עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  אוקטובר 2015

האם אתה רואה את יד אלוהים בחייך?‏

האם אתה רואה את יד אלוהים בחייך?‏

‏”ונודעה יד יהוה את עבדיו” (‏יש’ ס”ו:14‏).‏

שירים: 42,‏ 138

1, 2. אילו דעות יש לכמה לגבי אלוהים?‏

רבים סבורים שאין כמעט כל קשר בין מה שהם עושים לבין מה שאלוהים עושה. למעשה, יש המאמינים שלא ממש אכפת לאלוהים ממה שקורה לבני אדם. לאחר שהיכה הסוּפֶּר טייפון ”הייאן” במרכז הפיליפינים בנובמבר 2013 וזרע שם הרס, אמר אחד מראשי הערים הגדולות: ”אלוהים בטח היה במקום אחר”.‏

2 אחרים מתנהגים כאילו אלוהים אינו רואה את מה שהם עושים (‏יש’ כ”ו:10, 11;‏ יוח”ג 11‏). הם דומים לאלה שעליהם אמר השליח פאולוס שהם ”לא היו מוכנים להכיר את אלוהים על בסיס ידע מדויק”. אנשים אלה היו מלאים ”בכל עוולה ורשעה וחמדנות ורוע” (‏רומ’ א’:28, 29‏).‏

3. ‏(א) אילו שאלות כדאי שנשאל את עצמנו לגבי אלוהים? (ב) מהי לרוב ”יד” יהוה לפי שימושי המילה במקרא?‏

3 מה לגבינו? בניגוד לאלו שהוזכרו קודם לכן אנו מודעים לכך שיהוה רואה את כל מה שאנו עושים. אבל האם אנו גם מבחינים בחיינו בדאגתו ובידו התומכת? בנוסף לכך, האם אנו בין אלה שעליהם אמר ישוע כי הם ”יראו את אלוהים”? (‏מתי ה’:8‏)  כדי להבין מה הכוונה הבה נבחן תחילה דוגמאות מקראיות של אנשים אשר ראו את יד אלוהים בפעולה ואנשים אשר סירבו לראות את ידו. אחר כך נלמד כיצד נוכל לראות בבירור את יד יהוה בחיינו מבעד לעיני אמונתנו. במהלך הדיון בנקודות הללו זכור שהמקרא מדבר תכופות על ”יד” אלוהים כשהכוונה היא לכוחו בפעולה — הכוח שבו הוא משתמש כדי לעזור למשרתיו וכדי להביס את מתנגדיו ‏(קרא דברים כ”ו:8‏).‏

הם לא ראו את יד אלוהים

4. מדוע לא ראו אויבי ישראל את יד אלוהים?‏

4 בראשית תולדות עם ישראל הייתה לאנשים ההזדמנות לראות ולשמוע כיצד אלוהים פועל למען עם ישראל. יהוה הוציא בדרך נס את עמו ממצרים, ובהמשך הכריע העם מלכים שונים בזה אחר זה (‏יהו’ ט’:3,‏ 9, 10‏). למרות מה שכמעט כל המלכים בעבר הירדן שמעו וראו, הם ’התקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל, פה אחד’ (‏יהו’ ט’:1, 2‏). גם לאחר שהחלו המלכים האלה להילחם הייתה להם כל סיבה לראות את יד אלוהים. בהדרכת יהוה ’דממה השמש והירח עמד, עד שנקם גוי באויביו’ (‏יהו’ י’:13‏). אך ”מאת יהוה הייתה לחזק את לבם [של האויבים] לקראת המלחמה את ישראל”, כלומר יהוה הניח ללבם להתקשות כדי שיילחמו בישראל (‏יהו’ י”א:20‏). אויבי ישראל סירבו להכיר בעובדה שאלוהים נלחם בעד עמו, והדבר הוביל למפלתם.‏

