבור בעקבות מחלה.‏

^ ס' 2 למידע נוסף, ראה חוברות המצפה מ־15 בפברואר 2015, עמוד 30‏; מ־15 ביולי 2002, עמודים 26, 27‏; ומ־15 בפברואר 1977, עמודים 125–128 (אנג’).‏