עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  אוגוסט 2015

הישמר מחברה רעה באחרית ימים זו

הישמר מחברה רעה באחרית ימים זו

‏”חברה רעה תשחית הרגלים טובים” (‏קור”א ט”ו:33‏).‏

שירים: *‏73, 220

1. באיזו תקופה אנו חיים כיום?‏

אנו חיים בזמנים קשים מאוד. המקרא מכנה את התקופה שהחלה ב־1914 ”אחרית הימים”. ”עתות משבר קשות להתמודדות” אלו מתאפיינות בתנאים קשים פי כמה ממה שידע האדם לפני אותה שנה מכרעת (‏טימ”ב ג’:1–5‏). בנוסף לכך, העולם ימשיך להידרדר, שכן המקרא מנבא כי ”אנשים רעים ומתחזים יגבירו את רעתם” (‏טימ”ב ג’:13‏).‏

2. מה מאפיין את הבידור הרווח בעולם? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

2 לצורכי בידור רבים צופים בדברים, או עושים דברים, שעל־פי המקרא הם אלימים, לא־מוסריים מינית, ספיריטיסטיים או מרושעים בדרכים אחרות. לדוגמה, אתרי אינטרנט, תוכניות טלוויזיה, סרטים, רומנים ומאמרי מגזינים לא אחת מציגים אלימות ואי־מוסריות מינית באור חיובי. התנהגויות שנחשבו בעבר ללא־מקובלות זוכות במקומות שונים למעמד חוקי. אך אין זה הופך אותן למקובלות בעיני אלוהים ‏(קרא רומים א’:28–32‏).‏

3. כיצד נתפסים לרוב מי שחיים על־פי אמות המידה המקראיות?‏

 3 תלמידי ישוע בני המאה הראשונה התרחקו מבידור טמא. בשל כך ובשל התנהגותם הקדושה באופן כללי בזו להם ורדפו אותם. ”הם תמהים על כך שאינכם [המשיחיים] ממשיכים לרוץ אתם באותו מסלול מנוון של הוללות”, כתב השליח פטרוס, ”ולכן מגדפים אתכם” (‏פט”א ד’:4‏). גם היום מי שחיים על־פי אמות המידה של אלוהים נתפסים כמוזרים בעיני העולם. יתרה מזו, ”כל הרוצים לחיות חיי מסירות לאלוהים כתלמידי המשיח ישוע יירדפו גם הם” (‏טימ”ב ג’:12‏).‏

‏”חברה רעה תשחית הרגלים טובים”‏

4. מה מייעצים לנו כתבי־הקודש שלא לעשות לגבי העולם הזה?‏

4 כתבי־הקודש מייעצים למי שרוצים לעשות את רצון אלוהים שלא לאהוב את העולם הזה ואת מעשיו. ‏(קרא יוחנן א’. ב’:15, 16‏.) הגורמים הדתיים, הפוליטיים והמסחריים של העולם הזה — כולל אפיקי המידע שלהם — נתונים תחת השפעתו של השטן, ”אלוהי הסדר העולמי הזה” (‏קור”ב ד’:4;‏ יוח”א ה’:19‏). לפיכך בתור משיחיים עלינו להישמר מחברה רעה. דבר־אלוהים שנכתב ברוח הקודש מצהיר את העובדה הבסיסית הזו: ”אל תותעו. חברה רעה תשחית הרגלים טובים” (‏קור”א ט”ו:33‏).‏

5, 6. עם מי אל לנו להתרועע, ומדוע?‏

5 כדי שלא יושחתו הרגלינו הטובים אל לנו לרקום קשרי ידידות קרובים עם מי שעושים מעשים רעים. אין זה תקף רק לגבי התרועעות עם חוטאים לא־מאמינים אלא גם עם מי שמתיימרים לעבוד את יהוה אך מפרים את חוקיו בזדון. אם אנשים אלה המציגים את עצמם כמשיחיים חוטאים חטאים חמורים ואינם מתחרטים, איננו ממשיכים להתרועע עמם (‏רומ’ ט”ז:17, 18‏).‏

