עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  מאי 2014

תשובות לשאלות מקראיות

תשובות לשאלות מקראיות

מי באמת שולט בעולם?‏

אילו אלוהים היה שולט בעולם, האם היה בו כל כך הרבה סבל?‏

רבים מאמינים שאלוהים שולט בעולם. אך אילו זה היה נכון, האם היה כל כך הרבה סבל בעולם? (‏דברים ל”ב:4, 5‏) על־פי המקרא, העולם נתון לשליטתה של ישות מרושעת ‏(קרא איוב ט’:24;‏ יוחנן א’. ה’:19‏).‏

כיצד ייתכן שמישהו מרושע שולט באנושות? בשחר ההיסטוריה האנושית מרד אחד המלאכים באלוהים וגרם לזוג האנושי הראשון לחבור אליו במרדו (‏בראשית ג’:1–6‏). אדם וחוה בחרו לשמוע בקולו של אותו מלאך מורד — השטן — וכך הוא הפך לשליטם. האל הכול יכול הוא היחיד שיש לו הזכות החוקית לשלוט על ברואיו. עם זאת, הוא מעוניין שבני האדם יבחרו בו כשליט מתוך אהבה כלפיו (‏דברים ו’:6; ל’:16,‏ 19‏). למרבה הצער, רוב האנושות הותעתה גם היא ובחרה את אותה בחירה גרועה שעשו אדם וחוה ‏(קרא תהלים י”ד:1;‏ ההתגלות י”ב:9‏).‏

מי יפתור את בעיות האנושות?‏

האם אלוהים ירשה לשטן להמשיך בשלטונו המרושע? לא ולא! באמצעות המשיח יתקן אלוהים את כל הנזק שגרם השטן ‏(קרא ישעיהו י”א:4;‏ יוחנן א’. ג’:8‏).‏

מתוקף הסמכות שהעניק לו אלוהים, ישמיד המשיח את השטן (‏רומים ט”ז:20‏). לאחר מכן ישלוט אלוהים על האנושות, ובני האדם יחיו באושר ובשלווה כפי שהוא הועיד להם מלכתחילה ‏(קרא דניאל ב’:44;‏ ישעיהו כ”ה:8‏).‏