עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 נושא השער | מלכות אלוהים — איזו משמעות היא נושאת עבורך?‏

מלכות אלוהים — איזו משמעות היא נושאת עבור ישוע?‏

מלכות אלוהים — איזו משמעות היא נושאת עבור ישוע?‏

במהלך שירותו הארצי דיבר ישוע על נושאים רבים. לדוגמה, הוא לימד את תלמידיו כיצד להתפלל, כיצד להשביע את רצון אלוהים וכיצד למצוא אושר אמיתי (‏מתי ו’:5–13;‏ מרקוס י”ב:17;‏ לוקס י”א:28‏). אך הנושא שעליו דיבר יותר מכול — הנושא הקרוב ביותר ללבו — היה מלכות אלוהים (‏לוקס ו’:45‏).‏

כפי שצוין במאמר הקודם, ’הכרזת הבשורה הטובה על מלכות אלוהים’ עמדה במוקד חייו של ישוע (‏לוקס ח’:1‏). הוא לא חסך מעצמו מאמצים, אלא גמא מאות קילומטרים ברחבי הארץ כדי ללמד אנשים על מלכות אלוהים. שירותו של ישוע מתועד בארבעת ספרי הבשורה, והם מכילים למעלה מ־100 התייחסויות למלכות. רובן נאמרו על־ידי ישוע, אך הן ודאי מהוות רק חלק מזערי מכל מה שהוא לימד על מלכות אלוהים (‏יוחנן כ”א:25‏).‏

מדוע הייתה המלכות כה חשובה לישוע בהיותו עלי אדמות? ראשית, ישוע ידע שאלוהים בחר בו לשמש כשליטהּ (‏ישעיהו ט’:5;‏ לוקס כ”ב:28–30‏). אך מה שעמד בראש מעייניו לא היה השגת סמכות וכבוד (‏מתי י”א:29;‏ מרקוס י’:17, 18‏). הוא לא קידם את המלכות לתועלתו האישית. מלכות אלוהים הייתה חשובה לישוע, והיא עדיין חשובה לו,‏ * בראש ובראשונה בשל מה שהיא תעשה עבור מי שהוא אוהב — אביו השמימי ומשרתי אלוהים הנאמנים.‏

המלכות תטהר את שם אלוהים

ישוע אוהב את אביו השמימי בכל מאודו (‏משלי ח’:30;‏ יוחנן י”ד:31‏). הוא מוקיר את תכונותיו שובות הלב של אביו, כגון אהבתו, חמלתו וצדקתו (‏דברים ל”ב:4;‏ ישעיהו מ”ט:15;‏ יוחנן א’. ד’:8‏). אין ספק שכואב לישוע לשמוע את השקרים שמפיצים על אביו — למשל התפיסה שאלוהים אדיש לסבלנו ואף רוצה שנסבול. זוהי אחת הסיבות לכך שישוע הכריז בקנאות ”את הבשורה הטובה על המלכות”. הרי הוא ידע שלימים תטהר המלכות את שם אביו (‏מתי ד’:23; ו’:9, 10‏). כיצד היא תעשה זאת?‏

באמצעות המלכות יחולל יהוה שינויים כבירים לתועלת המשפחה האנושית. ”הוא ימחה כל דמעה” מעיני משרתיו הנאמנים. יהוה ישים קץ לגורמים שבגללם אנו בוכים ויביא לכך ש”המוות לא יהיה עוד; גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד” (‏ההתגלות כ”א:3, 4‏). באמצעות מלכותו יביא אלוהים סוף לסבל.‏ *

 אין פלא שישוע השתוקק לספר לזולת על המלכות! הוא ידע שבאמצעותה יוכיח אביו עד כמה רב כוחו ועד כמה גדולה חמלתו (‏יעקב ה’:11‏). ישוע גם ידע ששלטון המלכות יהיה לתועלתם של אחרים היקרים ללבו — משרתי אלוהים הנאמנים.‏

המלכות תרעיף ברכות על עושי רצון אלוהים

זמן רב לפני שהגיע ישוע לארץ, הוא חי בשמיים לצד אביו. באמצעות הבן הביא האב את הכול לידי קיום — החל ביקום מעורר היראה המכיל אינספור כוכבים וגלקסיות וכלה בכוכב הלכת היפהפה שלנו והיצורים החיים המאכלסים אותו (‏קולוסים א’:15, 16‏). ישוע אוהב את הבריאה כולה, אך הוא רוחש חיבה מיוחדת לבני האדם (‏משלי ח’:31‏).‏

