האם אלוהים יניח לבני האדם להמשיך לשלוט זה בזה ולסכן את עתיד האנושות? לא. כפי שכבר ראינו, הוא עתיד להתערב ולשים סוף לסבל ולדיכוי המכבידים על האנושות זה דורי דורות. בורא האדם וכדור הארץ רוצה שתדע כי קרוב היום שבו הוא מתכוון לנקוט פעולה. כיצד הוא חושף בפנינו את הידע החיוני הזה?‏

חשוב על הדוגמה הבאה: כשאתה מתכנן נסיעה ברכב, אתה מחפש הוראות הגעה באינטרנט, במפות ובספרים. אחרי כן במהלך הנסיעה אתה מבחין בתמרורים ובסימני דרך התואמים את ההוראות. בעקבות זאת ביטחונך מתחזק, ואתה יודע שאתה מתקרב ליעד. בדומה לכך, אלוהים העניק לנו את דברו הכתוב, ובו חזה מגמות כלל־עולמיות בולטות שיתרחשו בהתקרב הקץ. כשאנו מבחינים ב”סימני הדרך” הללו, אנו משתכנעים שהקץ הולך ומתקרב.‏

המקרא ניבא על תקופה ייחודית ומכרעת שבשיאה יבוא הקץ. התקופה הזו תתאפיין בשילוב של אירועים ותנאים חובקי עולם שלא היו כדוגמתם בהיסטוריה האנושית. בחן כמה מהמאפיינים המוזכרים בדבר־אלוהים.‏

1. הידרדרות המצב העולמי: בנבואה בספר מתי פרק כ”ד מתוארות התרחשויות שיתחוללו בעולם ויהוו אות מורכב. אות זה יאפיין את ”אחרית הסדר העולמי”, תקופה שבסיומה ”יבוא הקץ” (‏פסוקים 3,‏ 14‏). האות כולל בתוכו מלחמות רחבות היקף, רעב, רעידות אדמה במקומות רבים, ריבוי ההפקרות, התקררות האהבה וניסיונות ערמומיים מצד מנהיגי דת להוליך אנשים שולל (‏פסוקים 6–26‏). כמובן, התופעות הללו היו קיימות במידת מה במשך מאות שנים. אך לפי הנבואה, עם התקרב הקץ כל התופעות האלה אמורות להתחולל באותה תקופה רווית מצוקות. כמו כן, במקביל אליהן צריכים להופיע שלושת הסימנים הבאים.‏

2. הידרדרות החברה האנושית: במקרא נאמר שב”אחרית הימים” — התקופה שבסיומה יבוא הקץ — תחול הידרדרות ניכרת בהתנהגותם של האנשים. אנו קוראים: ”יהיו האנשים אוהבי עצמם, אוהבי כסף, רברבנים, יהירים, מגדפים, ממרים את פי הוריהם, כפויי טובה, חסרי נאמנות, חסרי חיבה טבעית, חסרי נכונות להתרצות, משמיצים, חסרי שליטה עצמית, תוקפניים, חסרי אהבת הטוב, בוגדים, עקשנים, מלאי גאווה, אוהבי תענוגות במקום להיות אוהבי אלוהים” (‏טימותיאוס ב’. ג’:1–4‏). אומנם חוסר כבוד לזולת אינו דבר חדש, אך נובא שב”אחרית הימים” תהפוך התנהגות זו לכה קיצונית עד כי ניתן יהיה לומר בצדק שזו תקופה של ”עתות משבר קשות להתמודדות”. האם שמת לב שחלה הידרדרות חמורה בהתנהגותם של רבים?‏

3. השחתת כדור הארץ: המקרא מציין שאלוהים ’ישחית את משחיתי הארץ’ (‏ההתגלות י”א:18‏). באילו דרכים ישחיתו בני האדם את כדור הארץ? כדי להשיב על כך נוכל לבחון את מה שאירע בתקופתו של נוח, המתוארת במילים דומות: ”ותישחת הארץ לפני האלוהים, ותימלא הארץ חמס [אלימות]. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחתה”. לכן אלוהים אמר את הדברים הבאים לגבי החברה המרושעת דאז: ”הנני משחיתם” (‏בראשית ו’:11–13‏). האם שמת לב לדיווחים הרבים בימינו המעידים על כך שהעולם הולך ומתמלא באלימות? מלבד זאת, בני האדם הגיעו לנקודה חסרת תקדים בהיסטוריה: יש בידם נשק המסוגל להשחית את כדור הארץ עד כדי הכחדת המין האנושי. בני האדם משחיתים  את העולם במובן נוסף. בכדור הארץ יש מערכות תומכות חיים — האוויר שאנו נושמים, האוקיינוסים והמערכות האקולוגיות של החי והצומח — והן הולכות ונפגעות בשל ניהולו הכושל של האדם.‏

