עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

האם אתה שואף להגיע אל שיעור קומתו של המשיח?‏

האם אתה שואף להגיע אל שיעור קומתו של המשיח?‏

‏’הגע אל שיעור קומתו המלא של המשיח’ (‏אפ’ ד’:13‏).‏

שירים: 91,‏ 210

1, 2. לאיזו גדילה צריך כל משיחי לחתור? הבא דוגמה.‏

כאשר עקרת בית מנוסה בוחרת פירות טריים בשוק, היא אינה תמיד בוחרת בפירות הגדולים ביותר או הזולים ביותר, אלא מחפשת פירות בשלים. היא רוצה פרי שטעמו וריחו נעימים ושיש בו חומרי הזנה בריאים. כן, היא בוחרת בפירות שהגיעו למלוא התפתחותם, פירות בשלים.‏

2 לאחר שאדם מתקדם עד לשלב ההקדשה והטבילה, הוא ממשיך לגדול. מטרתו היא להפוך למשרת אלוהים בוגר. הבגרות שעליה אנו מדברים אינה פיזית כי אם רוחנית. השליח פאולוס כתב על כך שהמשיחיים באפסוס צריכים היו לגדול מבחינה רוחנית. הוא עודד אותם לעשות מאמצים כדי ’להגיע אל אחדות האמונה ואחדות הידע המדויק על אודות בן אלוהים, אל היותם אנשים בוגרים, אל שיעור קומתו המלא של המשיח’ (‏אפ’ ד’:13‏).‏

3. איזה מצב ששרר בקהילת אפסוס קיים גם כיום בקרב משרתי יהוה?‏

3 כאשר כתב פאולוס את איגרתו אל קהילת אפסוס כבר  הייתה הקהילה קיימת מספר שנים. תלמידים רבים בה הגיעו לרמה גבוהה של התפתחות רוחנית. אלא שהיו משיחיים שעדיין היו צריכים לחתור אל הבגרות. מצב דומה שורר כיום בקרב עדי־יהוה. אחים ואחיות רבים כבר משרתים את אלוהים שנים רבות, והם התקדמו אל בגרות רוחנית. אך ברור שלא כולם נמצאים בשלב זה. לדוגמה, אלפי חדשים נטבלים מדי שנה, ולכן יש שעדיין צריכים לחתור אל הבגרות. מה לגביך? (‏קול’ ב’:6, 7‏).‏

גדילה משיחית

4, 5. באילו מובנים שונים המשיחיים הבוגרים אלה מאלה, אך מה המשותף בין כולם? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

4 כאשר אתה בוחן פירות בשלים בשוק, אתה מבחין שלא כולם זהים זה לזה. עם זאת, יש להם מספר מאפיינים משותפים המעידים על בשלותם. באותו אופן, בין המשיחיים הבוגרים ישנם הבדלי לאום, רקע, בריאות, גיל וניסיון. ישנם גם הבדלים באישיות או בתרבות. למרות זאת, כל מי שגדלים מבחינה רוחנית מפתחים תכונות המעידות על בגרותם. כיצד?‏

5 משרת יהוה בוגר בונה את חייו סביב דוגמתו של ישוע, אשר השאיר לנו מופת כדי ’שנלך בעקבותיו בקפידה’ (‏פט”א ב’:21‏). מה הדגיש ישוע כדבר חשוב ביותר? הוא הדגיש שחשוב לאהוב את יהוה בכל לבבנו ובכל נפשנו ובכל שכלנו ולאהוב את רענו כמונו (‏מתי כ”ב:37–39‏). משיחי בוגר משתדל לחיות על־פי עצה זו. הוא סיגל לעצמו אורח חיים הממחיש שהוא נותן עדיפות ליחסיו עם יהוה ומגלה אהבה שיש בה הקרבה עצמית.‏

משיחיים מבוגרים יכולים לשקף את שפלות הרוח שאפיינה את המשיח על־ידי כך שיתמכו באחים צעירים מהם הממלאים כעת תפקידי השגחה (ראה סעיף 6)‏

