עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  יוני 2015

חֲיה בהתאם לתפילה לדוגמה — חלק ב’‏

חֲיה בהתאם לתפילה לדוגמה — חלק ב’‏

‏”יודע אלוהים אביכם מה הם צורכיכם” (‏מתי ו’:8‏).‏

1–3. מה שכנע אחות אחת שיהוה יודע מה הם צרכינו?‏

לאנה לעולם לא תשכח את החוויה שחוותה יום אחד בגרמניה בקיץ 2012. היא חשה ששתיים מתפילותיה הספציפיות נענו. את התפילה הראשונה נשאה בנסיעתה הארוכה ברכבת אל שדה התעופה. היא ביקשה מיהוה שייתן לה פתח להעיד על האמת. את התפילה השנייה נשאה לאחר שהגיעה לשדה התעופה וגילתה שטיסתה נדחתה ליום המחרת. לאנה התפללה על כך שכמעט לא נותר לה כסף אירופי ושאין לה מקום ללון.‏

2 מייד לאחר שסיימה את תפילתה השנייה שמעה בחור צעיר אומר לה, ”הי לאנה, מה את עושה כאן?” היה זה מישהו שלמדה אתו פעם בבית־הספר. הוא היה עם אמו וסבתו, שבאו להיפרד ממנו לקראת נסיעתו לדרום אפריקה. כשנודע לאמו אלקה על מצבה של לאנה היא הזמינה אותה בחום ללון אצלן. אלקה ואמה אירחו את לאנה ושאלו אותה אינספור שאלות על אמונתה ועל פעילותה כמבשרת בשירות המורחב.‏

 3 למחרת בבוקר, לאחר ארוחת בוקר טובה, השיבה לאנה על שאלות מקראיות נוספות ולקחה את פרטי הקשר של מארחותיה כדי לטפח את התעניינותן. לאנה חזרה הביתה בשלום, והיא ממשיכה לשרת כחלוצה רגילה. היא מרגישה ש’שומע התפילה’ היה מעורב בהשתלשלות האירועים (‏תהל’ ס”ה:3‏).‏

4. על אילו צרכים נדבר?‏

4 כאשר אנו נתקלים לפתע בבעיה, אולי אין אנו מתקשים להתפלל לעזרה, ויהוה שמח לשמוע תחינות אלו מצד חסידיו (‏תהל’ ל”ד:16;‏ מש’ ט”ו:8‏). אך אם נחשוב על התפילה לדוגמה ניווכח שישנם צרכים חשובים יותר שאולי איננו נותנים עליהם את הדעת. למשל, שים לב כיצד צרכינו הרוחניים מודגשים בשלוש הבקשות האחרונות שבתפילה לדוגמה. הנוכל לחיות עוד יותר בהתאם לבקשה הרביעית באשר ללחם הנחוץ לנו יום יום? ‏(קרא מתי ו’:11–13‏).‏

‏”תן לנו היום את הלחם הנחוץ לנו”‏

5, 6. מדוע הבקשה ”תן לנו היום את הלחם הנחוץ לנו” חשובה גם אם יש לנו מספיק מבחינה חומרית?‏

5 שים לב שזו בקשה אישית ללחם הנחוץ ”לנו” ולא ללחם הנחוץ ”לי”. ויקטור, משגיח נפה באפריקה, מספר: ”אני פעמים רבות מודה ליהוה שאשתי ואני לא צריכים להיות מודאגים מדי לגבי הארוחה הבאה שלנו ולגבי דמי השכירות. אחינו דואגים לנו באהבה מדי יום. אבל אני מתפלל שמי שעוזרים לנו יצליחו להתמודד עם הלחצים הכלכליים שמופעלים עליהם”.‏

6 אם יש לנו מספיק מזון לימים רבים, אנו יכולים לחשוב על אחינו החיים בעוני או על אחינו שנפגעו מאסונות. לא די שנתפלל בעדם; עלינו גם לפעול בהתאם לתפילותינו. לדוגמה, אנו יכולים לחלוק את מה שיש לנו עם אחינו לאמונה השרויים בצורך. אנו גם יכולים לתרום באופן קבוע לפעילות הכלל עולמית בידיעה שכספים אלו מנוצלים בתבונה (‏יוח”א ג’:17‏).‏

