כיצד ניתן להיות הורה טוב?‏

האם אתה מלמד את ילדך לאהוב את אלוהים?‏

הורים האוהבים ומכבדים זה את זה יוצרים בביתם סביבה מעולה לגידול ילדים (‏קולוסים ג’:14,‏ 19‏). הורים טובים אוהבים את ילדיהם ומשבחים אותם, כפי שיהוה אלוהים שיבח את בנו ‏(קרא מתי ג’:17‏).‏

אבינו השמימי מקשיב למשרתיו ומייחס חשיבות רבה לרגשותיהם. חשוב שההורים יחקו את דוגמתו ויקשיבו לילדיהם (‏יעקב א’:19‏). עליהם להכיר ברגשות ילדיהם, גם כשהם אומרים דברים קשים ‏(קרא במדבר י”א:11,‏ 15‏).‏

כיצד תוכל לגדל ילדים אחראיים?‏

בתור הורה יש לך הסמכות לקבוע חוקים בבית (‏אפסים ו’:1‏). למד מדוגמתו של אלוהים. הוא מבטא את אהבתו כלפי ילדיו על־ידי כך שהוא מגדיר בבירור את חוקיו ומציין אילו השלכות יהיו לחוסר ציות (‏בראשית ג’:3‏). הוא אינו מכריח אנשים לציית לו, אלא מלמד אותם איזו תועלת תצמח להם מעשיית הטוב והישר ‏(קרא ישעיהו מ”ח:18, 19‏).‏

הצב לך למטרה לעזור לילדיך לאהוב את אלוהים. אם תעשה כן, הם ינהגו בחוכמה גם כשאינך לידם. כפי שאלוהים מלמד אחרים בעזרת דוגמתו, כך גם עליך ללמד את ילדיך לאהוב את אלוהים באמצעות דוגמתך האישית ‏(קרא דברים ו’:5–7;‏ אפסים ד’:32; ה’:1‏).‏