עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה פברואר 2013

נושא השער

משה — מופת לאהבה

משה גילה אהבה כלפי אלוהים וכלפי בני עמו. אילו לקחים ניתן להפיק מדוגמתו?‏

קרב אל אלוהים

‏”הוא אלוהי... החיים”‏

לאלוהים יש הכוח לבטל את המוות על־ידי כך שהוא יקים את המתים לתחייה. עד כמה ודאית התגשמותה של הבטחה זו?‏

צעדי מפתח לחיי משפחה מאושרים

לגדל ילד בעל מוגבלות

קרא על שלושה קשיים שאתה אולי מתמודד אתם וראה כיצד החוכמה הטמונה במקרא יכולה לעזור לך.‏

חומר מקוון נוסף

כרטיס מקראי — עשיו

כיצד הראה עשיו שהוא אינו מעריך דברים קדושים? למציאת התשובה הדפס את הכרטיס המקראי.‏

האם תהיה רחמן?‏

נתח את משל השומרוני הטוב וראה אילו לקחים תוכל ללמוד ממנו.‏