5. במה סירב להכיר המלך המרושע אחאב?‏

5 לימים הייתה למלך המרושע אחאב כל הזדמנות לראות את יד אלוהים במתרחש. אליהו אמר לו שלא יהיה ’טל ומטר, כי אם לפי דברו’ (‏מל”א י”ז:1‏). ברור שיהוה עמד מאחורי מילים אלו, אבל אחאב דחה את הראיות לכך. בהמשך ראה אחאב אש יורדת מן השמיים כאשר התפלל אליהו שקורבנו ייאכל. אז ציין אליהו שיהוה ישים קץ לבצורת ואמר לאחאב: ”רד ולא יעצורכה הגשם!’” (‏מל”א י”ח:22–45‏) אחאב היה עד לכל האירועים האלה ובכל זאת סירב להכיר בכך שהיה זה ביטוי רב־עוצמה לכוחו של אלוהים. דוגמה זו והדוגמאות שהוזכרו קודם לכן מלמדות אותנו לקח חשוב — עלינו לזהות את יד יהוה כשהיא בפעולה.‏

הם ראו את יד יהוה

6, 7. במה הבחינו בבירור כמה בימי יהושע?‏

6 בניגוד לאותם מלכים מרושעים היו שראו את יד אלוהים אף שמצבם היה זהה למצבם של אלה שהוזכרו לעיל. לדוגמה, להבדיל מרוב העמים שנלחמו בישראל בימי יהושע כרתו הגבעונים ברית שלום עם בני ישראל. מדוע? הם אמרו: ”באו עבדיך לשם יהוה אלוהיך, כי שמענו שומעו ואת כל אשר עשה” (‏יהו’ ט’:3,‏ 9, 10‏). בחוכמתם הכירו בכך שהאל האמיתי תומך בעם.‏

7 גם רחב הבחינה ביד אלוהים באירועים שהתרחשו בתקופתה. כאשר שמעה כיצד הציל יהוה את עמו אמרה לשני המרגלים מישראל: ”ידעתי כי נתן יהוה לכם את הארץ”. אף שנקיטת עמדה זו הייתה כרוכה בסכנה היא הביעה את אמונתה שיהוה אלוהים יוכל להציל אותה ואת בני ביתה (‏יהו’ ב’:9–13; ד’:23, 24‏).‏

8. כיצד הבחינו חלק מבני ישראל ביד אלוהים?‏

8 בשונה מן המלך המרושע אחאב היו מקרב עם ישראל אשר ראו את תגובת  יהוה למבחן האש שערך אליהו והבחינו ביד אלוהים במתרחש. כאשר ראו כיצד אש יהוה אוכלת את העולה קראו: ”יהוה הוא האלוהים!” (‏מל”א י”ח:39‏) מבחינתם הייתה זו מסקנה ברורה.‏

9. כיצד נוכל לראות את יהוה ואת ידו בימינו?‏

9 הדוגמאות החיוביות והשליליות שבחנו עוזרות לנו להבין מה משמע לראות את אלוהים או את ידו במצבים שונים. אנו לומדים להכיר אותו וכך גם אנו יכולים לראות את ידו, משום שאנו מבחינים בתכונותיו ובפעליו באמצעות ’עיני לבבנו’ (‏אפ’ א’:18‏). אנו בהחלט רוצים להידמות לאנשים בימי קדם ובימינו אשר ראו ורואים את תמיכת יהוה במשרתיו. אך האם באמת יש ראיות לכך שאלוהים פעיל בחיי האנשים בימינו?‏

ראיות ליד אלוהים בימינו

10. אילו ראיות יש לכך שיהוה עוזר כיום לבני אדם? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

10 יש לנו שפע סיבות להאמין שיהוה מוסיף לעזור לבני אדם. שוב ושוב אנו שומעים חוויות על אנשים שביקשו בתפילה עזרה רוחנית ותפילתם נענתה (‏תהל’ נ”ג:3‏). אלן בישר מבית לבית באי קטן בפיליפינים ופגש אישה שהחלה לבכות. הוא מספר: ”באותו בוקר ממש היא התפללה ליהוה שעדיו ימצאו אותה. בנעוריה היא קיבלה שיעורי מקרא מן העדים, אבל כאשר התחתנה ועברה לאי הזה נותק ביניהם הקשר. אלוהים ענה לתפילתה כל כך מהר שהיא לא יכלה להסתיר את התרגשותה”. בתוך שנה הקדישה את חייה ליהוה.‏

