יהוה הוא אל נדיב (‏יעקב א’:17‏). מן המרחבים האפלים של השמיים זרועי הכוכבים ועד למעטה הירוק המכסה את כדור הארץ, בריאתו של יהוה שרה על נדיבותו (‏תהל’ ס”ה:13, 14; קמ”ז:7, 8; קמ”ח:3, 4‏).‏

מרוב הערכתו העמוקה כלפי בוראו חיבר מחבר התהלים שיר שבו הילל את יצירות כפיו של יהוה. קרא את מזמור ק”ד וראה אם אתה מזדהה עם דבריו. המשורר אמר: ”אשירה ליהוה בחיי; אזמרה לאלוהיי בעודי” (‏תהל’ ק”ד:33‏). האם גם אתה רוצה בכך?‏

מפגן נדיבות יוצא מגדר הרגיל

יהוה רוצה שנחקה את דוגמתו ונהיה נדיבים כמוהו. הוא גם מספק לנו סיבות משכנעות להיות נדיבים. שים לב מה כתב השליח פאולוס בהשראת רוח אלוהים: ”הורה לעשירי הסדר העולמי הנוכחי שלא להיות יהירים ולא לתלות את תקוותם בעושר שאין בו ביטחון, אלא באלוהים המעניק לנו בשפע את כל הדברים שמהם אנו נהנים. אמור להם לעשות את הטוב, להעשיר במעשים טובים, להיות נדיבים ונכונים לתת, וכך לאצור לעצמם אוצר בטוח — יסוד טוב לעתיד — כדי שתהיה להם אחיזה איתנה בחיים האמיתיים” (‏טימ”א ו’:17–19‏).‏

כאשר כתב פאולוס ברוח אלוהים את איגרתו השנייה אל קהילת קורינתוס הוא הדגיש את הגישה הנכונה שצריכה להיות לנו בכל הקשור לנתינה. ”יעשה נא כל אחד כפי שהחליט בלבבו”, אמר פאולוס, ”לא בחוסר רצון או מתוך כפייה, שכן את הנותן בשמחה אוהב אלוהים” (‏קור”ב ט’:7‏). בהמשך הזכיר פאולוס את מי שמפיקים תועלת מן הנתינה הנדיבה: המקבלים שצורכיהם זוכים למענה, והתורמים שמועשרים בברכות רוחניות (‏קור”ב ט’:11–14‏).‏

לסיום חלק זה של איגרתו התייחס פאולוס לביטוי הגדול ביותר של נדיבותו של אלוהים. ”תודה לאלוהים על מתנתו, מתנת חינם אשר אין מילים לתארה”, כתב פאולוס (‏קור”ב ט’:15‏). מתנת יהוה כוללת בתוכה את כל הטוב שמעניק אלוהים למשרתיו באמצעות ישוע המשיח. מתנתו כה נעלה שלא יימצאו המילים לתאר את ערכה.‏

כיצד נוכל לגלות הערכה כלפי כל מה שיהוה ובנו עשו, עושים ועוד יעשו עבורנו? אחת הדרכים היא לתת ברוחב לב מזמננו, מכוחנו וממשאבינו לקידום עבודת יהוה הטהורה, אם מעט ואם הרבה (‏דה”א כ”ב:14; כ”ט:3–5;‏ לוקס כ”א:1–4‏).‏