עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

עמוד על המשמר — השטן מחפש לטרוף אותך!‏

עמוד על המשמר — השטן מחפש לטרוף אותך!‏

‏”עמדו על המשמר. אויבכם השטן משוטט כאריה שואג ומחפש לטרוף מישהו” (‏פט”א ה’:8‏).‏

1. הסבר כיצד הפך אחד היצורים הרוחניים לשטן.‏

בעבר היה לו מעמד רצוי לפני יהוה. אך בשלב מסוים החל יצור רוחני זה לרצות שבני אדם יסגדו לו. במקום לסלק מעליו את התאווה השלילית הזו, הוא טיפח אותה ונתן לה לצמוח עד אשר ילדה חטא (‏יעקב א’:14, 15‏). אנו יודעים שזהו השטן, אשר ”באמת לא דבק”. הוא מרד ביהוה ונעשה ל”אבי השקר” (‏יוח’ ח’:44‏).‏

2, 3. מה מלמדים המונחים ”שטן”, ”משמיץ”, ”נחש” ו”דרקון” על גדול אויביו של יהוה?‏

2 מאז מרדו מוכיח עצמו השטן כגדול אויביו של יהוה, והוא רחוק מלהיות ידידם של בני האדם. הכינויים שניתנו לו מצביעים על עומק שחיתותו. המילה ”שטן” משמעה ”מתנגד”, לציון העובדה שיצור רוחני מרושע זה אינו תומך בריבונות אלוהים; נהפוך הוא, הוא שונא אותה ונלחם בה במלוא העוצמה. יותר מכל דבר אחר רוצה השטן שריבונות יהוה תבוא אל קצה.‏

3 לפי ההתגלות י”ב:9‏, מכונה השטן ”משמיץ”. הדבר מזכיר  לנו שהשטן מכפיש את יהוה בהציגו אותו כשקרן. המילים ”הנחש הקדמוני” מעלות במחשבותינו את אותו יום טרגי בגן עדן כאשר התעה השטן את חוה באמצעות נחש. הצירוף ”הדרקון הגדול” מצייר במוחנו תמונה של מפלצת אימתנית, והולם את שאיפתו האכזרית לסכל את מטרת יהוה ולהשמיד את משרתיו.‏

4. במה נדון במאמר זה?‏

4 ברור אפוא שהשטן הוא האיום הגדול ביותר לתומתנו. לא בכדי מזהיר אותנו המקרא: ”היו מפוכחים ועמדו על המשמר. אויבכם השטן משוטט כאריה שואג ומחפש לטרוף מישהו” (‏פט”א ה’:8‏). לאור אזהרה זו ידון המאמר בשלוש תכונות של השטן המבליטות את הצורך להישמר מפני אויב חסר מצפון זה של יהוה ושל משרתיו.‏

השטן רב־עוצמה

5, 6. ‏(א) הבא דוגמאות המראות שהיצורים הרוחניים הם ”גיבורי כוח”. (ב) באיזה מובן יש לשטן ”היכולת להמית”?‏

5 היצורים הרוחניים הקרויים מלאכים הם ”גיבורי כוח” (‏תהל’ ק”ג:20‏). הם נעלים מבני אדם ועולים עליהם בשכלם ובכוחם. כמובן, המלאכים הנאמנים מנצלים את כוחם לטובה. לדוגמה, פעם אחת היכה מלאך יהוה 185,000 חיילי אויב אשורים — מעשה גבורה שהיה בלתי אפשרי לאדם אחד וקשה אף לצבא שלם (‏מל”ב י”ט:35‏). במקרה אחר השתמש מלאך אלוהים בכוחו ובחוכמתו העל־אנושיים כדי לשחרר את שליחי ישוע מבית הסוהר. אותו יצור רוחני גבר על אמצעי האבטחה, פתח את הדלתות, הוציא את השליחים ואחר כך נעל מאחוריהם את הדלתות — כל זאת בשעה שהשומרים ניצבו במקום! (‏מה”ש ה’:18–23‏).‏