האם אתה מבחין בראיות לכך שיהוה עוזר כיום למשרתיו? (ראה סעיפים 11–13)‏

11, 12. ‏(א) באילו דרכים עוזר יהוה למשרתיו? (ב) ספר חוויה על משיחית שזכתה לעזרת אלוהים.‏

11 רבים ממשרתי אלוהים הבחינו בעזרתו כאשר השתחררו מהרגלים ממכרים כגון עישון, צריכת סמים או צפייה בפורנוגרפיה. יש שאומרים שהם שוב ושוב ניסו בכוחות עצמם להתנתק מהרגלים אלה אבל לא הצליחו. אולם כאשר פנו אל יהוה לעזרה הוא העניק להם ”כוח שהוא מעבר לכוח אנושי רגיל” ולבסוף גברו על חולשתם (‏קור”ב ד’:7;‏ תהל’ ל”ז:23, 24‏).‏

12 יהוה עוזר לרבים ממשרתיו להתמודד עם קשיים אישיים. לדוגמה, איימי נאבקה בקשיים כאשר נשלחה לעזור בבניית אולם מלכות ובית שליחים באי קטן באוקיינוס השקט. היא מספרת: ”התאכסנו במלון קטן ויום יום הלכנו ברחובות מוצפים אל אתר הבנייה”. היה עליה להסתגל למנהגים המקומיים, ופעמים רבות לא היו חשמל או מים. איימי מוסיפה: ”מה שעוד יותר החמיר את המצב זה שהתפרצתי על אחת האחיות שעובדות אתנו. חזרתי הביתה בתחושת כישלון. בחדר המלון החשוך שפכתי את לבי לפני יהוה וביקשתי שיעזור לי”. כאשר חזר החשמל קראה איימי מאמר בכתב העת המצפה על תוכנית טקס סיום של גלעד. המאמר דן בדברים שעמם התמודדה: תרבות חדשה, געגועים הביתה והצורך להסתדר עם אנשים חדשים. היא אומרת: ”הרגשתי שיהוה דיבר אליי באותו לילה, וזה נתן לי את המוטיבציה להמשיך במשימתי” (‏תהל’ מ”ד:26, 27;‏ יש’ מ”א:10,‏ 13‏).‏

13. אילו ראיות מוכיחות שיהוה תומך במאמצי משרתיו ”להגן על הבשורה הטובה ולעגנה בחוק”?‏

13 העובדה שמאמציהם של עדי־יהוה ”להגן על הבשורה הטובה ולעגנה בחוק” מוכתרים בהצלחה היא ראיה נוספת  לתמיכת ידו החזקה של יהוה (‏פיל’ א’:7‏). היו ממשלות שניסו להשבית כליל את פעילותם של משרתי אלוהים. אבל כאשר אנו מביטים לאחור ורואים שעדי־יהוה זכו לפחות ל־268 ניצחונות בבתי משפט גבוהים, כולל 24 ניצחונות בבית הדין האירופי לזכויות האדם רק מאז שנת 2000, המסקנה הברורה היא שאף גורם אינו יכול לעצור את יד אלוהים (‏יש’ נ”ד:17‏; קרא ישעיהו נ”ט:1‏).‏

14. מה מעיד על פעולתה של יד אלוהים במלאכת הבישור ובאחדות שממנה אנו נהנים?‏

14 הכרזת הבשורה הטובה ברחבי תבל מתבצעת אך ורק בעזרת אלוהים (‏מתי כ”ד:14;‏ מה”ש א’:8‏). הוסף לכך את אגודת האחים המאוחדת והרב־לאומית של משרתי יהוה כיום — דבר שהעולם אינו מסוגל לחקות — והרי לך סיבה לכך שאפילו אנשים מהצד מודים: ”אלוהים אכן בקרבכם” (‏קור”א י”ד:25‏). אם כן, ככלל יש לנו שפע ראיות לכך שאלוהים פועל למען משרתיו. ‏(קרא ישעיהו ס”ו:14‏.) אבל מה לגביך באופן אישי? האם אתה רואה בבירור את יד יהוה בחייך?‏