6 אם נתרועע עם מי שאינם נשמעים לחוקי אלוהים, אנו עלולים לפתח את הנטייה לנהוג כמוהם כדי להיות מקובלים עליהם. לדוגמה, אם נהיה קרובים לאנשים לא־מוסריים מבחינה מינית, אנו עלולים להתפתות לעשות מעשים לא־מוסריים. כך קרה לכמה משיחיים מוקדשים, וחלקם נודו משום שלא גילו חרטה (‏קור”א ה’:11–13‏). כל עוד אין הם מתחרטים מצבם עלול להיות כמתואר על־ידי פטרוס ‏(קרא פטרוס ב’. ב’:20–22‏).‏

7. במי עלינו לבחור כחברים קרובים?‏

7 אף שאנו רוצים לנהוג בטוב לב גם עם מי שאינם מקיימים את חוקי אלוהים, אל לנו להיות אנשי סודם או חבריהם הקרובים. יהיה זה אפוא מוטעה מצד עד־יהוה רווק לצאת למטרות רומנטיות עם מישהו שאינו מוקדש לאלוהים ואינו נאמן לו ושאינו מכבד את אמות מידותיו הגבוהות. שמירת תומתנו המשיחית חשובה פי כמה וכמה מלהיות פופולאריים בעיני אנשים שאינם חיים על־פי חוקי יהוה. חברינו הקרובים צריכים להיות עושי רצון אלוהים. ישוע אמר: ”כל העושה את רצון אלוהים הוא אחי ואחותי ואמי” (‏מר’ ג’:35‏).‏

8. כיצד הושפע עם ישראל הקדום מחברה רעה?‏

8 בני ישראל התנסו בהשלכות ההרסניות של הקרבה לחברה רעה. כאשר שחרר אותם יהוה מעבדות במצרים והוליך אותם אל הארץ המובטחת, הוא  אמר להם לגבי מגעיהם עם תושביה: ”לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעֳבדם, ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם. ועבדתם את יהוה אלוהיכם” (‏שמ’ כ”ג:24, 25‏). בסופו של דבר מרבית בני ישראל לא נשמעו להנחיותיו של אלוהים (‏תהל’ ק”ו:35–39‏). הואיל והפרו את נאמנותם לאלוהים אמר להם ישוע מאוחר יותר: ”הנה ביתכם יינטש” (‏מתי כ”ג:38‏). יהוה דחה מעליו את עם ישראל והעביר את ברכתו אל הקהילה המשיחית החדשה (‏מה”ש ב’:1–4‏).‏

בחן היטב את חומרי הקריאה והצפייה שלך

9. מדוע המדיה העולמית עלולה להיות מסוכנת?‏

9 חלק ניכר ממה שמפיקה המדיה העולמית יכול להיות מסוכן מבחינה רוחנית למשיחיים. חומר זה לא נועד לבנות אמונה ביהוה ובהבטחותיו. תחת זאת, הוא משקף את עולמו המרושע של השטן ואת מטרות העולם. לפיכך עלינו לנקוט משנה זהירות לבל נבחר בחומרים העלולים לעורר בנו את ”תאוות העולם” (‏טיט’ ב’:12‏).‏

10. מה יקרה לחומרי הקריאה והצפייה המזיקים של העולם?‏

10 בקרוב לא יתקיימו עוד חומרי קריאה וצפייה מזיקים. כל החומרים האלה יחלפו כאשר העולם שהם משקפים — עולם השטן — יושמד. דבר־אלוהים אומר: ”העולם יחלוף עם תאוותיו, אך העושה את רצון אלוהים יעמוד לעד” (‏יוח”א ב’:17‏). ברוח דומה שר מחבר התהלים: ”מרעים ייכרתון, וקוֹוי יהוה המה יירשו ארץ. וענווים יירשו ארץ והתענגו על רוב שלום”. למשך כמה זמן? ”צדיקים יִירשו ארץ, וישכנו לעד עליה” (‏תהל’ ל”ז:9,‏ 11,‏ 29‏).‏

