עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  פברואר 2013

 קרב אל אלוהים

‏”הוא אלוהי... החיים”‏

‏”הוא אלוהי... החיים”‏

האם גדול כוחו של המוות מכוחו של אלוהים? לא ולא! איך ייתכן שהמוות — או כל ”אויב” אחר — יהיה חזק מ”אל שדי”, האל הכול יכול? (‏קורינתים א’. ט”ו:26;‏ שמות ו’:3‏) לאלוהים יש הכוח לבטל את המוות על־ידי כך שהוא יקים את המתים לתחייה, והוא מבטיח לעשות זאת בעולם החדש שיכונן.‏ * עד כמה ודאית התגשמותה של הבטחה זו? בן אלוהים, ישוע, משיב על כך במילים היכולות להפיח תקווה בלבנו ‏(קרא מתי כ”ב:31, 32‏).‏

בשיחתו עם הצדוקים, שלא האמינו בתחיית המתים, אמר ישוע: ”ואשר לתחיית המתים, האם לא קראתם את מה שנאמר לכם מפי אלוהים: ’אנוכי אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב’? אין הוא אלוהי המתים כי אם אלוהי החיים”. ישוע ציטט כאן את הדברים שאמר אלוהים למשה בעמדו מול הסנה הבוער בסביבות 1514 לפה”ס (‏שמות ג’:1–6‏). לדברי ישוע, המילים שאמר יהוה למשה — ”אנוכי אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב” — מצביעות על כך שההבטחה להקים את המתים לתחייה תתגשם בוודאות. מניין לנו זאת?‏

תן דעתך תחילה להקשר הדברים. אברהם, יצחק ויעקב כבר לא היו בין החיים זה זמן רב כאשר דיבר יהוה אל משה. אברהם מת 329 שנים קודם לכן, יצחק — 224 שנים, ויעקב — 197 שנים. למרות זאת יהוה הציג את עצמו כאלוהיהם, ולא כמי שהיה אלוהיהם בעבר. יהוה דיבר על שלושת האבות המתים כאילו היו הם עוד בין החיים. מדוע?‏

ישוע הסביר: ”אין הוא [יהוה] אלוהי המתים כי אם אלוהי החיים”. חשוב לרגע על משמעות המילים הללו. אם לא תהיה תחיית מתים, אז אברהם, יצחק ויעקב יישארו לכודים לנצח במלתעות המוות. אם כך הוא, יהוה יהיה אלוהי המתים. ומשמעות הדבר תהיה שהמוות חזק מיהוה, ושאין בכוחו של אלוהים לשחרר את משרתיו הנאמנים מציפורני המוות.‏

אם כן, איזו מסקנה נוכל להסיק באשר לאברהם, יצחק ויעקב וכל שאר משרתיו הנאמנים של יהוה שמתו? ישוע אמר אמירה רבת־עוצמה בנושא: ”הם כולם חיים בעיניו” (‏לוקס כ’:38‏). מטרתו של יהוה להקים את משרתיו הנאמנים לתחייה תתגשם בוודאות גמורה, ועל כן הם נחשבים בעיניו לאנשים חיים (‏רומים ד’:16, 17‏). יהוה ישמור אותם בזיכרונו האינסופי עד אשר יבוא הזמן שקבע להקימם לתחייה.‏

כוחו של יהוה גדול לאין שיעור מכוחו של המוות

האם המחשבה שתוכל להתאחד שוב עם יקיריך שנפטרו נוגעת ללבך? אם כן, זכור שכוחו של יהוה גדול לאין שיעור מכוחו של המוות. דבר לא יוכל למנוע ממנו לקיים את הבטחתו להקים את המתים לתחייה. אתה מוזמן ללמוד עוד על תקוות התחייה ועל האל שיגשים הבטחה זו. אם תעשה זאת, יעזור לך הדבר לקרוב אל יהוה, ”אלוהי... החיים”.‏

בחודש פברואר תוכל לקרוא

מתי כ”ב עד כ”ח;‏ מרקוס א’ עד ח’‏

^ ס' 3 למידע נוסף בנוגע להבטחתו של אלוהים להקים את המתים לתחייה בעולם חדש וצודק, ראה פרק 7 בספר מה באמת מלמד המקרא?‏ שיצא לאור מטעם עדי־יהוה.‏