עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  אוקטובר 2015

האם ניתן למצוא את אלוהים?‏

האם ניתן למצוא את אלוהים?‏

אלוהים הוא ”בלתי מושג” (פילון האלכסנדרוני, פילוסוף בן המאה הראשונה לספירה).‏

‏”[אלוהים] אינו רחוק מאף אחד מאתנו” (שאול מטרסוס, מתוך דבריו אל פילוסופים באתונה במאה הראשונה לספירה).‏

איזה משפט מן השניים משקף את תפיסתך? רבים חושבים שדבריו של שאול מטרסוס, הידוע גם בתור השליח פאולוס, מנחמים ונוגעים ללב (‏מעשי השליחים י”ז:26, 27‏). ניתן למצוא במקרא הצהרות מחממות לב נוספות מעין אלה. לדוגמה, ישוע אמר באחת מתפילותיו שתלמידיו יכולים להכיר את אלוהים ולזכות בברכתו (‏יוחנן י”ז:3‏).‏

לעומת זאת, פילוסופים כדוגמת פילון החזיקו בהשקפה שונה. לטענתם נבצר מאתנו להכיר את אלוהים מפני שהוא בלתי נתפס לחלוטין. איזו השקפה היא הנכונה?‏

המקרא אינו מסתיר את העובדה שקיימים דברים לגבי אלוהים שבני האדם מתקשים להבין. לדוגמה, לא ניתן למדוד, לאמוד או לתפוס את משך קיומו של הבורא, את מחשבותיו הנעלות ואת עומק חוכמתו. הם נשגבים מבינתו של האדם. אולם אין בכך כדי למנוע מאתנו להכיר אותו. נהפוך הוא, אם נהרהר בנושאים הללו, נוכל ’לקרוב לאלוהים’ (‏יעקב ד’:8‏). הבה נדון בכמה דוגמאות לדברים  שאיננו מסוגלים להבין לגבי אלוהים. לאחר מכן נבחן כמה היבטים לגביו שאנו כן יכולים לתפוס.‏

היבטים הנשגבים מבינתנו

קיומו הנצחי של אלוהים: המקרא מלמד שאלוהים קיים ”מעולם עד עולם” (‏תהלים צ’:2‏). במילים אחרות, לאלוהים אין התחלה ולעולם לא יהיה לו סוף. מנקודת מבט אנושית ”מספר שָניו ולא חֵקר”, כלומר אין חקר למספר שנותיו (‏איוב ל”ו:26‏).‏

התועלת שצומחת לך: אלוהים מבטיח שתוכל לזכות בחיי נצח אם תלמד להכיר אותו היטב (‏יוחנן י”ז:3‏). האם היינו יכולים להאמין להבטחה זו אילו אלוהים עצמו לא היה חי לנצח? רק ה”מלך הנצחי” יכול להגשים הבטחה כזו (‏טימותיאוס א’. א’:17‏).‏

מחשבותיו של אלוהים: המקרא מלמד ש”אין חקר לתבונתו” של אלוהים מפני שמחשבותיו נשגבות לאין שיעור ממחשבותינו (‏ישעיהו מ’:28; נ”ה:9‏). אין פלא אפוא שהמקרא שואל את השאלה הרטורית הבאה: ”מי יודע את מחשבות יהוה ויוכל להדריכו?” (‏קורינתים א’. ב’:16‏).‏

התועלת שצומחת לך: אלוהים מסוגל להקשיב למיליוני תפילות בעת ובעונה אחת (‏תהלים ס”ה:3‏). הוא אפילו מבחין בכל ציפור דרור הנופלת ארצה. האם יכול להיווצר אצל אלוהים מצב של עומס יתר שימנע ממנו לשים לב אליך ולהקשיב לתפילותיך? לא, שהרי אין גבול ליכולת החשיבה שלו. יתר על כן, בעיניו ’אתה יקר מציפורי דרור רבות’ (‏מתי י’:29,‏ 31‏).‏

דרכיו של אלוהים: המקרא מלמד שהאדם לעולם לא יוכל למצוא ”את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף” (‏קהלת ג’:11‏). מכאן שלעולם לא נדע הכול על אלוהים. חוכמתו של אלוהים נשגבת, ”ואין משיג את דרכיו” (‏רומים י”א:33‏). אולם הוא מוכן לחשוף את דרכיו בפני מי שרוצים לעשות את הישר בעיניו (‏עמוס ג’:7‏).‏

לא ניתן למדוד, לאמוד או לתפוס את משך קיומו של הבורא, את מחשבותיו הנעלות ואת עומק חוכמתו

התועלת שצומחת לך: אם תקרא ותלמד את המקרא, תמיד תגלה דברים חדשים לגבי אלוהים ולגבי דרכיו. מכאן יוצא שנוכל להמשיך לקרוב אל אבינו השמימי לעד.‏