11. כיצד מספק אלוהים מזון רוחני איכותי למשרתיו?‏

11 בניגוד למה שמפיק העולם, החומר שמפיק ארגון יהוה באחרית ימים זו מעודד התנהגות המובילה לחיי נצח. בתפילה ליהוה אמר ישוע: ”זו הדרך לחיי עולם: שיכירו אותך, האל האמיתי היחיד, ואת זה אשר שלחת, את ישוע המשיח” (‏יוח’ י”ז:3‏). באמצעות ארגונו מספק אבינו שבשמיים שפע של מזון רוחני בונה. עד כמה מבורכים אנו שיש ברשותנו כתבי עת, חוברות, ספרים, סרטי וידיאו ודפי אינטרנט המקדמים את עבודת אלוהים האמיתית! ארגון אלוהים גם מספק אסיפות סדירות ביותר מ־110,000 קהילות ברחבי תבל. באסיפות אלו ובכינוסים אנו דנים בחומר מקראי הבונה אמונה באלוהים ובהבטחותיו (‏עב’ י’:24, 25‏).‏

התחתן אך ורק ”באדון”‏

12. הסבר את הוראת המקרא להתחתן אך ורק ”באדון”.‏

12 ההישמרות מפני חברה רעה חשובה במיוחד למשיחיים רווקים הרוצים להתחתן. דבר־אלוהים מורה לנו ברורות: ”אל תירתמו לעול אחד עם הלא־מאמינים. כי איזו רֵעות יש בין צדקה לרשעה? או איזו שותפות יש בין אור לחושך?” (‏קור”ב ו’:14‏) המקרא מייעץ למשרתי אלוהים המחפשים שותף לנישואין להתחתן אך ורק ”באדון”, כלומר, להתחתן אך ורק עם עובד יהוה מוקדש וטבול החי  על־פי הכתוב במקרא (‏קור”א ז’:39‏). משיחי המתחתן עם בן או בת זוג מקרב בני אמונתו רוכש לעצמו שותף המוקדש ליהוה אשר יעזור לו לשמור אמונים לאלוהים.‏

13. איזו מצווה בנושא הנישואין נתן אלוהים לבני ישראל?‏

13 יהוה יודע מה פועל לטובתם המרבית של משרתיו, ואמירותיו בנושא הנישואין עקביות. שים לב למצווה הברורה כשמש שנתן לבני ישראל באמצעות משה. באשר לעמי הסביבה — עמים שלא שירתו את יהוה — נצטוו בני ישראל: ”לא תתחתן בם. בתך לא תתן לבנו, ובתו לא תקח לבנך. כי יסיר את בנך מאחריי, ועבדו אלוהים אחרים. וחרה אף יהוה בכם, והשמידך מהר” (‏דב’ ז’:3, 4‏).‏

14, 15. כיצד הושפע שלמה מהתעלמותו ממצוות יהוה?‏

14 בתחילת מלכות שלמה בן דוד ביקש המלך הצעיר בתפילה חוכמה, ואלוהים העניק לו אותה בשפע. כך התפרסם שלמה המלך כשליט חכם של ארץ משגשת. למעשה, כאשר ביקרה מלכת שבא את שלמה היא קראה: ”לא האמנתי לדברים עד אשר באתי ותראנה עיניי; והנה לא הוגד לי החצי. הוספת חוכמה וטוב אל השמועה אשר שמעתי” (‏מל”א י’:7‏). אלא ששלמה הפך לדוגמה טרגית הממחישה מה עלול לקרות כאשר מתעלמים ממצוות אלוהים שלא להתחתן עם לא־מאמין (‏קהלת ד’:13‏).‏

15 למרות כל מה שעשה למענו אלוהים התעלם שלמה ממצוותו שלא לשאת נשים מעמי הסביבה, נשים אשר לא עבדו את יהוה. שלמה ”אהב נשים נוכריות רבות” ולבסוף היו לו 700 נשים ו־300 פילגשות. ומה הייתה התוצאה? לעת זקנתו ”נשיו הטו את לבבו אחרי אלוהים אחרים... ויעש שלמה הרע בעיני יהוה” (‏מל”א י”א:1–6‏). החֶברה הרעה שבחר שלמה שיבשה את חוכמתו וגרמה לו לסור מעבודת אלוהים האמיתית. איזו אזהרה רצינית למשיחיים השוקלים להתחתן עם מישהו שאינו אוהב את יהוה!‏