7. בעזרת איזו דוגמה המחיש ישוע את עצתו ”לעולם אל תהיו מודאגים אפוא מיום המחר”?‏

7 סביר להניח שבהתייחסו ללחמנו היומיומי התכוון ישוע לצרכינו המידיים. על כן בהמשך הראה כיצד אלוהים מלביש את פרחי הבר ואז אמר: ”על אחת כמה וכמה הוא ילביש אתכם, קטני אמונה! לכן לעולם אל תדאגו ותאמרו: ... ’מה נלבש?’” לסיום חזר על עצה חשובה זו: ”לעולם אל תהיו מודאגים אפוא מיום המחר” (‏מתי ו’:30–34‏). הדבר מראה שאל לנו להיות חומרניים אלא להסתפק בצרכינו היומיומיים הבסיסיים. צרכים אלה כוללים מגורים הולמים, עבודה לפרנסת המשפחה וחוכמה להתמודדות עם בעיות בריאות. אבל אם נתפלל אך ורק עבור צרכינו הפיזיים יעיד הדבר על חוסר איזון. יש לנו צרכים רוחניים אשר חשיבותם רבה פי כמה.‏

8. איזה צורך חשוב אמורה להזכיר לנו התייחסותו של ישוע ללחמנו היומיומי? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

8 התייחסותו של ישוע ללחמנו היומיומי אמורה להזכיר לנו שאנו זקוקים למזון רוחני. אדוננו אמר: ”אל יחיה האדם על הלחם לבדו, כי אם על כל מוצא פי יהוה” (‏מתי ד’:4‏). לכן עלינו להתפלל  תמיד שיהוה ימשיך להזין אותנו במזון רוחני בעתו.‏

‏”מחל לנו על חובותינו”‏

9. באיזה מובן נחשבים חטאינו ל’חובות’?‏

9 מדוע השתמש כאן ישוע במילה ’חובות’ ואילו בהזדמנות אחרת דיבר על ’חטאים’? (‏מתי ו’:12;‏ לוקס י”א:4‏) לפני יותר מ־60 שנה הובא בכתב עת זה ההסבר היפה הבא: ”עבירה על חוקי אלוהים מכניסה אותנו לחוב... כנגד חטאנו יכול אלוהים לתבוע וליטול את נפשנו... הוא יכול להסיר מעלינו את שלומו ולנתק את יחסי השלום עמנו... אנו חבים לו אהבה, הבאה לידי ביטוי בצייתנות; וכאשר אנו חוטאים איננו משלמים לו את חוב האהבה, שכן החטא הוא ביטוי של חוסר אהבה כלפי אלוהים” (‏יוח”א ה’:3‏).‏

10. על בסיס מה יכול יהוה לסלוח על חטאינו, ומה עלינו לחוש באשר לכך?‏

10 הצורך היומיומי שלנו בסליחת חטאים מבליט את הבסיס החוקי הבלעדי שעליו יכול אלוהים לבטל את חטאינו — קורבן הכופר של ישוע. אף שהכופר שולם לפני כ־2,000 שנה עלינו להוקירו כמתנה שכביכול ניתנה לנו היום. ’פדיון נפשנו’ כה יקר, שכל מה שאדם לא־מושלם יעשה למעננו לא יהיה בו די כדי לפדותנו. ‏(קרא תהלים מ”ט:8–10;‏ פטרוס א’. א’:18, 19‏.) עלינו תמיד להודות ליהוה על מתנה אדירה זו. כמו כן, השימוש במילה ‏”חטאינו” ולא ‏”חטאיי” אמור להזכיר לנו שכל אחינו ואחיותינו זקוקים לאמצעי רחום זה. ברור אפוא שיהוה רוצה שנתייחס לא רק לבריאותנו הרוחנית שלנו אלא גם לזו של אחרים, כולל מי שחטאו לנו. חטאים אלה הם לרוב שוליים ומקנים לנו הזדמנות להראות שאנו אוהבים את אחינו אהבת אמת ומוכנים לסלוח להם, כפי שאלוהים סולח לנו ברוב רחמיו (‏קול’ ג’:13‏).‏