6, 7. ‏(א) מה הן חלק מהתכונות המאפיינות משיחי בוגר? (ב) במה נדון כעת?‏

6 מכל מקום, אנו מבינים שהאהבה היא רק היבט אחד מפרי הרוח שמפגין המשיחי הבוגר (‏גל’ ה’:22, 23‏). היבטים אחרים — כגון ענווה, שליטה עצמית ואורך רוח — חשובים גם הם. הם יכולים לעזור לו להתמודד עם מצבים קשים מבלי להתרגז ולשאת אכזבות מרות מבלי לאבד תקווה. במסגרת תוכנית הלימוד האישי שלו אין הוא חדל לחפש עקרונות מקראיים היכולים לעזור לו להבחין בין טוב לרע. אחר כך, בהחלטותיו הוא מוכיח בגרות רוחנית. לדוגמה, הוא מקשיב למצפונו המודרך על־פי המקרא. המשיחי הבוגר מגלה שפלות רוח בהכירו בכך שדרכי יהוה ואמות מידותיו תמיד טובות יותר מדרכיו ומאמות המידה שלו.‏ * הוא מבשר בהתלהבות את הבשורה הטובה ותורם לאחדות הקהילה.‏

7 כל אחד מאתנו, ואין זה משנה כמה זמן אנו משרתים את יהוה, יכול לשאול את עצמו: ’האם ישנם תחומים שבהם עליי להתאים את עצמי עוד יותר לדוגמתו של ישוע וכך להמשיך להתקדם מבחינה רוחנית?’‏

‏”המזון המוצק שייך לאנשים בוגרים”‏

8. מה ניתן לומר על ידיעותיו של ישוע בכתבי־הקודש ועל הבנתו את הכתוב?‏

8 ישוע המשיח הבין את דבר־אלוהים על בוריו. גם בהיותו רק בן 12 הוא מסוגל  היה לדון בנושאים מקראיים עם המורים במקדש. ”כל שומעיו התפלאו על הבנתו ועל תשובותיו” (‏לוקס ב’:46, 47‏). מאוחר יותר במרוצת שירותו הארצי השתיק ישוע את מתנגדיו בעזרת התייחסויות מתאימות אל דבר־אלוהים (‏מתי כ”ב:41–46‏).‏

9. ‏(א) אילו הרגלים ללימוד המקרא חשובים למי שרוצה לגדול מבחינה רוחנית? (ב) מהי מטרת לימוד המקרא?‏

9 בהתאם למופת שהציב ישוע, משיחי הרוצה לגדול מבחינה רוחנית לא יסתפק בידע מקראי שטחי. הוא יתמיד לחפור עמוק במקרא מתוך הכרה בכך ש”המזון המוצק שייך לאנשים בוגרים” (‏עב’ ה’:14‏). מובן מאליו שמשיחי בוגר רוצה לרכוש את ”הידע המדויק על אודות בן אלוהים” (‏אפ’ ד’:13‏). האם יש לך תוכנית קריאה יומיומית במקרא? האם יש לך שגרה של לימוד אישי, והאם אתה עושה כל מאמץ להקצות זמן מדי שבוע לתוכנית הרוחנית המשפחתית? כאשר אתה לומד את דבר־אלוהים היה ער לעקרונות מקראיים שיעזרו לך להבין בצורה ברורה יותר מה יהוה חושב ומרגיש. אחר כך השתדל ליישם את עקרונות המקרא והישען עליהם בקבלת החלטות. כך תתקרב עוד יותר אל יהוה.‏

10. כיצד ידיעותיו של המשיחי הבוגר משפיעות עליו בחיי היומיום?‏

10 משיחי בוגר מבין שאין די בידע. בנוסף למה שהוא יודע, עד כמה הוא אוהב את מה שהוא יודע על דרכי אלוהים ועקרונותיו? אחד מביטויי האהבה הזו היא קביעת סדר עדיפויות בחיים העולה בקנה אחד עם רצון אלוהים ולא עם  נטיות אנושיות. בנוסף לכך, המשיחי ללא ספק משתדל ’להסיר’ מעליו את גישותיו והתנהגותו הקודמות. בשעה שהוא מחולל את השינוי הזה הוא לובש את האישיות החדשה הדומה לזו שהייתה למשיח, אישיות אשר ”נבראה בהתאם לרצון אלוהים בצדקה ובנאמנות אמיתיות”. ‏(קרא אפסים ד’:22–24‏.) המקרא נכתב בהדרכת רוח קודשו של אלוהים. כאשר המשיחי מעמיק את ידיעותיו באמות המידה המקראיות ואת אהבתו כלפיהן, הוא פותח את לבו ואת שכלו להשפעת רוח הקודש, והדבר תורם לגדילתו הרוחנית.‏

