עבור לתוכן

מקרא אונליין

קרא את המקרא אונליין והאזן להקלטות של פרקים מהמקרא. ניתן גם להוריד בחינם קובצי שמע וקטעי וידיאו של המקרא בשפות סימנים שונות. תרגום עולם חדש של כתבי־הקודש הוא תרגום מדויק וקל לקריאה. הוא הודפס בשלמותו או בחלקו בלמעלה מ־120 שפות. תרגום זה הופץ בלמעלה מ־200 מיליון עותקים.‏

תצוגה
גריד
רשימה

תרגום עולם חדש של כתבי־הקודש