‏”עיניו על דרכי איש, וכל צעדיו יראה” (‏איוב ל”ד:21‏).‏

ככל שהילד קטן יותר, כך הוא זקוק יותר להשגחתם של הוריו

מדוע יש המטילים בכך ספק: על־פי מחקר שנערך לאחרונה, הגלקסיה שלנו לבדה מכילה לפחות 100 מיליארד כוכבי לכת. לנוכח גודלו העצום של היקום רבים אומרים לעצמם: ’לבורא הכול יכול אין שום סיבה להתעניין במה שאנשים נחותים עושים על כוכב לכת זניח’.‏

מה מלמד דבר־אלוהים: אלוהים לא העניק לנו את המקרא ולאחר מכן נטש אותנו. אדרבה, יהוה מבטיח לנו: ”איעצה עליך עיני”, כלומר עיני תהיה פקוחה עליך ואייעץ לך (‏תהלים ל”ב:8‏).‏

תן דעתך להגר, אישה מצרית מן המאה ה־20 לפה”ס. הגר נהגה בחוסר כבוד בשָׂרַי גברתה, ובתגובה שרי השפילה אותה. בעקבות זאת ברחה הגר למדבר. האם אלוהים הפסיק להתעניין בהגר בגלל הטעות שעשתה? במקרא נאמר: ”וימצאה מלאך יהוה”. הוא חיזק את רוחה באמרו: ”שמע יהוה אל עונייך [מצוקתך]”. בהמשך אמרה הגר ליהוה: ”אתה אל רואי” (‏בראשית ט”ז:4–13‏).‏

האל אשר ראה את הגר מתבונן גם בך. חשוב על הדוגמה הבאה: אם אוהבת משגיחה על ילדיה הקטנים ביתר תשומת לב מכיוון שהיא יודעת שככל שהילד קטן יותר, כך הוא זקוק יותר להשגחתה. בדומה לכך, אלוהים שם לב אלינו במיוחד כשאנו מדוכאים ופגיעים. ”מרום וקדוש אשכון”, אומר יהוה, ”ואת דַכָּא ושפל רוח, להחיות רוח שפָלים ולהחיות לב נדכאים” (‏ישעיהו נ”ז:15‏).‏

עם זאת, אתה אולי שואל את עצמך: ‏’כיצד אלוהים מתבונן בי? האם הוא שופט אותי על־פי מה שהוא רואה כלפי חוץ, או שהוא מביט מתחת לפני השטח ומבין מי אני באמת?’‏