עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  פברואר 2014

תשובות לשאלות מקראיות

תשובות לשאלות מקראיות

האם המקרא הוא דברו של אלוהים?‏

ודאי היית מצפה שדברו של אלוהים יהיה ספר מיוחד במינו, והמקרא הוא אכן כזה. הוא הודפס במיליארדי עותקים ובמאות שפות. בכוחה של החוכמה הטמונה במקרא לשנות אנשים לטובה ‏(קרא ישעיהו מ”ח:17, 18;‏ תהלים קי”ט:105‏).‏

אנו יודעים שהמקרא נכתב בהשראת אלוהים מפני שהוא מנבא בצורה מדויקת את העתיד. איש אינו מסוגל לעשות זאת בכוחות עצמו. תן דעתך למשל לספר ישעיהו. העתק של הספר, המתוארך למאה השנייה לפני הספירה, נתגלה במערה ליד ים המלח. נאמר בו שהעיר בבל תהפוך לשממה. נבואה זו התגשמה מאות שנים לאחר כתיבת ההעתק ‏(קרא ישעיהו י”ג:19, 20;‏ פטרוס ב’. א’:20, 21‏).‏

כיצד נכתב המקרא?‏

המקרא נכתב במרוצת תקופה של כ־1,600 שנה בידי כ־40 איש. הספרים השונים במקרא מתמקדים בנושא מרכזי אחד, והם אינם סותרים זה את זה. כיצד התאפשר הדבר? הדבר התאפשר הודות לכך שאלוהים הנחה את כותבי המקרא ‏(קרא שמואל ב’. כ”ג:2‏).‏

לעיתים דיבר אלוהים עם כותבי המקרא באמצעות מלאכים, חזונות וחלומות. אך ברוב המקרים הוא הטמיע את דבריו בשכלו של הכותב ואפשר לו לנסח את המסר במילים משלו ‏(קרא יחזקאל כ”ד:1, 2;‏ דניאל ח’:1‏).‏