6 היצורים הרוחניים הנאמנים מנצלים את כוחם לטובה, אך השטן מנצל את כוחו לרעה. ומה רבים כוחו והשפעתו! כתבי־הקודש מציגים אותו כ”שר העולם הזה” וכ”אלוהי הסדר העולמי הזה” (‏יוח’ י”ב:31;‏ קור”ב ד’:4‏). לשטן יש אף ”היכולת להמית” (‏עב’ ב’:14‏). אין זה אומר שהוא הורג את כל בני האדם במישרין. אך רצחנותו אופפת את העולם. יתרה מזו, מאחר שחוה האמינה לשקר של השטן ואדם המרה את פי אלוהים, התפשטו החטא והמוות אל כל בני האדם (‏רומ’ ה’:12‏). במובן זה יש לשטן ”היכולת להמית”. הוא ”רוצח”, כפי שכינה אותו ישוע (‏יוח’ ח’:44‏). איזה אויב רב־עוצמה הוא השטן!‏

7. כיצד ממחישים השדים את עוצמתם?‏

7 כאשר אנו מתנגדים לשטן אנו מתייצבים לא רק נגדו אלא גם נגד כל המצדדים בו בסוגיית הריבונות האוניברסאלית. הללו כוללים בתוכם קבוצה גדולה של שדים — מורדים אחרים מקרב היצורים הרוחניים (‏ההת’ י”ב:3, 4‏). שוב ושוב המחישו השדים את כוחם העל־אנושי וגרמו אומללות רבה למי שהתענו תחת ידם (‏מתי ח’:28–32;‏ מר’ ה’:1–5‏). אל תמעיט בכוחם של מלאכים מרושעים אלה או בכוחו של ”שר השדים” (‏מתי ט’:34‏). ללא עזרת יהוה לעולם לא נוכל לנצח במלחמתנו בשטן.‏

השטן אכזרי

8. ‏(א) מהי מטרת השטן? (ראה תמונה בפתיח המאמר.) (ב) כיצד על־פי התרשמותך משקף העולם את אכזריותו של השטן?‏

8 השליח פטרוס דימה את השטן  ל”אריה שואג”. על־פי ספר עיון, המילה היוונית המתורגמת ל”שואג” מצביעה על ”קול שמשמיעה חיה רעבה מאוד”. עד כמה הולם הדימוי הזה את אכזריותו של השטן! אף שהעולם כולו כבר נתון לשליטתו, השטן רעב לקורבנות נוספים (‏יוח”א ה’:19‏). העולם הוא אולי בשבילו כ”מְתַאַבְנִים” לפני הארוחה. למעשה, השטן ממוקד ב”מנה העיקרית” — השארית המשוחה שאליה מתלווים עמיתיה, ’הכבשים האחרים’ (‏יוח’ י’:16;‏ ההת’ י”ב:17‏). השטן מחפש לטרוף את משרתי יהוה. גלי הרדיפות שעורר נגד תלמידי ישוע מן המאה הראשונה ועד ימינו הם עדות לאכזריותו.‏

9, 10. ‏(א) כיצד ניסה השטן לשבש את מטרת אלוהים בכל הקשור לעם ישראל? (הבא דוגמאות.) (ב) מאיזו סיבה מיוחדת מיקד השטן את תשומת לבו בעם ישראל הקדום? (ג) מה לדעתך חש השטן כאשר משרת יהוה מבצע כיום חטא חמור?‏

9 במאמציו לשבש את מטרת אלוהים מפגין השטן את אכזריותו בדרך נוספת. אריה מורעב אינו מרחם על טרפו. אין הוא חומל עליו לפני שהוא הורג אותו ואין הוא חש חרטה אחרי מעשה. באותו אופן, השטן אינו מרחם על אלה שאותם הוא מנסה לטרוף. לדוגמה, חשוב כמה פעמים ודאי ארב השטן לבני ישראל כאשר נפלו טרף לחטאים כגון אי־מוסריות מינית וחמדנות. או כאשר אתה קורא על ההשלכות הטרגיות שמהן סבלו זימרי הלא־המוסרי וגיחזי החמדן, האם אתה מסוגל ”לראות” את האריה השואג מתענג על ניצחונו? (‏במ’ כ”ה:6–8,‏ 14, 15;‏ מל”ב ה’:20–27‏).‏

השטן שָׂמֵח כאשר משרת יהוה חוטא (ראה סעיף 10)‏

10 לשטן הייתה סיבה מיוחדת למקד את תשומת לבו בעם ישראל הקדום. אחרי הכול, מתוך האומה הזו צריך היה לבוא המשיח — האחד שימחץ את השטן ויצדיק את ריבונות יהוה (‏בר’ ג’:15‏). השטן לא רצה שבני ישראל ישגשגו, ופעל באכזריות במאמציו לטמא אותם בחטא. אל תשער בנפשך שהשטן ריחם על דוד כאשר נאף או שהייתה לו  סימפתיה למשה כאשר נמצא לא־ראוי להיכנס אל ארץ ההבטחה. אדרבה, הוא ודאי שָׂמֵח כאשר משרת אלוהים נטמא בחטא חמור. ייתכן שניצחונות אלה הם מבין הדברים שבהם מחרף השטן את יהוה (‏מש’ כ”ז:11‏).‏