אהבתו לבני האדם הייתה מרכיב עיקרי בשירותו של ישוע. כבר בתחילת שירותו הוא הבהיר שהוא בא לארץ כדי ”לבשר בשורה טובה” לכל השרויים במצוקה (‏לוקס ד’:18‏). אולם ישוע לא רק דיבר על הושטת עזרה לזולת, אלא פעם אחר פעם הוכיח בפועל שהוא אוהב את בני האדם. לדוגמה, כאשר הגיע קהל רב כדי לשמוע את ישוע, הוא ”נתמלא רחמים עליהם וריפא את החולים שביניהם” (‏מתי י”ד:14‏). במקרה אחד אדם שסבל ממחלה מייסרת ביטא את אמונתו בכך שישוע מסוגל לרפא אותו אם רק ירצה. אהבתו של ישוע הניעה אותו לעזור לו. הוא ריפא את האדם ואמר לו בחמלה: ”רוצה אני. היטהר” (‏לוקס ה’:12, 13‏). כאשר ראה ישוע את ידידתו מרים מבכה את מותו של אחיה אלעזר, הוא ’נאנח מעומק לבו’, ”נפשו נסערה” ואפילו ”דמעות זלגו מעיניו” (‏יוחנן י”א:32–36‏). בהמשך הוא עשה את הבלתי ייאמן והקים את אלעזר לתחייה, אף שהיה מת במשך ארבעה ימים! (‏יוחנן י”א:38–44‏).‏

כמובן, ישוע ידע שההקלה שהביא הייתה רק זמנית. הוא הבין שבמוקדם או במאוחר כל האנשים שריפא יחלו בשנית וכל מי שהקים לתחייה ימותו שוב. אולם הוא גם ידע שמלכות אלוהים תמגר לחלוטין את הבעיות הללו. זוהי הסיבה לכך שישוע לא רק חולל נסים, אלא גם בישר בקנאות את ”הבשורה הטובה על המלכות” (‏מתי ט’:35‏). נסיו המחישו בקנה מידה קטן מה תעשה בקרוב מלכות אלוהים בקנה מידה כלל־עולמי. תן דעתך להבטחות המקרא באשר לעתיד.‏

 •  בעיות הבריאות יחלפו לעד.‏

  ‏”אז תיפקחנה עיני עיוורים, ואוזני חירשים תיפתחנה. אז ידלג כאייל פיסח ותרון לשון אילם”. בנוסף, ”בל יאמר שכן: ’חליתי’” (‏ישעיהו ל”ג:24; ל”ה:5, 6‏).‏

 • המוות לא יהיה עוד.‏

  ‏”צדיקים יירשו ארץ, וישכנו לעד עליה” (‏תהלים ל”ז:29‏).‏

  ‏”בילע המוות לנצח, ומחה אדוני יהוה דמעה מעל כל פנים” (‏ישעיהו כ”ה:8‏).‏

 • המתים יקומו לתחייה.‏

  ‏”כל שוכני הקברים ישמעו את קולו ויצאו” (‏יוחנן ה’:28, 29‏).‏

  ‏”תהיה תחייה” (‏מעשי השליחים כ”ד:15‏).‏

 • לא יהיו עוד חסרי בית ומחוסרי עבודה.‏

  ‏”בנו בתים וישבו, ונטעו כרמים ואכלו פריים. לא יבנו ואחר יֵשב, לא ייטעו ואחר יאכל”. עוד כתוב: ”מעשה ידיהם יבלו בחיריי”, כלומר עושי רצון אלוהים ייהנו ממעשה ידיהם עד תום (‏ישעיהו ס”ה:21, 22‏).‏

 •  יבוא הקץ למלחמות.‏

  ‏”משבית מלחמות עד קצה הארץ” (‏תהלים מ”ו:10‏).‏

  ‏”לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה” (‏ישעיהו ב’:4‏).‏

 • איש לא יסבול עוד מרעב.‏

  ‏”ארץ נתנה יבולה; יברכנו אלוהים, אלוהינו” (‏תהלים ס”ז:7‏).‏

  ‏”יהי פיסת [שפע] בר בארץ, בראש הרים ירעש” (‏תהלים ע”ב:16‏).‏

 • יבוא הסוף לעוני.‏

  ‏”לא לנצח יישכח אביון” (‏תהלים ט’:19‏).‏

  ‏”יציל אביון משווע, ועני ואין עוזר לו. יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע” (‏תהלים ע”ב:12, 13‏).‏

כאשר קוראים את ההבטחות הללו לגבי מלכות אלוהים, מבינים מדוע המלכות כה חשובה לישוע. כשהיה על הארץ הוא בישר את בשורת המלכות בהתלהבות לכל שומע, מכיוון שידע שהמלכות תשים קץ לכל הבעיות המייסרות את האנושות.‏

האם הבטחות המקרא באשר למלכות נוגעות ללבך? אם כן, כיצד תוכל ללמוד עוד על המלכות? מה תוכל לעשות כדי ליהנות מברכותיה? המאמר האחרון בסדרה יספק מענה לשאלות הללו.‏

^ ס' 5 המאמר מתאר את רגשותיו של ישוע בזמן הווה מכיוון שהוא חי כעת בשמיים. אין ספק שמאז עלייתו השמיימה נותרה המלכות קרובה ללבו (‏לוקס כ”ד:51‏).‏

^ ס' 8 למידע באשר לסיבות שבגללן אלוהים מרשה שהסבל יתקיים למשך תקופה מסוימת, ראה פרק 11 בספר מה באמת מלמד המקרא?‏ שיצא לאור מטעם עדי־יהוה.‏