היבטים שאנו מסוגלים לתפוס

העובדה שאיננו יכולים להבין לגמרי היבטים מסוימים באשר לאלוהים אין משמעה שאיננו יכולים להכיר אותו כלל. ניתן למצוא במקרא שפע של מידע שיכול לעזור לנו להכיר את אלוהים טוב יותר. תן דעתך למספר דוגמאות:‏

שם אלוהים: המקרא מלמד אותנו שאלוהים העניק לעצמו שם. הוא אומר: ”אני יהוה. הוא שמי”. שם אלוהים מופיע כ־7,000 פעם במקרא, יותר מכל שם אחר (‏ישעיהו מ”ב:8‏).‏

התועלת שצומחת לך: בתפילה לדוגמה שלימד ישוע, הוא ציין: ”אבינו שבשמיים, יתקדש שמך” (‏מתי ו’:9‏). האם גם אתה יכול להשתמש בשם אלוהים בתפילותיך? יהוה חפץ להושיע את כל מי שרוחשים כבוד אמיתי לשמו (‏רומים י’:13‏).‏

מקום משכנו של אלוהים: המקרא מלמד שקיימים שני תחומים — התחום הרוחני שבו שוכנים יצורים רוחניים בעלי גוף רוחני והתחום הגשמי הכולל את כדור הארץ והיקום (‏יוחנן ח’:23;‏ קורינתים א’. ט”ו:44‏). המילה ”שמיים” במקרא מתייחסת במקרים רבים לתחום הרוחני. ’מכון שבתו’ של אלוהים מצוי ב”שמיים” הללו (‏מלכים א’. ח’:43‏).‏

 התועלת שצומחת לך: מידע זה עוזר לך לקבל תמונה ברורה יותר באשר לאלוהים. הבורא אינו כוח מעורפל השוכן בכל מקום ובכל דבר. יהוה הוא ישות ממשית, והוא שוכן במקום ממשי. עם זאת, ”אין שום בריאה הנסתרת מעיניו” (‏עברים ד’:13‏).‏

אישיותו של אלוהים: המקרא מלמד שליהוה יש תכונות שובות לב. למשל, ”אלוהים הוא אהבה” (‏יוחנן א’. ד’:8‏). הוא לעולם אינו משקר (‏טיטוס א’:2‏). הוא אינו נושא פנים. הוא רחום, חנון וארך אפיים (‏שמות ל”ד:6;‏ מעשי השליחים י’:34‏). כמו כן, רבים הופתעו לגלות שהבורא מעוניין לרקום יחסים הדוקים עם יראיו (‏תהלים כ”ה:14‏).‏

התועלת שצומחת לך: אתה יכול להיות ידידו של יהוה (‏יעקב ב’:23‏). ככל שתלמד יותר על אישיותו של יהוה, כך תבין טוב יותר את הכתוב במקרא.‏

‏”אם תדרשנו, יימצא לך”‏

המקרא מציג תמונה ברורה לגבי יהוה אלוהים. הבורא אינו בלתי מושג. אדרבה, הוא חפץ שתכיר אותו. בדברו המקרא מובטח: ”אם תדרשנו, יימצא לך” (‏דברי הימים א’. כ”ח:9‏). אנו מעודדים אותך לקרוא במקרא ולהרהר בכתוב בו כדי להכיר את אלוהים. במקרא נאמר שאם תעשה כן, אלוהים ’יקרב אליך’ (‏יעקב ד’:8‏).‏

אם תקרא ותלמד את המקרא, תמיד תגלה דברים חדשים לגבי אלוהים ולגבי דרכיו

אך אולי אתה תוהה: ’איך אני יכול להיות ידיד של הבורא אם אני לא מסוגל להבין הכול לגביו?’ צא וחשוב: האם חברו הטוב ביותר של מנתח צריך להיות בעל תואר ברפואה? ודאי שלא! ייתכן שלחברו של המנתח יש מקצוע שונה לחלוטין. למרות זאת, הם יכולים להיות חברים קרובים. הדבר החשוב הוא שחברו של המנתח מכיר את אישיותו ויודע מה הוא אוהב ומה לא. בדומה לכך, תוכל ללמוד מן המקרא על אישיותו של יהוה — וזהו הידע הדרוש לך כדי לרקום עמו יחסי ידידות.‏

המקרא אינו מספק תיאור מעורפל לגבי הבורא, אלא מכיל את המידע הדרוש לנו כדי להכיר את אלוהים. האם אתה מעוניין ללמוד עוד על יהוה אלוהים? עדי־יהוה מציעים שיעורי מקרא ביתיים בחינם‏. אנו מזמינים אותך ליצור קשר עם עדי־יהוה באזור מגוריך או להיכנס לאתר www.jw.org/he