מן המקרא אנו למדים שהקץ יביא עמו השמדה: ”תהיה צרה גדולה אשר לא הייתה כמוה מראשית העולם ועד עתה... ואם לא יקוצרו הימים ההם לא יינצל כל בשר” (‏מתי כ”ד:21, 22‏). אולם אלוהים מבטיח שרבים יינצלו: ”העולם יחלוף... אך העושה את רצון אלוהים יעמוד לעד” (‏יוחנן א’. ב’:17‏).‏

מה עליך לעשות כדי להינצל ו’לעמוד לעד’ לאחר שיחלוף העולם הזה? האם אתה צריך להתחיל לאגור מצרכים חיוניים או להיערך בדרכים פיזיות אחרות? לא. המקרא קורא לנו בתוקף לקבוע לעצמנו סדר עדיפויות שונה. אנו קוראים: ”כיוון שכל אלה יתפרקו כך, חשבו איזה מין אנשים עליכם להיות — אנשים המתנהגים בקדושה ועושים מעשים המעידים על מסירות לאלוהים — בעודכם מחכים לבוא יום יהוה וזוכרים אותו תמיד” (‏פטרוס ב’. ג’:10–12‏). מן ההקשר אנו למדים שבין כל הדברים שיתפרקו יהיו השלטונות הקיימים בעולמנו המושחת וכל מי שמצדדים בהם במקום בשלטון אלוהים. ברור אפוא שאגירת דברים חומריים לא תציל אותנו מהשמדה זו.‏

אם כן, על מנת להינצל עלינו להיות מסורים ליהוה אלוהים וללמוד כיצד להשביע את רצונו בהתנהגותנו ובמעשינו (‏צפניה ב’:3‏). במקום ללכת עם הרוב ולהתעלם מסימני האזהרה הברורים המוכיחים שאנו חיים בזמנים הרי גורל, עלינו ’לחכות לבוא יום יהוה ולזכור אותו תמיד’. עדי־יהוה ישמחו להראות לך מתוך המקרא כיצד תוכל להינצל מיום יהוה הקרב ובא.‏