עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  מאי 2015

אתה יכול להילחם בשטן ולצאת מנצח!‏

אתה יכול להילחם בשטן ולצאת מנצח!‏

‏”התייצבו נגדו [נגד השטן] איתנים באמונה” (‏פט”א ה’:9‏).‏

1. ‏(א) מדוע מלחמתנו בשטן חשובה במיוחד כיום? (ב) מניין לנו שאנו יכולים לנצח במלחמתנו בשטן?‏

השטן נלחם בשארית המשוחה וב’כבשים האחרים’ (‏יוח’ י’:16‏). מטרתו לטרוף רבים ככל האפשר מקרב משרתי יהוה בזמן הקצר שנותר לו. ‏(קרא ההתגלות י”ב:9,‏ 12‏.) הנוכל לנצח במלחמתנו בו? כן! המקרא אומר: ”התייצבו נגד השטן, והוא יברח מפניכם” (‏יעקב ד’:7‏).‏

2, 3. ‏(א) כיצד התפיסה שהשטן אינו קיים דווקא תורמת לקידום מטרותיו? (ב) מה משכנע אותך שהשטן הוא דמות ממשית?‏

2 רבים לועגים אף לעצם הרעיון שהשטן קיים. מנקודת מבטם השטן והשדים הם דמויות בדיוניות מספרים, סרטי אימה ומשחקי וידיאו. אנשים אלה סבורים כי אדם בר־דעת אינו מאמין ברוחות רעות. האם אתה חושב שהשטן מוטרד מכך שהוא וחבר מרעיו הבלתי נראים נחשבים לדמויות מעולם הפולקלור? סביר להניח שלא! הרי קל לשטן לעוור את שכלם של אלה המפקפקים בקיומו (‏קור”ב ד’:4‏). אחת הדרכים הרבות שבהן הוא מטעה את ההמונים היא קידום הרעיון שיצורים רוחניים אינם קיימים.‏

 3 בתור משרתי יהוה איננו בין המוטעים. אנו יודעים שהשטן הוא דמות ממשית, שכן הוא זה אשר דיבר אל חוה באמצעות נחש (‏בר’ ג’:1–5‏). השטן חירף את יהוה באשר לאיוב (‏איוב א’:9–12‏). היה זה השטן שניסה לפתות את ישוע (‏מתי ד’:1–10‏). ולאחר לידת מלכות אלוהים ב־1914 היה זה השטן שהחל ”להילחם” בשארית המשוחים (‏ההת’ י”ב:17‏). מלחמה זו עוד בעיצומה, והשטן רוצה למוטט את אמונתם של שארית ה־144,000 ושל הכבשים האחרים. כדי לנצח עלינו להתייצב נגדו ולהישאר איתנים באמונה. מאמר זה דן בשלוש דרכים לעשות כן.‏

הימנע מגאווה

4. כיצד הראה השטן שהוא מנופח מגאווה?‏

4 השטן רחוק מלהיות עניו. למעשה, החוצפה מצד יצור רוחני לערער על ריבונות יהוה ולהעמיד את עצמו כאל מתחרה היא התגלמות הגאווה ועזות המצח. לפיכך אחת הדרכים להתייצב נגד השטן היא להתרחק מגאווה ולפתח שפלות רוח. ‏(קרא פטרוס א’. ה’:5‏.) מהי גאווה? האם היא תמיד שלילית?‏

5, 6. ‏(א) האם הגאווה תמיד שלילית? הסבר. (ב) מהי גאווה מסוכנת, ואילו דוגמאות מקראיות ממחישות זאת?‏