אם אתה רוצה שאלוהים יסלח לך, היה סלחן (ראה סעיף 11)‏

11. מדוע חשוב להיות סלחנים?‏

11 למרבה הצער, בתור בני אדם לא־מושלמים אנו לעיתים נוטרים טינה (‏וי’ י”ט:18‏). אם נדבר על כך עם אחרים  חלקם עשויים לצדד בנו, והדבר ייצור פילוגים בקהילה. אם ניתן למצב הזה להימשך יעיד הדבר על חוסר הערכה כלפי רחמי אלוהים והכופר. אם נגלה חוסר סלחנות יחדל אבינו להחיל עלינו את ערך קורבנו של בנו (‏מתי י”ח:35‏). ישוע הרחיב על כך מייד לאחר שהציג את התפילה לדוגמה. ‏(קרא מתי ו’:14, 15‏.) כדי להפיק תועלת מסלחנותו של אלוהים, עלינו לעשות כל מאמץ להימנע מחטאים חמורים. שאיפתנו לא להתהלך בחטא מובילה לבקשה הבאה (‏יוח”א ג’:4,‏ 6‏).‏

‏”אל תביאנו לידי פיתוי”‏

12, 13. ‏(א) מה קרה לישוע זמן קצר לאחר טבילתו? (ב) מדוע האשמה תהיה בנו אם ניכנע לפיתוי? (ג) מה הוכיח ישוע בזכות נאמנותו עד מוות?‏

12 כשבוחנים את מה שקרה לישוע זמן קצר לאחר טבילתו קל לנו יותר להבין את הצורך בבקשה: ”אל תביאנו לידי פיתוי”. רוח אלוהים הובילה את ישוע אל המדבר. מדוע? כדי ששם ’ינסה אותו השטן’ (‏מתי ד’:1; ו’:13‏). האם זה צריך להפתיע אותנו? לא, אם אנו מבינים את הסיבה העיקרית שבגללה שלח אלוהים את בנו אל כדור הארץ. הסיבה היא ליישב את המחלוקת שנוצרה כאשר דחו אדם וחוה את ריבונות אלוהים. נדרש זמן כדי להשיב על השאלות שהתעוררו. לדוגמה, האם היה פגם באדם שברא אלוהים? האם אדם מושלם מסוגל לצדד בריבונות אלוהים לנוכח לחצים מצד ”הרָשע”? והאם יוטב למין האנושי להיות עצמאי משלטון אלוהים כפי שרמז השטן? (‏בר’ ג’:4, 5‏) המענה לשאלות אלו אומנם ידרוש זמן, אך הוא יוכיח לכל היצורים התבוניים שיהוה מממש את ריבונותו לתועלת הכול.‏

13 יהוה קדוש ועל כן לעולם לא יפתה אף אחד לעשות את הרע. לאמיתו של דבר, השטן הוא ”המפתה” (‏מתי ד’:3‏). השטן מסוגל ליצור מצבים מפתים. אך בידי האדם להחליט אם הוא ירשה לעצמו לבוא לידי פיתוי או לא. ‏(קרא יעקב א’:13–15‏.) ישוע דחה מייד כל פיתוי בעזרת ציטוט רלוונטי מתוך דבר־אלוהים, וכך צידד בריבונותו הצודקת של אלוהים. אבל השטן לא אמר נואש ”וחיכה להזדמנות מתאימה אחרת” (‏לוקס ד’:13‏). ישוע הוסיף להדוף את כל מאמצי השטן לגרום לו להפר את נאמנותו. המשיח תמך בצדקת ריבונות יהוה והוכיח שאדם מושלם יכול להיות נאמן גם במבחן הקשה ביותר. עם זאת, השטן מנסה להפיל בפח את תלמידי ישוע, כולל אותך.‏

