עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  ינואר 2015

האם צריך להתפלל לישוע?‏

האם צריך להתפלל לישוע?‏

בסקר שנערך לאחרונה נשאלו למעלה מ־800 צעירים מזרמים שונים בנצרות אם הם מאמינים שישוע עונה לתפילותיהם. למעלה מ־60 אחוז אמרו שהם מאמינים בכל לבם שכן. אולם צעירה אחת מחקה את השם ישוע ורשמה במקום זאת אלוהים.‏

מה דעתך? האם עלינו להפנות את תפילותינו לישוע או לאלוהים?‏ * כדי לענות על שאלה זו נבחן תחילה כיצד לימד ישוע את תלמידיו להתפלל.‏

למי לימד אותנו ישוע להתפלל?‏

ישוע גם לימד אותנו למי עלינו להתפלל וגם הראה לנו זאת בדוגמתו האישית.‏

ישוע הציב לנו דוגמה לחיקוי בדרך שבה התפלל לאביו השמימי

תורתו: כאשר אחד מתלמידי ישוע אמר לו: ”אדוננו, למד אותנו להתפלל”, ענה לו ישוע: ”כאשר אתם מתפללים אמרו: ’אבינו’” (‏לוקס י”א:1, 2‏). גם בדרשת ההר עודד ישוע את מאזיניו להתפלל. הוא אמר להם להתפלל לאביהם והבטיח להם: ”יודע אלוהים אביכם מה הם צורכיכם עוד בטרם תבקשו ממנו” (‏מתי ו’:6,‏ 8‏). בלילה האחרון שלו עלי אדמות אמר ישוע לתלמידיו: ”כל מה שתבקשו מהאב בשמי, הוא ייתן לכם” (‏יוחנן ט”ז:23‏). לפיכך ישוע לימד אותנו להתפלל ליהוה אלוהים — אביו ואבינו (‏יוחנן כ’:17‏).‏

דוגמתו האישית: ישוע התפלל באותו האופן שבו לימד אחרים להתפלל. הוא אמר בתפילה: ”מהלל אני אותך באוזני כול, אבי, אדון השמיים והארץ” (‏לוקס י’:21‏). במקרה אחר ”נשא ישוע את עיניו השמיימה ואמר: ’אבי, מודה אני לך שאתה שומע אותי’” (‏יוחנן י”א:41‏). ברגעי חייו האחרונים התפלל ישוע: ”אבי, בידך אפקיד רוחי” (‏לוקס כ”ג:46‏). אם כן, ישוע הציב לנו דוגמה ברורה לחיקוי בדרך שבה התפלל לאביו השמימי — ”אדון השמיים והארץ” (‏מתי י”א:25; כ”ו:41, 42;‏ יוחנן א’. ב’:6‏). האם תלמידיו הקדומים של ישוע הבינו שכך יש להתפלל?‏

למי התפללו המשיחיים הקדומים?‏

כמה שבועות לאחר שעלה ישוע השמיימה, החלו מתנגדים לרדוף את תלמידיו ולאיים על חייהם (‏מעשי השליחים ד’:18‏). התלמידים התפללו לבקשת עזרה. למי פנו בתפילה? הם ’התפללו יחדיו אל אלוהים בקול גדול’ וביקשו ממנו שימשיך לעזור להם ’באמצעות שמו של עבדו הקדוש ישוע’ (‏מעשי השליחים ד’:24,‏ 30‏). מכאן שתלמידי ישוע פעלו על־פי ההנחיות שנתן להם באשר לתפילות. הם התפללו לאלוהים, ולא לישוע.‏

שנים לאחר מכן תיאר השליח פאולוס כיצד הוא ועמיתיו התפללו. הוא כתב אל אחיו לאמונה: ”תמיד מודים אנו לאלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח, בתפילותינו עבורכם” (‏קולוסים א’:3‏). פאולוס גם כתב לאחיו: ”תמיד הודו על הכול  לאלוהינו ואבינו בשם אדוננו ישוע המשיח” (‏אפסים ה’:20‏). אנו רואים שפאולוס עודד אחרים להתפלל ’על הכול לאלוהיו ואביו’, וכמובן לעשות זאת בשם ישוע (‏קולוסים ג’:17‏).‏

בדומה למשיחיים הקדומים, אנו יכולים להוכיח את אהבתנו כלפי ישוע על־ידי כך שנתפלל כפי שהוא לימד אותנו (‏יוחנן י”ד:15‏). אם נתפלל אל אבינו השמימי — ואליו לבדו — נוכל לומר בביטחון מלא את הכתוב בתהלים קט”ז:1, 2‏: ”אהבתי כי ישמע יהוה את קולי, ... ובימיי אקרא [אליו]”.‏ *

^ ס' 3 על־פי כתבי־הקודש, ישוע אינו שווה לאלוהים. למידע נוסף ראה פרק 4 בספר מה באמת מלמד המקרא?‏ שיצא לאור מטעם עדי־יהוה.

^ ס' 11 אם אנו רוצים שתפילותינו יישאו חן בעיני אלוהים, עלינו לעשות מאמצים כנים לעמוד בדרישותיו. למידע נוסף ראה פרק 17 בספר מה באמת מלמד המקרא?‏