עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  דצמבר 2015

תרגום חי של דבר־אלוהים

תרגום חי של דבר־אלוהים

‏”דבר אלוהים חי” (‏עב’ ד’:12‏).‏

שירים: 46,‏ *‏116

1. ‏(א) איזו משימה הטיל אלוהים על אדם הראשון? (ב) כיצד השתמשו מאז משרתי אלוהים ביכולותיהם הלשוניות?‏

יהוה אלוהים חנן את ברואיו במתת התקשורת. לאחר שהניח את אדם הראשון בביתו הגן עדני, הטיל עליו אלוהים משימה שדרשה שימוש בשפה; היה עליו לתת שמות לבעלי החיים. אדם השתמש בחוש היצירתיות שלו וביכולתו השכלית כדי להעניק לכל בעל חיים שם מתאים (‏בר’ ב’:19, 20‏). מני אז המשיכו משרתי אלוהים להשתמש בכושר הדיבור — ביכולת להשתמש בשפות — כדי להלל את יהוה וכדי להודיע את רצונו לאחרים. תרגומו של המקרא הוא בעת האחרונה אחת הדרכים המשמעותיות לקדם את עבודת אלוהים הטהורה בעזרת השימוש בשפות.‏

2. ‏(א) אילו עקרונות יישמה ועדת תרגום עולם חדש של המקרא בעבודתה? (ב) במה נדון במאמר זה?‏

2 ישנם אלפי תרגומי מקרא, אך הם שונים זה מזה במידת נאמנותם לטקסטים המקוריים. בשנות ה־40 הגדירה ועדת תרגום עולם חדש של המקרא עקרונות תרגום שיושמו ביותר מ־130 שפות. העקרונות הם: (1) לקדש את שם אלוהים על־ידי השבתו למקומו הראוי בכתבי־הקודש. ‏(קרא מתי ו’:9‏.) ‏(2) לתרגם את המסר המקורי שנכתב ברוח אלוהים  מילולית ככל האפשר, אך להעביר את המובן הנכון כאשר תרגום מילה במילה מעוות את המשמעות. (3) להשתמש בשפה קלה להבנה המעודדת קריאה.‏ * ‏(קרא נחמיה ח’:8,‏ 12‏.) הבה נראה כיצד עקרונות אלה יושמו בתרגום עולם חדש במהדורה המתוקנת באנגלית משנת 2013 ובמהדורות בשפות אחרות.‏

מכבדים את שם אלוהים

3, 4. ‏(א) באילו כתבי יד עתיקים מופיע השם המפורש? (ב) מה עשו תרגומי מקרא רבים בכל הקשור לשם אלוהים?‏

3 מי שחוקרים את כתבי היד המקראיים העתיקים בעברית, כגון מגילות ים המלח, נדהמים מן הפעמים הרבות שבהן מופיע השם המפורש בעברית. שם אלוהים אינו מופיע רק באותם כתבי יד עבריים עתיקים, אלא גם בכמה כתבי יד של תרגום השבעים ליוונית מן המאה השנייה לפה”ס ועד המאה הראשונה לספירה.‏

4 למרות הראיות הברורות לכך ששמו הפרטי של אלוהים צריך להופיע במקרא, תרגומים רבים השמיטו כליל את שמו הקדוש של אלוהים. למעשה, שנתיים בלבד לאחר צאתו לאור של תרגום עולם חדש של כתבי־הקודש היווניים בשנת 1950, יצא לאור התרגום הסטנדרטי המעודכן.‏ * תרגום זה השמיט את השם המפורש, ובזאת פעל בניגוד למדיניותם של עורכי התרגום הסטנדרטי האמריקני משנת 1901.‏ * מדוע? במבוא נאמר: ”השימוש בשם פרטי כלשהו לאל האחד והיחיד... אינו הולם כלל ועיקר את האמונה האוניברסאלית של הכנסייה הנוצרית”. את אותו קו אימצו תרגומי מקרא רבים שהופקו בהמשך לאנגלית ולשפות אחרות.‏

