האם כל הדתות מסבות כבוד לאלוהים?‏

כאשר אתה מקשיב לחדשות העולם, אתה ודאי שם לב שלעיתים נעשים מעשים נפשעים בשם הדת. אך חשוב לזכור שלא כל הדתות מקורן באלוהי האמת (‏מתי ז’:15‏). למעשה, מרבית האנושות הותעתה ‏(קרא יוחנן א’. ה’:19‏).‏

עם זאת, אלוהים שם לב לאנשים כנים אשר אוהבים את האמת והישר (‏יוחנן ד’:23‏). אלוהים מזמין אנשים כאלה ללמוד את האמת מתוך דברו, המקרא ‏(קרא טימותיאוס א’. ב’:3–5‏).‏

כיצד תוכל לזהות את דת האמת?‏

יהוה אלוהים מאחד אנשים ממגוון רקעים דתיים על־ידי כך שהוא מורה להם את דרך האמת ומלמד אותם לאהוב איש את רעהו (‏מיכה ד’:2, 3‏). לפיכך תוכל לזהות את חבריה של דת האמת לפי האהבה השוררת ביניהם ‏(קרא יוחנן י”ג:35‏).‏

יהוה אלוהים מאחד אנשים מרקעים שונים באמצעות דת האמת (‏תהלים קל”ג:1‏)‏

אמונתם של עובדי אלוהים האמיתיים מבוססת על המקרא, והם חיים את חייהם על־פיו (‏טימותיאוס ב’. ג’:16‏). הם נותנים לשמו של אלוהים את הכבוד הראוי לו (‏תהלים פ”ג:19‏). הם גם מכריזים שמלכות אלוהים היא תקוותה היחידה של האנושות (‏דניאל ב’:44‏). בדומה לישוע, הם ’מאירים את אורם’ במעשיהם הטובים למען הזולת (‏מתי ה’:16‏). מכאן שמשרתי אלוהים האמיתיים צריכים להיות ידועים כמי שמגיעים לבתיהם של אחרים כדי לחלוק עמם את הבשורה הטובה על מלכות אלוהים ‏(קרא מתי כ”ד:14;‏ מעשי השליחים ה’:42; כ’:20‏).‏