16. איזו עצה מקראית חלה על משרתי אלוהים הנשואים ללא־מאמינים?‏

16 מה אם אדם נעשה עובד אלוהים בעודו נשוי ללא־מאמין? המקרא אומר: ”אתן הנשים, היכנעו לבעליכן, וכך אם יש שאינם מצייתים לַדבר, ייקנה לבם ללא מילים על־ידי התנהגות נשיהם” (‏פט”א ג’:1‏). מילים אלו מופנות לנשים משיחיות, אבל חלות גם על בעלים הנעשים עובדי יהוה בעודם נשואים ללא־מאמינות. עצת המקרא ברורה: היה בן זוג טוב וחיה על־פי אמות המידה הגבוהות שקבע אלוהים למסגרת הנישואין. בעלים ונשים לא־מאמינים רבים קיבלו את האמת כי ראו את השינויים שחולל שותפם לנישואין שבחר לציית לדרישות אלוהים.‏

התרועע עם אוהבי יהוה

17, 18. מדוע נוח והמשיחיים בני המאה הראשונה שרדו את קץ הסדר שבו חיו?‏

17 חברה רעה משחיתה הרגלים טובים, ואילו חברה טובה מניבה פרי טוב. תן דעתך לנוח שחי בעולם מרושע ולא היה לו כל רצון לרקום קשרי ידידות הדוקים עם תושביו. בימים ההם ’ראה יהוה כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יֵצֶר מחשבות  לבו רק רע כל היום’ (‏בר’ ו’:5‏). מסיבה זו החליט למחות את הסדר העולמי המרושע ואת תומכיו באמצעות מבול כלל עולמי. לעומת זאת, נוח היה ”איש צדיק. תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח” (‏בר’ ו’:7–9‏).‏

18 נוח בוודאי לא חיפש את חברתם של אנשים מרושעים. הוא ושבעת בני משפחתו היו עסוקים בביצוע המלאכה שהטיל עליהם אלוהים, אשר כללה בין היתר בניית תיבה. במקביל לכך שירת נוח גם כ’מבשר צדקה’ (‏פט”ב ב’:5‏). הטפתו של נוח, עבודתו בבניית התיבה והתרועעותו עם משפחתו מילאו את זמנו בעשיית דברים טובים ששימחו את לב אלוהים. כתוצאה מכך, נוח ומשפחתו הקרובה שרדו את המבול. עלינו להיות אסירי תודה להם כי כולנו כיום צאצאיהם של אותם משרתי יהוה — נוח הנאמן, אשת נוח, בניו ונשיהם. באותו אופן, המשיחיים הנאמנים בני המאה הראשונה שעשו את רצון אלוהים נבדלו מאנשים מרושעים וניצלו מחורבן ירושלים והסדר היהודי ב־70 לספירה (‏לוקס כ”א:20–22‏).‏

התרועעות בריאה עם אחינו לאמונה היא טעימה מן החיים המצפים לנו בעולם החדש (ראה סעיף 19)‏

19. מה עלינו לעשות כדי לשאת חן בעיני אלוהים?‏

19 כעובדי יהוה עלינו לחקות את נוח ומשפחתו ואת המשיחיים בני המאה הראשונה ששמעו בקול אלוהים. עלינו להיבדל מן הסדר העולמי המרושע הסובב אותנו ולחפש חברים בונים בקרב מיליוני אחינו ואחיותינו הנאמנים. אם נדבק במי שחיים על־פי החוכמה שמאת אלוהים, יעזור לנו הדבר ’לעמוד איתן באמונה’ במרוצת זמנים קשים מאוד אלה (‏קור”א ט”ז:13;‏ מש’ י”ג:20‏). וחשוב על התקווה הנפלאה שיש לנו! אם נישמר מחברה רעה באחרית ימים זו, נוכל אישית לשרוד את קץ הסדר העולמי המרושע הזה ולהיכנס אל העולם החדש רב־הצדקה שיביא יהוה בקרוב מאוד.‏