5. מדוע חשוב לא להשמיט את שם אלוהים מן המקרא?‏

5 מדוע הכללתו או השמטתו של שם אלוהים משמעותיות? מתרגם מיומן יודע עד כמה חשוב להבין את כוונת המחבר; ידע זה משפיע על החלטות תרגום רבות. אינספור פסוקים במקרא מצביעים על חשיבות שם אלוהים וקידושו (‏שמ’ ג’:15;‏ תהל’ פ”ג:19; קמ”ח:13;‏ יש’ מ”ב:8; מ”ג:10;‏ יוח’ י”ז:6,‏ 26;‏ מה”ש ט”ו:14‏). בהשראת יהוה אלוהים — מחבר המקרא — הרבו כותבי המקרא להשתמש בשמו. ‏(קרא יחזקאל ל”ח:23‏.) השמטת השם, המופיע אלפי פעמים בכתבי יד עתיקים, מעידה על זלזול במחבר המקרא.‏

6. מדוע במהדורה המתוקנת של תרגום עולם חדש מופיע שם אלוהים שש פעמים נוספות?‏

6 הראיות לכך שיש לשמר את שם אלוהים במקרא לא פחתו אלא גברו. במהדורה המתוקנת של תרגום עולם חדש משנת 2013 מופיע השם המפורש 7,216 פעם — 6 פעמים יותר בהשוואה למהדורת 1984. חמישה מן האזכורים הנוספים מצויים בשמואל א’. ב’:25; ו’:3; י’:26; כ”ג:14,‏ 16‏. שם אלוהים הוחזר בקטעים אלה בעיקר משום שבמגילות ים המלח, המקדימות את נוסח המסורה העברי ביותר מ־1,000 שנה, מופיע השם המפורש בפסוקים אלה. יתרה מזו, אזכור אחד בשופטים י”ט:18 הושב לטקסט כתוצאה ממחקר נוסף בכתבי יד עתיקים.‏

7, 8. מהי חשיבות השם שמשמעו ”גורם להיות”?‏

7 שמו של יהוה נושא משמעות רבה  עבור המשיחיים האמיתיים. הנספחים של המהדורה המתוקנת של תרגום עולם חדש משנת 2013 מכילים מידע עדכני בנושא. עמדתה של ועדת תרגום עולם חדש של המקרא היא שהשם המפורש מבוסס על צורת הפועל הוה המביעה גרימה, ומשמעות השם היא ”גורם להיות”.‏ * בעבר קשרו פרסומינו בין משמעות זו לבין שמות ג’:14 האומר: ”אהיה אשר אהיה”. הדבר הוביל לדעה שהוזכרה במהדורת 1984, לפיה שם אלוהים משמעו שהוא ”גורם לעצמו להפוך למקיים הבטחות”.‏ * ואולם, נספח A4 במהדורה המתוקנת משנת 2013 מסביר: ”אף שרעיון זה גלום בַּשם יהוה, אין זו משמעותו הבלעדית. השם יהוה גם מורה על כך שאלוהים יכול לגרום ליצירות כפיו להיות כל מה שנחוץ לשם הגשמת מטרתו” (ראה גם הספרון מדריך ללימוד דבר־אלוהים, עמ’ 5‏).‏

8 תן דעתך לכמה דוגמאות המראות כיצד גורם יהוה ליצירות כפיו להפוך למה שהוא רואה לנכון. בהתאם למשמעות שמו גרם אלוהים לנוח להפוך לבונה תיבה, לבצלאל לרב־אומן, לגדעון ללוחם מנצח ולפאולוס לשליח לגויים. כן, לשם אלוהים משמעות רבה עבור משרתיו. ועדת תרגום עולם חדש של המקרא לעולם לא תעז להמעיט בחשיבותו של שם אלוהים על־ידי השמטתו מן המקרא.‏

