עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 קוראים שואלים...‏

האם ישוע הבטיח לפושע שהוקע לצדו שהוא יחיה בשמיים?‏

האם ישוע הבטיח לפושע שהוקע לצדו שהוא יחיה בשמיים?‏

שאלה זו עולה כיוון שישוע הבטיח לאותו פושע שהוא יחיה בגן עדן. ישוע אמר: ”אמן אומר אני לך היום, אתה תהיה אתי בגן עדן” (‏לוקס כ”ג:43‏). שים לב שישוע לא אמר היכן יהיה גן עדן זה. אם כן, האם ישוע התכוון שאותו פושע יהיה עמו בשמיים?‏

קודם כול, הבה נראה אם אותו פושע עמד בדרישות הנדרשות ממי שעתידים לחיות בשמיים. מי שיש להם תקווה שמימית נטבלו במים וברוח הקודש, ובכך הפכו לתלמידיו ילודי הרוח של ישוע (‏יוחנן ג’:3,‏ 5‏). בנוסף נדרש מהם לחיות בהתאם לאמות המידה המוסריות של אלוהים ולהפגין תכונות כגון יושר, נאמנות ורחמים (‏קורינתים א’. ו’:9–11‏). עליהם גם לשמור אמונים לאלוהים ולמשיח עד תום חייהם עלי אדמות (‏לוקס כ”ב:28–30;‏ טימותיאוס ב’. ב’:12‏). רק אם יעמדו בדרישות אלו, יוכיחו שהם ראויים לקום לתחייה שמימית ושהם כשירים לקחת על עצמם את האחריות כבדת המשקל המצפה להם בשמיים, והיא לשמש ככוהנים ולמלוך יחד עם המשיח על האנושות במשך אלף שנים (‏ההתגלות כ’:6‏).‏

בניגוד לכך, האיש שהוקע לצדו של ישוע חי כפושע ומת כפושע (‏לוקס כ”ג:32,‏ 39–41‏). אמת, הוא גילה כבוד כלפי ישוע באמרו לו: ”זכור אותי כאשר תיכנס למלכותך” (‏לוקס כ”ג:42‏). אולם הוא לא היה תלמיד טבול וילוד רוח של ישוע, והוא גם לא עשה לו שם של אדם ישר שגילה נאמנות לאורך שנים. האם הגיוני להסיק שישוע יבטיח לו מלכות שמימית לצד תלמידיו שהוכיחו את נאמנותם עד תום? (‏רומים ב’:6, 7‏).‏

הנה דוגמה: אם אדם שגנב ממך כסף מבקש ממך לסלוח לו, אתה עשוי להחליט שלא להגיש נגדו תלונה. אבל האם תסמוך עליו ותבקש ממנו לנהל את העסק שלך או לדאוג למשפחתך? מובן שלא. אתה תפקיד אחריות כזו רק בידי אנשים שיש לך אמון מלא בהם. בדומה לכך, מי שהוענקה להם התקווה לחיות בשמיים חייבים לנהוג באופן שיוכיח חד־משמעית שהם ראויים לאמון ושהם ידבקו באמות המידה הצודקות של אלוהים כאשר ישלטו על האנושות (‏ההתגלות ב’:10‏). אף־על־פי שהבקשה שביקש הפושע ברגעיו האחרונים נאמרה בכנות, הוא לא הוכיח שהוא ראוי לאמון כזה.‏

אבל יש הסבורים שישוע אמר לפושע שהוא יהיה עמו בשמיים באותו היום. האם זאת הייתה כוונת דבריו? לא ייתכן, שהרי ישוע עצמו לא עלה השמיימה באותו היום. למעשה, הוא היה ”בבטן האדמה” — הקבר — במשך שלושה ימים (‏מתי י”ב:40;‏ מרקוס י’:34‏). גם לאחר תקומתו לתחייה הוא נשאר עוד 40 יום עלי אדמות עד שעלה השמיימה (‏מעשי השליחים א’:3,‏ 9‏). מכאן שהפושע לא יכול היה להיות עם ישוע בשמיים באותו היום.‏

אם כן, באיזה גן עדן עתיד הפושע לחיות? לאחר שיוקם לתחייה, הוא יחיה בגן עדן עלי אדמות תחת שלטונו של ישוע (‏מעשי השליחים כ”ד:15;‏ ההתגלות כ”א:3, 4‏). אם תרצה ללמוד עוד על גן עדן זה ועל דרישותיו של אלוהים, תוכל לשוחח על כך עם אחד מעדי־יהוה.‏