מורכבים בהתאמה מלאה

11. במה התנסה ישוע במגעיו עם בני משפחתו ועם תלמידיו?‏

11 במרוצת חייו עלי אדמות כאדם מושלם היה ישוע מוקף באנשים לא־מושלמים. הוא גדל להורים לא־מושלמים וחי שנים רבות תחת קורת גג אחת עם קרובי משפחה לא־מושלמים. גם תלמידיו הקרובים ביותר הושפעו מרוח השאפתנות והתככנות שאפפה אותם. לדוגמה, בערב שלפני הוצאתו להורג ”פרץ ביניהם ויכוח סוער בשאלה מי מהם נחשב לגדול ביותר” (‏לוקס כ”ב:24‏). למרות זאת, ישוע ידע בביטחון שתלמידיו הלא־מושלמים יוכלו לגדול מבחינה רוחנית וליצור קהילה מאוחדת. באותו ערב התפלל ישוע שישררו אחדות ואהבה בין שליחיו; הוא ביקש מאביו שבשמיים: ”יהיו הם כולם אחד; כמו שאתה, אבי, מאוחד אתי ואני מאוחד אתך, שגם הם יהיו מאוחדים אתנו... כדי שיהיו אחד כפי שאנחנו אחד” (‏יוח’ י”ז:21, 22‏).‏

12, 13. ‏(א) כיצד מדגיש הכתוב באפסים ד’:15, 16 את הצורך לקדם את האחדות בקהילה? (ב) כיצד התגבר אח אחד על חולשתו ולמד לפעול לקידום האחדות?‏

12 משרת יהוה בוגר מקדם את האחדות בקהילה. ‏(קרא אפסים ד’:1–6,‏ 15, 16‏.) מטרתנו היא שמשרתי אלוהים יהיו ’מורכבים בהתאמה מלאה’ ושכולם יפעלו בשיתוף פעולה זה עם זה. על־פי דבר יהוה, כדי להשיג אחדות זו אנו זקוקים לשפלות רוח. אח או אחות בוגרים מתאפיינים בשפלות רוח, ותודות לכך פועלים ליצירת אחדות גם לנוכח מגרעותיהם של אחרים. כיצד אתה מגיב כאשר אתה נחשף לאי־שלמותם של אח או אחות בקהילה? או מה אם מישהו בקהילה פוגע בך? האם נטייתך, או אפילו דפוס ההתנהגות שלך, הם לבנות חומה בינך לבין הפוגע? או האם אתה משתדל לבנות גשר מעל התהום שנפערה ביניכם? משיחי בוגר רוצה — כן, מתאמץ — לבנות גשרים ולא חומות.‏

13 בחן את דוגמתו של אוּוָה. בעבר הוא נטה להתרגז מחולשותיהם של אחרים. בשלב מסוים החליט ללמוד על חייו של דוד בעזרת המקרא ובעזרת הספר הבנה מכתבי־הקודש ‏(בלעז). מדוע דווקא דוד? אוּוָה מסביר: ”דוד היה עד להתנהגותם הלא־מקראית של חלק מבני אמונתו. לדוגמה, שאול המלך ניסה להרוג אותו, חלק מבני עמו רצו לסקול אותו באבנים ואפילו אשתו לעגה לו (‏שמ”א י”ט:9–11; ל’:1–6;‏ שמ”ב ו’:14–22‏). אבל דוד אף פעם לא נתן להתנהגותם של אחרים להחליש את אהבתו ליהוה. חוץ מזה, לדוד היה לב רחום, וזה משהו שהייתי צריך לפתח. מה שלמדתי באמצעות המחקר שעשיתי שינה את השקפתי לגבי המגרעות של אחיי  לאמונה. אני כבר לא רושם כביכול את הטעויות אלא משתדל לתרום לאחדות הקהילה”. האם גם אתה שם לעצמך למטרה לתרום לאחדות הקהילה?‏