9. מהי אחת הסיבות לכך שניתנת עדיפות לתִרגום המקרא לשפות אחרות?‏

9 תרגום עולם חדש, שיצא לאור ביותר מ־130 שפות, מכבד את שם אלוהים על־ידי אזכורו בכל המקומות שבהם הוא צריך להופיע בכתבי־הקודש. ‏(קרא מלאכי ג’:16‏.) בניגוד לכך, המגמה הנוכחית בתרגומו של המקרא היא להשמיט את שם אלוהים ולהחליפו בתארים כגון ”אדון” או בשמו של אל מקומי. זו אחת הסיבות העיקריות לכך שהגוף המנהל של עדי־יהוה שם לו למטרה להעמיד לרשותם של רבים ככל האפשר תרגום מקרא המכבד את שם אלוהים.‏

תרגום ברור ומדויק

10, 11. באילו קשיים נתקלו מתרגמי חלק מהמהדורות הלא־אנגליות של תרגום עולם חדש?‏

10 תהליך תרגום כתבי־הקודש לשפות רבות היה כרוך בלא מעט בעיות תרגום. לדוגמה, תרגום עולם חדש באנגלית נקט בעבר בשיטה שבה נקטו תרגומי מקרא אחרים לאנגלית שהשתמשו במילה העברית ”שאול” בפסוקים כמו קהלת ט’:10 האומר: ”אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול, אשר אתה הולך שמה”. מתרגמי מהדורות לא־אנגליות רבות נתקלו בבעיה הזו: המונח ”שאול” אינו מוכר למרבית קוראיהם, אינו מצוי במילוניהם ונשמע כמו מקום גיאוגרפי. הואיל וכך, ניתן אישור להבהיר את משמעות המילים ”שאול” ומקבילתה היוונית ”האדס” על־ידי תרגומן המדויק למילה ”‏הקבר‏”.‏

11 בשפות מסוימות כשמתרגמים את המילה העברית נפש והמילה היוונית פסיכֶה באופן עקבי למונח המקביל למילה ”סול” (soul) נוצר בלבול. מדוע? כי המונחים המקבילים עלולים ליצור את הרושם שה”נפש” היא חלק לא־גשמי  באדם. הדבר עלול לשקף את הדעה המוטעית שהנפש היא מעין רוח רפאים ולא האדם עצמו. לפיכך ניתן אישור לתרגם את המילה ”סול” (soul) לפי ההקשר, בהתאם למשמעויות שכבר הוצגו בנספחים של תרגום עולם חדש של כתבי־הקודש — עם הפניות. ניתנה עדיפות לטקסט קל להבנה, ולא אחת הובאו תרגומים חלופיים מועילים בהערות שוליים.‏

12. מה הם חלק מן השינויים שנעשו במהדורה המתוקנת של תרגום עולם חדש משנת 2013? (ראה גם המאמר ”‏מהדורת 2013 של תרגום עולם חדש‏” שבהוצאה זו.)‏

12 שאלות מצד מתרגמים עוררו מודעות לכך שעלולות להיווצר אי־הבנות דומות. לכן בספטמבר 2007 אישר הגוף המנהל לתקן את הטקסט האנגלי. אלפי שאלות מצד מתרגמי מקרא נבדקו בתהליך הכנת המהדורה המתוקנת. הוחלפו מונחים מיושנים באנגלית ונעשו מאמצים רבים להפוך את הטקסט לברור וקל להבנה מבלי להקריב את הדיוק. יישום פתרונות התרגום שכבר אומצו בשפות אחרות חידד את הטקסט האנגלי (‏מש’ כ”ז:17‏).‏

הערכה רבה

13. מה היו התגובות למהדורה המתוקנת של 2013?‏

13 מה הייתה השפעתה של המהדורה המתוקנת של תרגום עולם חדש באנגלית? אלפי מכתבי הערכה התקבלו במשרדים הראשיים של עדי־יהוה בברוקלין. דבריה של אחות אחת משקפים את רגשותיהם של רבים: ”המקרא הוא תיבת אוצר הגדושה בתכשיטים יקרים. לקרוא ולהבין בבירור את דברי יהוה בעזרת המהדורה המתוקנת של 2013 זה כמו לבחון כל תכשיט ולהתפעל מצדדיו הרבים, מצלילותו, מגווניו ומיופיו. כתבי־הקודש המנוסחים בשפה פשוטה עוזרים לי להכיר טוב יותר את יהוה, שהוא כמו אב המחבק אותי בזרועותיו בשעה שהוא מקריא לי את מילותיו המרגיעות”.‏

