עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  פברואר 2013

משה — מופת לאהבה

משה — מופת לאהבה

מהי אהבה?‏

אהבה כרוכה ברגשי חיבה עמוקים לאחרים. אדם אוהב מבטא את רגשותיו כלפי אנשים היקרים ללבו בדבריו ובמעשיו, גם במחיר הקרבות אישיות.‏

כיצד באה אהבתו של משה לידי ביטוי?‏

משה הראה בפועל שהוא אוהב את אלוהים. כיצד? ובכן, שים לב לכתוב ביוחנן א’. ה’:3‏: ”זאת היא האהבה לאלוהים, שנשמור את מצוותיו”. משה חי את חייו בהתאם לעיקרון זה. כל דבר שאלוהים ביקש ממנו לעשות הוא עשה בצייתנות — החל מהמשימה המרתיעה להתייצב מול פרעה האדיר וכלה במשימה הפשוטה להושיט את מטהו מעל ים סוף. משה מילא כל הוראה, בין אם קלה ובין אם קשה. ”ויעש משה ככל אשר ציווה יהוה אותו. כן עשה” (‏שמות מ’:16‏).‏

משה הפגין אהבה כלפי בני עמו. הם הכירו בכך שיהוה משתמש בו כדי להדריכם, ולכן נהגו לפנות אליו בנוגע לבעיות שונות. אנו קוראים: ”ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב” (‏שמות י”ח:13–16‏). תאר לעצמך עד כמה היה זה מתיש להקשיב שעה אחר שעה לבני ישראל ששטחו בפניו את דאגותיהם. למרות זאת, משה שמח לעזור לבני עמו האהובים.‏

משה לא רק היטה להם אוזן, אלא גם התפלל למענם. הוא אפילו התפלל בעד אנשים שחטאו לו. תן דעתך לדוגמה הבאה: אחותו מרים השמיעה נגדו תלונות, ובשל כך היכה אותה יהוה בצרעת. במקום לשמוח על כך שנענשה, משה מייד התפלל למענה והתחנן: ”אֵל נא, רפא נא לה!” (‏במדבר י”ב:13‏) אין ספק שאהבתו של משה היא שהניעה אותו לשאת תפילה זו, שלא היה בה שמץ של אנוכיות.‏

אילו לקחים נוכל להפיק?‏

נוכל לחקות את משה אם נפתח אהבה עמוקה לאלוהים. אהבה זו תניע אותנו לציית למצוותיו ’מעומק הלב’ (‏רומים ו’:17‏). כשאנו מצייתים ליהוה מעומק לבנו, אנו משמחים את לבו (‏משלי כ”ז:11‏). הדבר גם מצמיח לנו תועלת. אם נשרת את אלוהים מתוך אהבה אמיתית, לא רק שנעשה את הטוב בעיניו, אלא גם ניהנה מכך (‏תהלים ק’:2‏).‏

דרך נוספת לחקות את משה היא לטפח אהבה כלפי אחרים, אהבה שיש עמה הקרבה עצמית. אם ידידינו או בני משפחתנו יפנו אלינו בנוגע לדאגותיהם, תניע אותנו האהבה (א) להקדיש להם את מלוא תשומת הלב, (ב) להזדהות עם רגשותיהם ו־(ג) להראות להם שאכפת לנו.‏

בדומה למשה, נוכל גם אנו להתפלל למען יקירינו. יכול להיות שלפעמים כאשר הם יחלקו אתנו את בעיותיהם לא יהיה בידנו לעזור להם. אולי אפילו נאמר: ”אני מצטער שכל מה שאני יכול לעשות זה רק להתפלל בשבילך”. אך זכור: ”גדול כוחה של תחינת צדיק” (‏יעקב ה’:16‏). תפילותינו עשויות להניע את יהוה לפעול למען האדם בצורה שלא התכוון אליה קודם לכן. אם כן, היש משהו טוב יותר שנוכל לעשות עבור יקירינו מאשר להתפלל למענם?‏ *

ודאי תסכים שאנו יכולים ללמוד רבות ממשה. אף שהיה ככל האדם הוא הציב דוגמה יוצאת מן הכלל בגילוי אמונה, ענווה ואהבה. אם נתאמץ לחקות את דוגמתו, הדבר יצמיח תועלת גם לנו וגם לאחרים (‏רומים ט”ו:4‏).‏

^ ס' 8 כדי שאלוהים ישמע את תפילותינו, עלינו להשתדל בכנות לעמוד בדרישותיו. למידע נוסף ראה פרק 17 בספר מה באמת מלמד המקרא? שיצא לאור מטעם עדי־יהוה.‏