עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  אוקטובר 2015

‏”המשיכו להוקיר אנשים כאלה”‏

‏”המשיכו להוקיר אנשים כאלה”‏

מאז 1992 מטיל הגוף המנהל על זקני־קהילה משיחיים מנוסים ובוגרים לעזור לוועדות הגוף המנהל לבצע את עבודתן.‏ * עוזרים אלה, המהווים חלק מן ’הכבשים האחרים’, מעניקים תמיכה יקרת ערך לגוף המנהל (‏יוח’ י’:16‏). הם נוכחים בישיבה השבועית של הוועדה שאליה הם משויכים ובנוסף לכך מספקים חומר רקע ומעלים הצעות. חברי הגוף המנהל מחליטים את ההחלטות הסופיות, והעוזרים מיישמים את הנחיות הוועדה ומבצעים כל תפקיד המוטל עליהם. העוזרים מתלווים לחברי הגוף המנהל לכינוסים מיוחדים ולכינוסים בינלאומיים. הם גם מתמנים לעיתים לבקר במשרדי סניפים כנציגי המשרדים הראשיים.‏

אחד העוזרים המשרת בתפקידו מאז החל הסידור הזה אומר: ”כאשר אני ממלא את תפקידיי, הגוף המנהל יכול להתרכז עוד יותר בנושאים רוחניים”. במבט לאחור אחרי עשרים שנות שירות כעוזר אומר אח אחר: ”הזכות הזאת היא מעל ומעבר לכל מה שיכולתי לצפות לו”.‏

הגוף המנהל מפקיד רבות בידי עוזריו ומעריך את השירות המעולה שמבצעים אותם אחים נאמנים וחרוצים. הבה נמשיך כולנו ”להוקיר אנשים כאלה” (‏פיל’ ב’:29‏).‏

^ ס' 2 לסיכום תפקידיהן של שש ועדות הגוף המנהל ראה התיבה ”‏כיצד הגוף המנהל דואג לענייני המלכות‏” בפרק 12 בספר מלכות אלוהים מולכת!‏‏.‏