14. מה עלינו לעשות כדי שלא ניפול בפיתוי?‏

14 בשל המחלוקת המתמשכת סביב ריבונות אלוהים, מניח יהוה למפתה לפתותנו בעזרת העולם הזה. אלוהים אינו מביאנו לידי פיתוי. נהפוך הוא, הוא בוטח בנו ורוצה לעזור לנו. אך מתוך כבוד לבחירה החופשית שלנו יהוה אינו מונע מאתנו אוטומטית מליפול בפיתוי. עלינו לעשות שני דברים — להישאר ערים מבחינה רוחנית ולהתמיד בתפילות. כיצד עונה יהוה לתפילותינו?‏

שמור על רוחניותך ועל קנאותך לשירות (ראה סעיף 15)‏

15, 16. ‏(א) מה הם חלק מהפיתויים שעלינו להתנגד להם? (ב) מי נושא באחריות לנפילה בפיתוי?‏

15 יהוה מעניק לנו את רוח קודשו העוצמתית, וזו יכולה לחזק אותנו ולעזור לנו לדחות פיתויים. אלוהים גם מזהיר אותנו באמצעות דברו והקהילה  המשיחית מפני מצבים שמהם עלינו להימנע כגון הקדשת יותר מדי זמן, כסף וכוחות לדברים חומריים בלתי חיוניים. אֶסְפֶּן ויֵאנֶה חיים במדינה אירופאית עשירה. במשך שנים רבות שירתו כחלוצים רגילים בארצם בשטח שבו היה צורך רב במבשרים. לאחר לידת בנם הראשון נאלצו לחדול משירותם כחלוצים, וכיום יש להם גם ילדה. אספן אומר: ”עכשיו כשאין לנו אפשרות להקדיש הרבה זמן לפעילויות תיאוקרטיות כבעבר אנחנו הרבה פעמים מתפללים ליהוה שלא ניפול בפיתויים. אנחנו מבקשים ממנו שיעזור לנו לשמור על הרוחניות שלנו ועל קנאותנו לשירות”.‏

16 אחד הפיתויים הבולטים בימינו הוא הצפייה בפורנוגרפיה. אם ניפול בפיתוי זה לא נוכל להאשים את השטן. מדוע? מפני שהשטן ועולמו אינם יכולים לאלץ אותנו לעשות משהו בניגוד לרצוננו. יש שנכנעו לפיתוי זה כי הרשו לעצמם להשתעשע במחשבות פסולות. אבל אנו יכולים להתנגד לפיתוי כפי שעושים רבים מאחינו ואחיותינו (‏קור”א י’:12, 13‏).‏

‏”הצילנו מידי הרָשע”‏

17. ‏(א) כיצד נוכל לחיות בהתאם לבקשה ”הצילנו מידי הרָשע”? (ב) איזו הקלה נחוש בקרוב?‏

17 כדי לחיות בהתאם לבקשה ”הצילנו מידי הרָשע” עלינו לעשות מאמץ לא להיות ’חלק מעולם [השטן]’. אל לנו ’לאהוב את העולם [של השטן] וגם לא את מה שבעולם’ (‏יוח’ ט”ו:19;‏ יוח”א ב’:15–17‏). זהו מאבק מתמשך. איזו הקלה נחוש כאשר יענה יהוה לבקשתנו זו על־ידי כך שימגר את השטן ויגרום לעולמו המרושע לחלוף! אך עלינו לזכור שכאשר הושלך השטן מן השמיים הוא ידע שזמנו קצר. ברוב זעמו הוא עושה כל שבכוחו כדי לגרום לנו להפר את תומתנו. לכן עלינו להמשיך להתפלל לאלוהים שיצילנו מידיו (‏ההת’ י”ב:12,‏ 17‏).‏

18. מה עלינו להמשיך לעשות כדי להינצל מקץ עולמו של השטן?‏

18 האם אתה חפץ בעתיד מאושר זה? אם כן, המשך להתפלל שמלכות אלוהים תקדש את שם אלוהים ותגרום לכך שרצונו ייעשה בארץ. בטח ביהוה שיספק לך את צרכיך הרוחניים והפיזיים. כן, היה נחוש לחיות בהתאם לתפילה לדוגמה.‏