14, 15. איזו השפעה חיובית יש לתרגום עולם חדש בשפות אחרות מלבד אנגלית?‏

14 לא רק למהדורה המתוקנת של תרגום עולם חדש באנגלית הייתה  השפעה חזקה. קשיש מסופיה שבבולגריה אמר על המהדורה הבולגרית: ”כבר הרבה שנים אני קורא במקרא, אבל מעולם לא קראתי תרגום כל כך קל להבנה שנכנס ישר ללב”. באותו אופן, אחות באלבניה שקיבלה את תרגום עולם חדש בשלמותו אמרה: ”כמה יפה נשמע דבר־אלוהים באלבנית! איזו זכות זו לשמוע את יהוה מדבר אלינו בשפתנו!”‏

15 בארצות רבות ספרי המקרא יקרים ואינם קלים להשגה, ולכן זו ברכה גדולה להשיג את ספר המקרא שם. בדוח מרואנדה נאמר: ”במשך זמן רב קיבלו רבים שיעורי מקרא מן האחים ולא התקדמו כי לא היו להם ספרי מקרא. הם לא יכלו להרשות לעצמם לקנות את המהדורה של הכנסייה המקומית. ופעמים רבות הם לא הבינו בבירור פסוקים מסוימים, דבר שעיכב את התקדמותם”. המצב השתנה כאשר תרגום עולם חדש יצא בשפתם. משפחה ברואנדה שלה ארבעה ילדים בגיל העשרה אמרה: ”אנחנו באמת מודים ליהוה ולעבד הנאמן והנבון על כך שנתנו לנו את המקרא הזה. אנחנו עניים מאוד ולא היה לנו כסף לקנות ספרי מקרא לכל אחד מבני המשפחה. אבל עכשיו לכל אחד יש עותק משלו. כדי להביע הכרת תודה ליהוה אנחנו קוראים יום יום במקרא ביחד כמשפחה”.‏

16, 17. ‏(א) מהו רצונו של יהוה לגבי משרתיו? (ב) מה צריכה להיות עמדתנו הנחושה?‏

16 עם הזמן תצא המהדורה המתוקנת של תרגום עולם חדש בשפות נוספות. השטן מנסה לסכל את המאמצים האלה, אבל אנו בטוחים שיהוה רוצה שכל משרתיו יקשיבו לו כשהוא מדבר אליהם בשפה ברורה ומובנת. ‏(קרא ישעיהו ל’:21‏.) יבוא יום ו’הארץ תימלא דעה את יהוה כמים לים מכסים’ (‏יש’ י”א:9‏).‏

17 הבה נהיה נחושים להשתמש בכל מתנה מיהוה, כולל תרגום זה המכבד את שמו. תן לאלוהים לדבר אתך יום יום דרך דברו. יכולותיו הבלתי מוגבלות מאפשרות לו להקשיב בתשומת לב לתפילותינו. תקשורת זו תעזור לנו להכיר את יהוה יותר ויותר לעומק ואהבתנו אותו תלך ותגבר (‏יוח’ י”ז:3‏).‏

‏”איזו זכות זו לשמוע את יהוה מדבר אלינו בשפתנו!”‏

^ ס' 2 ראה נספח A1 במהדורה המתוקנת של תרגום עולם חדש ‏(אנג’) והמאמר ”‏כיצד תוכל לבחור תרגום מקרא טוב?‏‏” בכתב העת המצפה מ־1 במאי 2008.‏

^ ס' 4 Revised Standard Version

^ ס' 4 American Standard Version

^ ס' 7 מספר ספרי עיון מציגים הבנה זו, אך לא כל החוקרים תמימי דעים בנושא.‏

^ ס' 7 ראה תרגום עולם חדש של כתבי־הקודש — עם הפניות, נספח 1A ”שם אלוהים בכתבי־הקודש העבריים”, עמ’ 1561 (אנג’).‏