עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  יולי 2015

האם אנו באמת יכולים להשביע את רצון אלוהים?‏

האם אנו באמת יכולים להשביע את רצון אלוהים?‏

האם קראת על אנשים שהמקרא מדבר בשבחם ואמרת לעצמך: ’אני לא יכול להיות כמוהם!’ אולי אתה חושב: ’אני לא אדם תם וישר או צדיק, ואי־אפשר לומר עליי שאני תמיד עושה את הטוב והישר’.‏

איוב היה איש ”תם וישר” (‏איוב א’:1‏)‏

איוב מתואר כאיש ”תם וישר” (‏איוב א’:1‏). לוט נקרא ”צדיק” (‏פטרוס ב’. ב’:8‏). ועל דוד נאמר שהוא ’עשה את הישר בעיני’ אלוהים (‏מלכים א’. י”ד:8‏). הבה נבחן מקרוב את חייהם של אנשים אלה המוזכרים במקרא. כך נראה (1) שהם עשו טעויות, (2) שניתן ללמוד רבות מדוגמתם, (3) שבני אדם לא־מושלמים אכן יכולים להשביע את רצון אלוהים.‏

הם עשו טעויות

‏”[אלוהים] הציל את לוט הצדיק, אשר היה מיוסר מאוד בשל זימתם של הרשעים” (‏פטרוס ב’. ב’:7‏)‏

איוב סבל מצרות שניחתו עליו בזו אחר זו, והוא הרגיש שמצבו לא־הוגן. הוא הגיע למסקנה מוטעית וחשב שלאלוהים לא אכפת אם הוא נאמן לו או לא (‏איוב ט’:20–22‏). איוב היה כה משוכנע בצדקתו שאחרים קיבלו את הרושם שהוא מתיימר להיות צדיק מאלוהים (‏איוב ל”ב:1, 2; ל”ה:1, 2‏).‏

לוט ניצב בפני החלטה שהייתה אמורה להיות פשוטה וברורה, אך הוא היסס לקבלה. הוא  היה מוטרד מחוסר המוסריות הבוטה של תושבי סדום ועמורה עד כדי כך ש”התענתה נפשו הישרה” בשל התנהגותם (‏פטרוס ב’. ב’:8‏). אלוהים הודיע שבכוונתו להשמיד את הערים המרושעות הללו ונתן ללוט את ההזדמנות להינצל עם משפחתו. הגיוני היה לצפות שלוט יהיה הראשון שיעזוב. אולם ברגע מכריע זה הוא התמהמה. המלאכים שנשלחו כדי להציל אותו ואת משפחתו היו צריכים לאחוז בידיהם בחוזקה ולהוציא אותם מן העיר למקום מבטחים (‏בראשית י”ט:15, 16‏).‏

דוד ’הלך אחרי אלוהים בכל לבבו ועשה רק הישר בעיני אלוהים’ (‏מלכים א’. י”ד:8‏)‏

דוד גילה חוסר שליטה עצמית ונאף עם אשת איש. הוא הוסיף חטא על פשע כשהביא למותו של בעלה בניסיון להסתיר את מעשיו (‏שמואל ב’, פרק י”א‏). המקרא מציין: ”וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני יהוה” (‏שמואל ב’. י”א:27‏).‏

איוב, לוט ודוד עשו טעויות, וחלקן היו חמורות מאוד. אך כפי שנראה כעת, הם רצו בכל מאודם לשרת את אלוהים ולגלות צייתנות. שלושתם הביעו חרטה והיו מוכנים לתקן את דרכיהם. משום כך הם היו רצויים בעיני אלוהים, ובשורה התחתונה המקרא מציג אותם כאנשים נאמנים.‏

מה נוכל ללמוד מדוגמתם?‏

מכיוון שאנו אנשים לא־מושלמים, איננו יכולים להימנע מלעשות טעויות (‏רומים ג’:23‏). אולם כשאנו טועים, עלינו להביע את צערנו ולעשות כל שביכולתנו כדי לתקן את המצב.‏

כיצד פעלו איוב, לוט ודוד כדי לכפר על טעויותיהם? איוב היה אדם ישר לב. לאחר שאלוהים הסביר לו את טעותו, תיקן איוב את חשיבתו וחזר בו מדבריו (‏איוב מ”ב:6‏). השקפתו של  לוט על התנהגותם הלא־מוסרית של תושבי סדום ועמורה התיישבה לחלוטין עם אמות המידה של אלוהים. אך הבעיה הייתה שהוא איבד זמנית את תחושת הדחיפות שלו. בסופו של דבר הוא נמלט מהערים שנידונו לכליה וניצל מן המשפט שהביא עליהן אלוהים. הוא ציית לאלוהים ואפילו לא הביט אל מה שהותיר מאחור. אף שהייתה זו טעות חמורה מצד דוד להפר את חוקי אלוהים, הוא חשף מה באמת טמון בלבו כשהביע חרטה כנה והתחנן לרחמי אלוהים (‏תהלים נ”א‏).‏

לאלוהים הייתה השקפה חיובית על אותם אנשים מכיוון שיש לו ציפיות סבירות מבני אדם לא־מושלמים. אלוהים יודע ”יִצרנו, זָכוּר כי עפר אנחנו” (‏תהלים ק”ג:14‏). לאור העובדה שאלוהים מודע לכך שאיננו יכולים להימנע מעשיית טעויות, עולה השאלה: מה הן ציפיותיו מאתנו?‏

אלוהים יודע ”יִצרנו, זָכוּר כי עפר אנחנו” (‏תהלים ק”ג:14‏)‏

כיצד יכולים אנשים לא־מושלמים להשביע את רצון אלוהים?‏

עצתו של דוד לבנו שלמה מבהירה מהי הדרך להשביע את רצון אלוהים. ”שלמה בני, דע את אלוהי אביך ועבדהו בלב שלם” (‏דברי הימים א’. כ”ח:9‏). מהו לב שלם? זהו לב מלא אהבה לאלוהים הנחוש להיות קשוב לרצונו ולדרישותיו. לא מדובר בלב מושלם, אלא בלב המשתוקק לשרת את אלוהים בצייתנות ומוכן לקבל תיקון. איוב מתואר כאיש ”תם וישר”, לוט כ”צדיק” ודוד כמי שעשה ”רק הישר” בעיני אלוהים מפני שהם אהבו את אלוהים ורצו לציית לו. על אף טעויותיהם הם הצליחו להשביע את רצונו של אלוהים.‏

לב שלם הוא לב הקשוב לרצון אלוהים, ומה שמניע אותו הוא שאיפה עזה לשרת את אלוהים בצייתנות

לכן אם צצות בשכלנו מחשבות פסולות לא־רצויות, או אם אנו אומרים דברים שאנו מתביישים בהם או עושים מעשים שמתבררים כטעות, נוכל לשאוב עידוד מהדוגמאות שדנו בהן. אלוהים יודע שכיום נבצר מאתנו להיות מושלמים. אולם הוא מצפה מאתנו לאהוב אותו ולציית לו כמיטב יכולתנו. אם נטפח לב שלם, נוכל להיות סמוכים ובטוחים שגם אנחנו נצליח להשביע את רצון אלוהים.‏

למד עוד

מה באמת מלמד המקרא?‏

לחיות בדרך המשביעה את רצון אלוהים

ניתן לחיות בדרך המשביעה את רצון יהוה. למעשה, אתה יכול לרקום עמו יחסי ידידות.‏