מה עלינו לעשות כדי להשביע את רצון אלוהים? האם ישנה רשימה אינסופית של חוקים ומצוות שעלינו לקיים? למרבה השמחה, התשובה היא לא. לדברי בן אלוהים, ישוע המשיח, ניתן לסכם את דרישותיו של אלוהים מאתנו במילה אחת ‏(קרא מרקוס י”ב:28–31‏).‏

תן דעתך תחילה לנסיבות שבהן אמר ישוע את דבריו. הוא לימד בבית המקדש בי”א בניסן, מספר ימים לפני מותו. אויביו ניסו להכשילו בהפנותם אליו מספר שאלות שנויות במחלוקת. בכל פעם הוא הצליח לסכור את פיהם בתשובותיו. לבסוף הופנתה אליו השאלה הבאה: ”מהי המצווה הראשונה במעלה?” (‏פסוק 28‏).‏

לא הייתה זו שאלה פשוטה. חלק מהיהודים התווכחו ביניהם בסוגיה: איזו מבין למעלה מ־600 מצוות התורה היא הראשונה במעלה? אחרים ככל הנראה טענו שכל המצוות שוות בחשיבותן ושזו טעות לחשוב שיש מצוות העולות בחשיבותן על אחרות. כיצד ישיב ישוע על שאלה זו?‏

ישוע הזכיר לא רק מצווה אחת אלא שתיים. קודם כול הוא אמר: ”ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל שכלך ובכל כוחך” (‏פסוק 30;‏ דברים ו’:5‏). המונחים ’לב’, ’שכל’, ’נפש’ ו’כוח’ אינם שונים זה מזה בתכלית.‏ * כוונת הדברים היא שהאהבה ליהוה חייבת לגעת בכל היבט והיבט בחייו של האדם, לרבות יכולותיו ומשאביו. ספר עיון מקראי אחד מתאר זאת כך: ”האהבה לאלוהים צריכה להיות שלמה ומוחלטת”. אם זאת האהבה שאתה חש כלפי אלוהים, עליך להשתדל מדי יום לחיות בדרך שתשביע את רצונו (‏יוחנן א’. ה’:3‏).‏

שנית, ישוע אמר: ”ואהבת לרעך כמוך” (‏פסוק 31;‏ ויקרא י”ט:18‏). קיים קשר בל יינתק בין אהבה לאלוהים ואהבה לרֵע. האהבה לרע היא פועל יוצא של האהבה לאלוהים (‏יוחנן א’. ד’:20, 21‏). אם נאהב את רעינו כפי שאנו אוהבים את עצמנו, נתייחס אליהם כפי שאנו רוצים שהם יתייחסו אלינו (‏מתי ז’:12‏). כך נראה שאנו אוהבים את האל שברא גם אותנו וגם אותם בצלמו (‏בראשית א’:26‏).‏

ניתן לסכם את כל דרישותיו של יהוה ממשרתיו במילה אחת: אהבה

עד כמה חשובות המצוות המורות לנו לאהוב את אלוהים ואת הרֵע? ”אין מצווה גדולה מאלו”, אמר ישוע (‏פסוק 31‏). בתיאור המקביל בספר מתי אמר ישוע שכל שאר המצוות תלויות בשתי אלה (‏מתי כ”ב:40‏).‏

אין זה קשה להשביע את רצון אלוהים. ניתן לסכם את דרישותיו מאתנו במילה אחת: אהבה. זו תמיד הייתה ותמיד תהיה מהותה של עבודת אלוהים האמיתית. אבל אהבה אינה מסתכמת רק במילים ורגשות, אלא היא באה לידי ביטוי במעשים (‏יוחנן א’. ג’:18‏). אתה מוזמן ללמוד כיצד תוכל להעמיק את אהבתך כלפי יהוה, אשר עליו נאמר ש”הוא אהבה”, וכיצד תוכל להוכיח אותה בפועל (‏יוחנן א’. ד’:8‏).‏

^ ס' 6 במקרא המילה ”נפש” מתייחסת לאדם בכללותו. לכן הנפש יכולה לכלול את הלב, השכל והכוח.‏