5 מילון אחד מגדיר את המילה גאווה כ”הרגשה של כבוד עצמי” ו”תחושת סיפוק הנובעת מכך שאתה או מקורביך עשו דבר טוב או יש להם דבר טוב”. אין כל פסול בכך. השליח פאולוס אמר לתסלוניקים: ”אנו עצמנו מתגאים בכם בקרב קהילות אלוהים בשל עמידתכם האיתנה ואמונתכם בכל הרדיפות והצרות שאתם סובלים” (‏תסל”ב א’:4‏). מכאן שהרגשה טובה בשל מה שאחרים עושים או אף מידה מסוימת של גאווה עצמית הן דברים חיוביים. איננו אמורים להתבייש במשפחתנו, בתרבותנו או באזור שבו גדלנו (‏מה”ש כ”א:39‏).‏

6 מאידך, ישנה גאווה העלולה להרוס מערכות יחסים ולפגוע בידידותנו עם יהוה. גאווה זו עלולה לגרום לנו להגיב בתרעומת לעצות ותיקון נחוצים ולדחות אותם במקום לקבל אותם בענווה (‏תהל’ קמ”א:5‏). גאווה מסוג זה מוגדרת כ”הערכה עצמית מופרזת” או ”כיהירות מצד אנשים הסבורים, לרוב שלא בצדק, שהם טובים מאחרים”. יהוה שונא גאווה הנובעת מיהירות (‏יח’ ל”ג:28;‏ עמ’ ו’:8‏). אך השטן ללא ספק שמח לראות גילויי גאווה ורברבנות בבני אדם, שכן הן בבואה של יהירותו. עד כמה ודאי התענג השטן על רברבנותם של אישים כגון נמרוד, פרעה ואבשלום — אשר כולם לקו בגאווה פסולה! (‏בר’ י’:8, 9;‏ שמ’ ה’:1, 2;‏ שמ”ב ט”ו:4–6‏) הגאווה גם מילאה תפקיד במפלתו של קין. אלוהים עצמו תיקן אותו, אך הוא היה גאה מכדי לקבל את התיקון. בעקשנותו התעלם מאזהרתו של יהוה ומיהר לפעול בצורה שהובילה לאסון (‏בר’ ד’:6–8‏).‏

7, 8. ‏(א) מהי גזענות, ובאיזה מובן היא מהווה ביטוי של גאווה? (ב) הסבר כיצד הגאווה עלולה להפר את שלום הקהילה.‏

7 כיום אנשים מפגינים גאווה במספר דרכים הרסניות. לעיתים הולכת הגאווה יד ביד עם גזענות. מילון אחד מגדיר את המילה גזענות כ”דעה קדומה או איבה כלפי בני גזעים אחרים”, ו”ההשקפה שבני גזעים שונים מתאפיינים בתכונות וביכולות שונות, ושיש גזעים עליונים  וגזעים נחותים”. גאווה על רקע גזעי הובילה למהומות, למלחמות ואף לרציחות המוניות.‏

8 כמובן, אין מקום לדברים כאלה בקהילה המשיחית. למרות זאת, ויכוחים בין אחים לאמונה, אשר ניצתים לעיתים מתוך גאווה, עלולים להידרדר ולצאת מכלל שליטה. נראה שכך היה לגבי מספר משיחיים בני המאה הראשונה לספירה אשר אליהם כתב יעקב את השאלה הנוקבת הבאה: ”מניין נובעות המלחמות והמריבות שביניכם?” (‏יעקב ד’:1‏) כן, רגשות איבה ועליונות הטבועים עמוק בלבנו עלולים להשפיע על דיבורנו ומעשינו ולגרום סבל בל יתואר לאחרים (‏מש’ י”ב:18‏). ברור אפוא שהגאווה עלולה להפר את שלום הקהילה.‏

9. כיצד עוזר לנו המקרא להילחם בגזענות ובצורות אחרות של גאווה פסולה? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

