האם כדור הארץ נוצר למטרה מוגדרת?‏

כדור הארץ נועד להיות מקום שבו בני האדם יחיו באושר

בכדור הארץ שוררים תנאים אידיאליים לקיום חיים. הוא שופע במים החיוניים לחיים. השיפוע שלו, תנועתו סביב צירו ומסלולו בחלל הם בדיוק מה שדרוש על מנת שמי האוקיינוסים לא יקפאו או יתאדו. כמו כן, אטמוספירת כדור הארץ והשדה המגנטי שלו מגנים עליו מפני קרינה קטלנית. מארג החיים של הצמחים ובעלי החיים המתקיימים זה לצד זה בתלות הדדית מעורר פליאה. מסיבות אלו רבים הגיעו למסקנה שעולמנו נוצר למטרה מוגדרת ‏(קרא ישעיהו מ”ה:18‏).‏

אך ייתכן שאתה תוהה: ’האם הסבל והאי־צדק הם חלק ממטרה זו?’ ‏(קרא דברים ל”ב:4, 5‏).‏

האם המטרה שלשמה נוצר כדור הארץ תתממש?‏

כדור הארץ נועד להיות מקום שבו בני האדם יחיו באושר, יכבדו איש את רעהו ויאהבו את בוראם. מכאן שלקיומם של בני האדם יש מטרה נעלה יותר מקיומם של הצמחים ובעלי החיים. אנו מסוגלים להבין מיהו בוראנו, להתפעל מאהבתו וצדקתו ולחקות תכונות אלה ‏(קרא קהלת י”ב:13;‏ מיכה ו’:8‏).‏

בכוחו של בוראנו להגשים את כל מטרותיו. לכן נוכל להיות סמוכים ובטוחים שהוא ימגר את הסבל והאי־צדק ויהפוך את עולמנו למקום שבו האדם יוכל לחיות באושר אין־קץ ‏(קרא תהלים ל”ז:11,‏ 29;‏ ישעיהו נ”ה:11‏).‏