11. מאיזו סיבה אפשרית התנכל השטן לשרה?‏

11 השטן רחש איבה מיוחדת כלפי המשפחה שמשושלתה נועד לבוא המשיח. לדוגמה, ראה מה קרה זמן קצר לאחר שנאמר לאברהם שהוא יהפוך ל”גוי גדול” (‏בר’ י”ב:1–3‏). כאשר היו אברהם ושרה במצרים ציווה פרעה ששרה תובא אל ביתו — כדי שתהיה לו לאישה. אלא שיהוה התערב וחילץ את שרה ממצוקה מוסרית זו. ‏(קרא בראשית י”ב:14–20‏.) זמן קצר לפני לידת יצחק אירע מקרה דומה בגרר (‏בר’ כ’:1–7‏). האם משך השטן בחוטים במקרים אלה? האם קיווה ששרה, שעזבה את אור המשגשגת ועברה לגור באוהלים, תתפתה למראה הארמונות המפוארים של פרעה ואבימלך? האם סבר השטן ששרה תבגוד בבעלה — וביהוה — ותינשא בנישואי ניאוף? המקרא אינו משיב על כך, אבל יש לנו סיבה טובה להאמין שהשטן היה שמח לגרום לשרה להיות לא־ראויה לשאת ברחמה את הזרע המובטח. השטן לא היה מתייסר מרגשי אשמה אילו נישואיה של אישה טובה, המוניטין שלה ומעמדה לפני יהוה היו נהרסים. עד כמה אכזרי השטן!‏

12, 13. ‏(א) כיצד הפגין השטן את אכזריותו אחרי לידת ישוע? (ב) מה לדעתך חש השטן לגבי צעירים האוהבים את יהוה ומשתדלים כיום לשרתו?‏

12 ישוע נולד מאות שנים אחרי ימי אברהם. אל תעלה בדעתך שהשטן חשב שתינוק זה היה יפה, חמוד ואהוב. לא, שכן השטן ידע שאותו תינוק יגדל ויהפוך למשיח המובטח. ואכן, ישוע היה החלק העיקרי של זרע אברהם, זה אשר מאוחר יותר ’יבטל את פועלי השטן’ (‏יוח”א ג’:8‏). האם סבר השטן שנטילת חייו של תינוק תהיה צעד מוגזם מדי מצדו? לשטן אין קוד אתיקה אצילי. ולכן בעניינו של הילד ישוע פעל השטן ללא היסוס. כיצד?‏

13 המלך הורדוס נחרד כאשר באו אליו אסטרולוגים ושאלו על ”מלך היהודים אשר נולד”, והחליט להורגו (‏מתי ב’:1–3,‏ 13‏). כדי לוודא שהדבר ייעשה ציווה להרוג את כל הבנים שבבית לחם ובסביבותיה מבני שנתיים ומטה. ‏(קרא מתי ב’:13–18‏.) אומנם ישוע ניצל מטבח בלתי נתפס זה, אבל מה אנחנו לומדים מכך על אויבנו השטן? ברור שבעיניו אין כל ערך לחיי אנוש. אין לו פינה חמה בלב לילדים. השטן הוא אכן ”אריה שואג”. לעולם אל תקל באכזריותו!‏

השטן רמאי

14, 15. כיצד השטן ’מעוור את שכלם של הלא־מאמינים’?‏

14 רק בדרכי מרמה יכול השטן לגרום לבני אדם לפנות עורף לאל האוהב, יהוה (‏יוח”א ד’:8‏). הוא פועל ברמייה וכך מונע מבני האדם מלהיות ”מודעים לצורכם הרוחני” (‏מתי ה’:3‏, הערת שוליים). בדרך זו הוא ’מעוור את שכלם של הלא־מאמינים לבל יזרח עליהם אור הבשורה הטובה והמפוארת על המשיח, אשר הוא צלם אלוהים’ (‏קור”ב ד’:4‏).‏