9 אם יש בנו הנטייה לחוש שאנו נעלים מאחרים, עלינו לזכור כי ”תועבת יהוה כל גבה לב” (‏מש’ ט”ז:5‏). כדאי גם שנבחן את השקפתנו על אנשים מגזע, לאום או תרבות אחרים. אם מקננים בנו רגשי גאווה על רקע גזעי או לאומי, אנו למעשה מתעלמים מן העובדה ש”מאדם אחד יצר [אלוהים] את כל העמים” (‏מה”ש י”ז:26‏). במובן זה קיים רק גזע אחד שהרי לכל בני האדם אב משותף, אדם הראשון. לפיכך עד כמה מגוחך להאמין שגזעים מסוימים עליונים או נחותים. חשיבה זו תקדם את מזימת השטן לפגוע באהבתנו ובאחדותנו המשיחיות (‏יוח’ י”ג:35‏). כדי להילחם בשטן ולנצח, חובה עלינו להדוף את הגאווה השלילית על כל צורותיה (‏מש’ ט”ז:18‏).‏

הישמר מחומרנות ומאהבת העולם

10, 11. ‏(א) מאילו סיבות קל לפתח אהבה לעולם? (ב) באיזו דרך אפשרית באה לידי ביטוי אהבתו של דימס לעולם?‏

10 השטן הוא ”שר העולם הזה”, והעולם נתון לשליטתו (‏יוח’ י”ב:31;‏ יוח”א ה’:19‏). משום כך, חלק ניכר ממה שמקדם העולם מנוגד לאמות המידה שמתווה המקרא. כמובן, לא כל מה שמציע העולם הוא דבר רע. אך עלינו לצפות שהשטן ישתמש בעולמו כדי לנצל לרעה את רצונותינו ולנסות לפתות אותנו לחטוא או לפתח אהבה לעולם ולהזניח את עבודת יהוה ‏(קרא יוחנן א’. ב’:15, 16‏).‏

11 היו משיחיים במאה הראשונה לספירה שאהבת העולם נתנה בהם את אותותיה. לדוגמה, פאולוס כתב: ”דימס עזב אותי בגלל אהבתו לסדר העולמי הנוכחי” (‏טימ”ב ד’:10‏). המקרא אינו מציין מפורשות איזה היבט בעולם אהב דימס שבגללו עזב את פאולוס. ייתכן שדימס החל לאהוב דברים חומריים יותר מאשר עניינים רוחניים. אם כך היה, הרי שדימס החמיץ זכויות רוחניות מרגשות — ובשביל מה? האם העולם יכול היה להעניק לדימס משהו שיעלה על הברכות שיכול היה יהוה להעניק לו כעמיתו של פאולוס? (‏מש’ י’:22‏).‏

12. באילו דרכים אנו עלולים ליפול קורבן ל”תעתועי העושר”?‏

12 דבר דומה עלול לקרות גם לנו. בתור משיחיים יש לנו רצון טבעי לפרנס את עצמנו ואת משפחתנו (‏טימ”א ה’:8‏). יהוה רוצה שנחיה בנוחות — מסקנה העולה בבירור מכך שהוא הניח את אדם וחוה  במקום יפהפה (‏בר’ ב’:9‏). אלא שהשטן יכול לנצל לרעה את רצונותינו בעזרת ”תעתועי העושר” (‏מתי י”ג:22‏). רבים חושבים שהכסף יהפוך אותם למאושרים ושנכסים חומריים הם המפתח להצלחה. חשיבה זו מוטעית לחלוטין, והיא עלולה לגרום לנו לאבד את הנכס היקר ביותר שיש לנו — ידידותנו עם יהוה. ישוע הזהיר את תלמידיו: ”איש אינו יכול להיות עבד לשני אדונים, שכן או ישנא אחד ויאהב את השני או יהיה מסור לאחד ויבוז לשני. אינכם יכולים להיות עבדים לאלוהים ולממון” (‏מתי ו’:24‏). אם אנו עבדים בלעדית לממון חדלנו לשרת את יהוה, וזה בדיוק מה שהשטן רוצה שנעשה! לעולם אל ניתן לכסף או למה שניתן לקנות בו להאפיל על ידידותנו עם יהוה. כדי להילחם בשטן עלינו לשמור על גישה מאוזנת כלפי דברים חומריים ‏(קרא טימותיאוס א’. ו’:6–10‏).‏

