עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  מרס 2014

תשובות לשאלות מקראיות

תשובות לשאלות מקראיות

איזו תועלת צומחת לנו ממותו של ישוע?‏

כאשר ברא אלוהים את בני האדם, מטרתו הייתה שהם יחיו לנצח עלי אדמות ולא יחלו או ימותו. אולם אדם הראשון המרה את פי הבורא ואיבד את האפשרות לחיות לנצח. בתור צאצאיו של אדם ירשנו ממנו את המוות (‏רומים ה’:8,‏ 12; ו’:23‏). אלוהי האמת, יהוה, שלח את בנו ישוע אל כדור הארץ על מנת שימות למעננו וישיב לאנושות את מה שאיבד אדם הראשון ‏(קרא יוחנן ג’:16‏).‏

מותו של ישוע פותח בפני האנושות את האפשרות לחיות לנצח. כיצד לדעתך ייראו החיים עלי אדמות כשלא יהיה עוד מוות?‏

בזכות מותו של ישוע אנו יכולים לזכות בסליחת חטאים, ונפתחת בפנינו האפשרות לחיות לנצח. המקרא מתאר כיצד ייראו החיים עלי אדמות כאשר לא נזדקן, נחלה או נמות ‏(קרא ישעיהו כ”ה:8; ל”ג:24;‏ ההתגלות כ”א:4, 5‏).‏

כיצד עלינו לזכור את מותו של ישוע?‏

בערב האחרון לחייו עלי אדמות הורה ישוע לתלמידיו לזכור את מותו באמצעות טקס פשוט. ציון מותו של ישוע מדי שנה מאפשר לנו להרהר בגודל אהבתם של ישוע ויהוה כלפי האנושות ‏(קרא לוקס כ”ב:19, 20;‏ יוחנן א’. ד’:9, 10‏).‏

השנה יחול ערב הזיכרון למותו של ישוע ביום שני 14 באפריל, לאחר שקיעת החמה. עדי־יהוה מזמינים אותך לנכוח במאורע זה באזור מגוריך ‏(קרא רומים א’:11, 12‏).‏