עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

תשובות לשאלות מקראיות

תשובות לשאלות מקראיות

מדוע עלינו לזכור את מותו של ישוע?‏

מה צופן לנו העתיד תודות למותו של ישוע? (‏ישעיהו כ”ה:8; ל”ג:24‏)‏

מותו של ישוע הוא המאורע החשוב ביותר בהיסטוריה — הוא מת כדי להשיב לבני האדם את החיים שהועיד להם אלוהים מלכתחילה. האדם לא נברא עם הנטייה לעשות את הרע ולחלות, והוא לא אמור היה למות (‏בראשית א’:31‏). אולם בגלל אדם הראשון נכנס החטא אל העולם. ישוע הקריב את חייו כדי להושיע אותנו מן החטא והמוות ‏(קרא מתי כ’:28;‏ רומים ו’:23‏).‏

אלוהים הוכיח את אהבתו העצומה כלפינו על־ידי כך ששלח את בנו אל כדור הארץ כדי שימות למעננו (‏יוחנן א’. ד’:9, 10‏). ישוע ביקש מתלמידיו לזכור את מותו באמצעות טקס פשוט שבו נעשה שימוש במצה וביין. אחת הדרכים לגלות הערכה כלפי מה שיהוה וישוע עשו למעננו ברוב אהבתם היא לקיים מאורע זה מדי שנה ‏(קרא לוקס כ”ב:19, 20‏).‏

מי צריכים ליטול מן המצה והיין?‏

כאשר ביקש ישוע מתלמידיו לזכור את מותו, הוא דיבר על ברית, או הסכם (‏מתי כ”ו:26–28‏). ברית זו פתחה בפניהם ובפני מספר מוגבל של נאמנים אחרים את האפשרות להיות מלכים וכוהנים לצדו בשמיים. אף־על־פי שמיליונים מגיעים לאירוע המציין את מותו של ישוע, רק מי שמהווים צד באותה ברית נוטלים מן המצה והיין ‏(קרא ההתגלות ה’:10‏).‏

כבר קרוב ל־2,000 שנה יהוה בוחר באנשים שימלכו לצד ישוע בשמיים (‏לוקס י”ב:32‏). מספרם קטן בהשוואה למי שיחיו לנצח עלי אדמות ‏(קרא ההתגלות ז’:4,‏ 9,‏ 17‏).‏