עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  נובמבר 2015

תשובות לשאלות מקראיות

תשובות לשאלות מקראיות

האם המתים יקומו לתחייה?‏

אין ספק שבורא החיים מסוגל להקים את המתים לתחייה

יהוה אלוהים הוא מקור החיים (‏תהלים ל”ו:10‏). לאור זאת, האין זה הגיוני להסיק שהוא מסוגל להשיב את המתים לחיים? המקרא מבטיח שזה מה שהוא יעשה בעתיד ‏(קרא מעשי השליחים כ”ד:15‏). אך מדוע הוא יעשה כן?‏

מטרתו המקורית של בוראנו הייתה שהאדם יחיה לנצח עלי אדמות (‏בראשית א’:31; ב’:15–17‏). זוהי עדיין מטרתו עבור האנושות. כואב לו לראות עם מה אנו מתמודדים כיום — חיים קצרים מדי ומלאי בעיות ‏(קרא איוב י”ד:1,‏ 14, 15‏).‏

היכן יחיו המוקמים לתחייה?‏

האם אלוהים ברא את האדם כדי שיחיה בשמיים? לא. הוא ברא את המלאכים כדי שיחיו בשמיים, ואילו את האדם הוא יצר כדי שיחיה בכדור הארץ (‏בראשית א’:28;‏ איוב ל”ח:4,‏ 7‏). לאור עובדה זו, תן דעתך לנסי התחייה שביצע ישוע. האנשים שהוא הקים לתחייה שבו לחיות עלי אדמות. באופן דומה, רוב האנשים שיקומו בעתיד לתחייה ישובו לחיות בכדור הארץ ‏(קרא יוחנן ה’:28, 29; י”א:44‏).‏

אולם אלוהים בחר במספר אנשים שיוקמו לתחייה שמימית בגוף רוחני (‏לוקס י”ב:32;‏ קורינתים א’. ט”ו:49, 50‏). מי שיקומו לתחייה בשמיים ימלכו עם המשיח על יושבי תבל ‏(קרא ההתגלות ה’:9, 10‏).‏