15 אחד האמצעים העיקריים של השטן לרמות את בני האדם הוא דתות הכזב.  עד כמה ודאי מרוצה הוא לראות את האנשים סוגדים לאבותיהם או לטבע או לבעלי חיים — כל דבר מלבד יהוה, שהוא ”אל קנא”, אל הדורש מסירות בלעדית! (‏שמ’ כ’:5‏) אפילו רבים הסבורים שהם עובדים את אלוהים כהלכה משועבדים לאמונות כוזבות ולטקסים חסרי תועלת. הם שרויים במצב עגום הדומה מאוד למצבם של אלה אשר בהם הפציר יהוה: ”למה תשקלו כסף בלוא לחם, ויגיעכם בלוא לשובעה? שמעו שמוע אליי, ואכלו טוב, ותתענג בדשן נפשכם” (‏יש’ נ”ה:2‏).‏

16, 17. ‏(א) מדוע אמר ישוע לפטרוס: ”סור אל מאחוריי, שטן”? (ב) כיצד עלול השטן לרמות אותנו בנושא הדחיפות?‏

16 אפילו משרתי יהוה נלהבים יכולים ליפול בנכלי השטן. לדוגמה, שים לב מה קרה כאשר אמר ישוע לתלמידיו שהוא עומד להיהרג. בתגובה לקח אותו השליח פטרוס הצידה ואמר לו, ודאי מתוך כוונה טובה: ”חוס על עצמך, אדוני; לא יהיה לך כדבר הזה”. הגיב ישוע בתקיפות ואמר לו: ”סור אל מאחוריי, שטן!” (‏מתי ט”ז:22, 23‏) מדוע כינה ישוע את פטרוס ”שטן”? מפני שישוע הבין מה עומד להתרחש. קָרבה השעה שבה הוא ימות כקורבן כופר ויוכיח שהשטן שקרן. בנקודה הרת גורל זו בתולדות האדם לא היה זה הזמן שישוע ’יחוס על עצמו’. אובדן ערנות היה בדיוק מה שהשטן היה רוצה שיקרה לו.‏

17 בהתחשב בעובדה שקץ הסדר העולמי הזה קרב ובא, גם אנו חיים בזמנים הרי גורל. השטן רוצה שנאבד את ערנותנו ו’נחוס’ על עצמנו על־ידי כך שננסה להצליח בעולם הזה ובעקבות זאת נאבד את תחושת הדחיפות. אל תיתן לזה לקרות! תחת זאת, ’עמוד על המשמר’ (‏מתי כ”ד:42‏). לעולם אל תאמין לתעמולה השקרית של השטן שהקץ רחוק — או שהוא בכלל לא יבוא.‏

18, 19. ‏(א) כיצד עלול השטן לנסות לרמות אותנו לגבי מה שאנו חושבים על עצמנו? (ב) כיצד עוזר לנו יהוה להיות מפוכחים ולעמוד על המשמר?‏

18 השטן מנסה לרמות אותנו בדרך נוספת. הוא רוצה שנאמין שאיננו ראויים לאהבתו של אלוהים ושחטאינו אינם ראויים למחילה. זהו חלק מתעמולתו השקרית. הרי מי באמת אינו ראוי לאהבתו של יהוה? זהו השטן. ומי באמת אינו ראוי למחילה? שוב, זהו השטן. לעומת זאת, המקרא מבטיח לנו: ”אלוהים אינו נוהג בחוסר צדק ואינו שוכח את פועלכם ואת האהבה שהראיתם למען שמו” (‏עב’ ו’:10‏). יהוה מעריך את מאמצינו לשמח את לבו, ושירותנו אינו לשווא. ‏(קרא קורינתים א’. ט”ו:58‏.) אם כן, אל נלך שולל אחרי התעמולה השקרית של השטן.‏

19 כפי שראינו, השטן רב־עוצמה, אכזרי ורמאי. כיצד נוכל לנצח במלחמתנו באויב אימתני זה? יהוה אינו מותיר אותנו חסרי הגנה. דברו מלמד אותנו על שיטות השטן, ו”מזימותיו לא נעלמו מידיעתנו” (‏קור”ב ב’:11‏). כאשר אנו מבינים את שיטותיו של השטן קל לנו יותר להיות מפוכחים ולעמוד על המשמר. אך אין די בידיעת מזימותיו של השטן. המקרא אומר: ‏”התייצבו נגד השטן, והוא יברח מפניכם” (‏יעקב ד’:7‏). המאמר הבא ידון בשלושה תחומים שבהם אנו יכולים להילחם בשטן ולצאת מנצחים.‏