האם אתה רואה את יד יהוה בחייך?‏

15. הסבר מדוע אנו עלולים לעיתים שלא לראות בבירור את יד יהוה בחיינו.‏

15 מאילו סיבות אנו עלולים שלא לראות בבירור את יד אלוהים בחיינו? קשיי החיים עלולים להכביד עלינו מאוד. במצב כזה אנו עלולים לשכוח שעלינו להתמקד תמיד בעזרה שיהוה כבר העניק לנו. כאשר איימה המלכה איזבל על חייו של הנביא אליהו אפילו הוא עצמו שכח רגעית מה עשה אלוהים למענו. המקרא מספר שאליהו ’שאל את נפשו למות’ (‏מל”א י”ט:1–4‏). מה היה הפתרון לבעייתו? הוא היה צריך לסמוך על יהוה שירומם את רוחו (‏מל”א י”ט:14–18‏).‏

16. מה נוכל לעשות כדי לראות את אלוהים כדוגמת איוב?‏

 16 איוב היה מוטרד מאוד מדאגותיו שהוא חדל לראות את התמונה מנקודת מבטו של אלוהים (‏איוב מ”ב:3–6‏). אולי גם אנו, בדומה לאיוב, צריכים לעשות מאמץ נוסף על מנת לראות את אלוהים. כיצד נוכל לעשות כן? עלינו להרהר במה שקורה סביבנו בראי כתבי־הקודש. ככל שנראה באילו דרכים תומך בנו יהוה, הוא יהפוך למוחשי יותר בעינינו. ואז כדוגמת איוב נוכל לומר: ”לשמע אוזן שמעתיך, ועתה עיני ראתך”.‏

האם יהוה משתמש בך כדי לעזור לאחרים לראותו? (ראה סעיפים 17, 18)‏

17, 18. ‏(א) באילו דרכים נוכל לראות שיהוה עוזר לנו? (ב) ספר חוויה הממחישה כיצד אלוהים עוזר לנו כיום.‏

17 כיצד נוכל לראות את יד יהוה? הנה מספר דוגמאות: אולי אתה חש שהאופן שבו נחשפת לאמת מעיד בבירור על הכוונת אלוהים. או האם אי פעם נכחת באסיפות משיחיות, ואז שמעת נאום ואמרת לעצמך: ”זה בדיוק מה שהייתי צריך”? או אולי ראית איך אלוהים ענה לתפילתך. אולי החלטת להרחיב את שירותך ונדהמת כשראית כיצד יהוה סלל בפניך את הדרך. או האם קרה לך פעם שעזבת מקום עבודה מסיבות רוחניות ונוכחת בהתגשמות הבטחת אלוהים: ”לעולם לא אנטוש אותך”? (‏עב’ י”ג:5‏) אם נהיה ערים מבחינה רוחנית נוכל להבחין בדרכים הרבות שבהן עוזר לנו יהוה.‏

18 שרה מקניה מספרת את החוויה הבאה: ”הייתה לי תלמידה שהרגשתי שהיא לא מעריכה את שיעורי המקרא שלה והתפללתי לגביה. שאלתי את יהוה אם עליי להפסיק ללמד אותה. מייד לאחר שאמרתי ’אמן’ צלצל הטלפון. תלמידת המקרא התקשרה לשאול אם היא יכולה לבוא אתי לאסיפה. הייתי המומה!” אם תהיה ערני אולי תראה גם אתה דרכים שבהן אלוהים פעיל בחייך. רונה, אחות החיה באסיה, אומרת: ”זה דורש קצת ניסיון כדי להבחין בהדרכת יהוה. אבל כאשר מבחינים בהדרכתו, זה מדהים לראות עד כמה אכפת לו מאתנו!”‏

19. מה עוד דרוש כדי שנהיה בין אלה הרואים את אלוהים?‏

19 ישוע אמר: ”אשרי טהורי הלב, כי הם יראו את אלוהים” (‏מתי ה’:8‏). כיצד נוכל להיות ’טהורי לב’? עלינו להיות טהורים מבפנים ולחדול מכל התנהגות פסולה. ‏(קרא קורינתים ב’. ד’:2‏.) ככל שנחזק את רוחניותנו ונתנהג כשורה נהיה בין אלה היכולים לראות את אלוהים. המאמר הבא יסביר כיצד אמונתנו יכולה לעזור לנו לראות את השפעת יהוה בחיינו ביתר בהירות.‏