שאל את עצמך: ’האם לפני מאה שנה היה לאנושות הכוח להביא על עצמה השמדה מוחלטת?’ ודאי תשיב שלא. לעומת זאת, כיום יש ביד בני האדם הכוח לעשות זאת מכיוון שהם אוגרים עוד ועוד נשק מתקדם וממשיכים להרוס את הסביבה. נראה שהטכנולוגיה מתפתחת בקצב כה מסחרר שהאדם כבר אינו מסוגל לחזות את השלכותיה או לשלוט בהן. אולם גורל כדור הארץ אינו תלוי בהחלטות בני האדם ואינו נמצא בשליטתם. אלוהים לא יניח שהחיים על פני כדור הארץ ייכחדו. הוא יתערב וישמיד את משחיתי הארץ — זוהי הבטחתו!‏

4. פעילות בישור חובקת עולם: על־פי הנבואה, אות הקץ יתאפיין גם בפעילות חסרת תקדים: ”בשורה טובה זו על המלכות תוכרז בכל העולם המיושב לעדות לכל העמים, ואחרי כן יבוא הקץ” (‏מתי כ”ד:14‏). פעילות הבישור המוזכרת בפסוק תהיה שונה מאוד מרוב היוזמות הדתיות מסוג זה שנעשו לאורך ההיסטוריה. בתקופת אחרית הימים יובלט מסר ספציפי: ”בשורה טובה זו על המלכות”. האם אתה מכיר קבוצה דתית ששמה דגש במסר הזה? וגם אם נראה שקבוצות מסוימות מכריזות אותו, האם הן עושות זאת באזור מצומצם או מפיצות אותו ”בכל העולם המיושב לעדות לכל העמים”?‏

הבשורה על מלכות אלוהים מוכרזת כיום במאות שפות בעולם כולו

האתר www.jw.org שם דגש רב ב’בשורה הטובה על המלכות’. ניתן למצוא בו פרסומים בנושא המלכות בלמעלה מ־700 שפות. האם שמעת על יוזמה דומה להכרזת בשורת המלכות בעולם כולו? מעניין לציין שזמן רב לפני המצאת האינטרנט, עדי־יהוה כבר היו מוכרים היטב בזכות מאמציהם להפיץ את הבשורה הטובה על מלכות אלוהים. מאז 1939 מופיעות על גבי עמוד השער של כל הוצאה של המצפה המילים ”מכריז על מלכות יהוה”. ספר אחד בנושא דתות ציין שפעילות הבישור של עדי־יהוה היא פעילות ”שכמעט אין דומה לה בעוצמתה ובהיקפה”. פעילותם מתמקדת בהכרזת הבשורה הטובה, לפיה בקרוב מאוד ”יבוא הקץ” תודות להתערבותה של מלכות אלוהים‏.‏

נקודה מכרעת בהיסטוריה

האם שמת לב שכל ארבעת המאפיינים הללו שנובאו במקרא מתרחשים בתקופתנו? במשך למעלה ממאה שנה מספק כתב עת זה מידע לגבי מאורעות  העולם כדי לעזור לקוראיו להגיע בעצמם למסקנה שהקץ קרוב. כמובן, יש ספקנים שאינם משתכנעים וטוענים שעובדות וסטטיסטיקות נתונות לפרשנות אישית ולתמרון. הם גם אומרים שבשל ריבוי אמצעי התקשורת בימינו רק נראה שהמצב בעולם הולך ומחמיר. על אף זאת ישנן יותר ויותר ראיות לכך שאנו נמצאים בסיומה של תקופה ייחודית בהיסטוריה האנושית.‏

מספר חוקרים סבורים שעומדים להתחולל שינויים כבירים בכדור הארץ. לדוגמה, ב־2014 ועדת המדע והביטחון של ביטאון מדעני האטום ‏(Bulletin of the Atomic Scientists) התריעה את מועצת הביטחון של האומות המאוחדות מפני איומים חמורים המסכנים את קיום האנושות. המדענים כתבו: ”בחינה קפדנית של האיומים הללו מובילה אותנו למסקנה שעדיין ישנו סיכון גבוה להתרחשות אסון טכנולוגי שיאיים על הציביליזציה”. יותר ויותר אנשים משתכנעים שהגענו לנקודה מכרעת בהיסטוריה. המוציאים לאור של כתב עת זה ורבים מקוראיו בטוחים מעל לכל ספק שתקופה ייחודית זו היא אחרית הימים ושהקץ קרוב. עם זאת, אינך צריך לחרוד מהעתיד. למעשה, אתה יכול לצפות בשמחה לבאות. מדוע? מכיוון שאתה יכול להינצל בבוא הקץ!‏