חברים מקרב עושי רצון אלוהים

14. באילו חברים בחר לו ישוע?‏

14 ישוע המשיח היה ידידותי לבני האדם ככלל. אנשים מכל הסוגים — גברים, נשים, צעירים, מבוגרים ואף ילדים — חשו בנוח בחברתו. אך בכל הקשור לבחירת חברים קרובים היה ישוע בררן. הוא אמר לשליחיו הנאמנים: ”חבריי אתם אם תעשו את מה שאני מצווה עליכם” (‏יוח’ ט”ו:14‏). ישוע בחר חברים מקרב מי שבנאמנות הלכו בעקבותיו ושירתו את יהוה בלב ונפש. האם גם אתה בוחר לך חברים קרובים מקרב מי שמשרתים את יהוה בלב שלם? מדוע זה חשוב?‏

15. איזו תועלת יכולים הצעירים להפיק מהתרועעות עם משיחיים בוגרים?‏

15 סוגי פירות רבים מגיעים לבשלות מרבית תחת אור השמש החמים. בדומה לכך, החמימות השוררת בקרב אגודת האחים שלנו יכולה לסייע לך להתקדם אל הבגרות. אולי אתה צעיר הניצב בפני ההחלטה באיזה מסלול חיים לבחור. עד כמה נבון יהיה מצדך אם תתרועע עם אחים לאמונה שצברו ניסיון רב בשירות יהוה ובתרומתם לאחדות הקהילה! לאורך השנים היו להם מן הסתם עליות ומורדות בחיים ואולי גם נתקלו בקשיים בשירות אלוהים. אחים כאלה יוכלו לסייע לך לבחור בדרך החיים הטובה ביותר. התרועעות לבבית ובונה עם אחים ואחיות אלה יכולה לעזור לך להחליט החלטות אישיות נבונות ולחתור אל הבגרות ‏(קרא עברים ה’:14‏).‏

16. כיצד עזרו המבוגרים בקהילה לאחות צעירה?‏

16 לדוגמה, הֶלְגָה זוכרת שבשנתה האחרונה ללימודים דיברו התלמידים בכיתתה על מטרותיהם האישיות. רבים מהם שאפו לרכוש השכלה אוניברסיטאית כקרש קפיצה לקריירה מבטיחה. הלגה שוחחה על כך עם חבריה בקהילתה. ”רבים מהם היו מבוגרים ממני”, היא מספרת, ”והם עזרו לי מאוד. הם עודדו אותי לשרת בשירות המורחב. בהמשך התאפשר לי לשרת חמש שנים כחלוצה. היום, אחרי שנים, אני שמחה שהקדשתי חלק ניכר מצעירותי לשירות יהוה. אין לי שום סיבה להתחרט על כך”.‏

17, 18. כיצד יכולה הבגרות הרוחנית לעזור לנו להגשים את יעודנו בחיים?‏

17 המאמצים מצדנו לחיות את חיינו על־פי הדוגמה שהציב ישוע יסייעו לנו לגדול כמשיחיים. אנו נתקרב עוד יותר ליהוה, ויגבר בנו הרצון לשרתו במידה רבה ככל האפשר. משרת אלוהים יכול לתת ליהוה את מיטבו כאשר הוא מגיע למלוא גדילתו הרוחנית או במילים אחרות כאשר הוא משיחי בוגר. ישוע עודד את תלמידיו: ”יאר נא אורכם לפני בני אדם, כדי שיראו את מעשיכם הטובים ויכבדו את אביכם שבשמיים” (‏מתי ה’:16‏).‏

18 כפי שראינו קודם לכן, למשיחי בוגר יכולה להיות השפעה חיובית רבת־עוצמה בקהילה. בגרות רוחנית זו באה לידי ביטוי באופן שבו משתמש המשיחי במצפון שהעניק לו אלוהים. כיצד יכול מצפוננו לעזור לנו להחליט החלטות נבונות? וכיצד נוכל לכבד את החלטותיהם המצפוניות של אחינו לאמונה? בנקודות אלו נדון במאמר הבא.‏

^ ס' 6 לדוגמה, לעיתים קורה שאחים מבוגרים ומנוסים מתבקשים לוותר על תפקידים מסוימים ולתמוך באחים צעירים יותר אשר אליהם הועברו אותם תפקידים.‏