עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

תשובות לשאלות מקראיות

תשובות לשאלות מקראיות

האם המלאכים יכולים לעזור לנו?‏

כפי שהמלאכים עזרו לדניאל, משרת אלוהים נאמן מימי קדם, כך הם עוזרים כיום לאנשים להתוודע לבשורה הטובה

זמן רב לפני בריאת האדם ברא יהוה אלוהים מיליוני מלאכים (‏איוב ל”ח:4,‏ 7‏). המלאכים הם יצורים רוחניים רבי־עוצמה העומדים לשירותו של אלוהים, ולעיתים הוא שולח אותם כדי להדריך את משרתיו עלי אדמות ולהגן עליהם (‏תהלים צ”א:10, 11‏). כיום המלאכים עוזרים לאנשים להתוודע לבשורה הטובה שמכריזים תלמידיו של ישוע ‏(קרא ההתגלות י”ד:6, 7‏).‏

האם עלינו להתפלל למלאכים כשאנו זקוקים לעזרה? לא. התפילה היא חלק מעבודת אלוהים, ולכן ראוי להתפלל רק לו (‏ההתגלות י”ט:10‏). מאחר שהמלאכים הם משרתי אלוהים, הם נשמעים להנחיות שבאות ממנו ולא מבני אדם. לכן עלינו להתפלל אך ורק לאלוהים דרך ישוע ‏(קרא תהלים ק”ג:20, 21;‏ מתי כ”ו:53‏).‏

האם קיימים מלאכים רעים?‏

בדומה לבני האדם גם המלאכים ניחנו בבחירה חופשית, והם יכולים לבחור בין עשיית הטוב לעשיית הרע. למרבה הצער, מלאכים רבים מרדו באלוהים (‏פטרוס ב’. ב’:4‏). השטן היה המלאך הראשון שמרד באלוהים; מלאכים אחרים הלכו בעקבותיו והפכו לשדים. בתקופתנו גורשו השטן ושדיו מן השמיים והושלכו לכדור הארץ ‏(קרא ההתגלות י”ב:7–9‏).‏

מאז 1914 חלה עלייה חדה בהיקף הרוע והאלימות בעולם, והדבר מהווה ראיה לכך שבקרוב ישים אלוהים קץ להשפעתם של השטן והשדים. לאחר מכן ישיב אלוהים לכדור הארץ את התנאים שהועיד לו מלכתחילה ‏(קרא ההתגלות י”ב:12; כ”א:3, 4‏).‏