עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה יוני 2015 | האם המדע תפס את מקומו של המקרא?‏

האם הם עולים בקנה אחד או סותרים זה את זה?‏

נושא השער

כיצד משפיע המדע על חייך

באיזה מובן מנסים כיום ”להפריך את קיומו של אלוהים באמצעות טיעונים מדעיים”?‏

נושא השער

מגבלות המדע

לאור ההיסטוריה של המדע כתב קארל סייגן: ”יכולת אינטלקטואלית גבוהה אינה מבטיחה חסינות משגיאות מוחלטות”.‏

להזדקן בחן

קרא על שישה טיפים מן המקרא שיכולים לסייע לך להסתגל לשלב חדש זה בחיים.‏

סיפור חיים

מורשת שנשתמרה שבעה דורות

קווין ויליאמס מספר את הסיפור המרתק של משפחתו שמשרתת בקנאות זה דורי דורות את אלוהי האמת יהוה.‏

מיהו צורר המשיח?‏

האם הוא עתיד לבוא? או האם הוא נמצא בזירה העולמית כבר זמן רב?‏

תשובות לשאלות מקראיות

כיצד תוכל לגדל ילדים אחראיים?‏

חומר מקוון נוסף

האם המקרא הוא פרי חוכמת אנוש?‏

תן דעתך למה שטוען המקרא על עצמו.‏