התרחק מאי־מוסריות מינית

13. כיצד מקדם העולם הזה השקפה מעוותת על נישואין ומין?‏

13 מלכודת נוספת בעולמו של השטן היא אי־מוסריות מינית. כיום רבים רואים בנאמנות בין בעל ואישה — או אפילו במוסד הנישואין עצמו — דבר מגביל ומיושן. לדוגמה, שחקנית מפורסמת אחת אמרה: ”מונוגמיה היא דבר בלתי אפשרי לבני שני המינים. אני לא מכירה אף אדם נאמן או כזה שרוצה להיות נאמן”. שחקן אחד אמר: ”אינני בטוח שבאמת נועדנו להיות עם אדם אחד לשארית חיינו”. השטן ודאי מרוצה כאשר אנשים רבי־השפעה משמיצים את מתת הנישואין שהעניק אלוהים. לשטן אין כל עניין לתמוך במסגרת זו או לראות בהצלחתה. אם כן, כדי להילחם בשטן ולנצח עלינו לתמוך במוסד הנישואין שכונן אלוהים.‏

14, 15. כיצד נוכל להתרחק מאי־מוסריות מינית?‏

14 בין שאנו נשואים ובין שאנו רווקים, עלינו לעשות כל מאמץ להתרחק מאי־מוסריות מינית על כל צורותיה. האם זהו מאבק קל? לא ולא! לדוגמה, אם אתה צעיר אתה אולי שומע תלמידים בבית־הספר מתרברבים על מין מזדמן או על סקסטינג, נוהג שבמקומות שונים שקול להפצת פורנוגרפיית ילדים. המקרא אומר: ”הזוֹנֶה חוטא לגופו שלו” (‏קור”א ו’:18‏). התפשטות מחלות מין מובילה לסבל ולמוות. ומרבית הצעירים הלא־נשואים שאיבדו את בתוליהם אומרים שהם מצטערים על כך. המציאות סביב האי־מוסריות המינית שונה מאוד ממה שמוצג בעולם הבידור, אשר רוצה שנאמין שלהפרת חוקי אלוהים אין השלכות. חשיבה זו גורמת לאנשים ליפול קורבן ל”תעתועי החטא” (‏עב’ ג’:13‏).‏

15 אם אתה נאבק בפיתוי לאי־מוסריות מינית, מה תוכל לעשות? הכר בחולשה שלך (‏רומ’ ז’:22, 23‏). התפלל לאלוהים שייתן לך כוח (‏פיל’ ד’:6, 7,‏ 13‏). הימנע ממצבים העלולים להוביל לאי־מוסריות מינית (‏מש’ כ”ב:3‏). ובשעת פיתוי, דחה אותו מייד (‏בר’ ל”ט:12‏).‏

16. כיצד הגיב ישוע לפיתויי השטן, ומה נוכל ללמוד מדוגמתו?‏

16 ישוע הציב לנו דוגמה רבת־עוצמה בהדיפת פיתויים. הוא לא הלך שבי אחרי הבטחותיו של השטן, ולא היה צריך לשקול את היתרונות ואת החסרונות. אדרבה, הוא הגיב ללא דיחוי במילה:  ‏”כתוב”. ‏(קרא מתי ד’:4–10‏.) ישוע הכיר את דבר־אלוהים, והדבר אפשר לו לפעול מייד ולצטט פסוקים בשעת פיתוי. כדי להילחם בשטן ולנצח, בל נרשה לעצמנו להתפתות לאי־מוסריות מינית (‏קור”א ו’:9, 10‏).‏

נצח במלחמה על־ידי עמידה איתנה

17, 18. ‏(א) אילו כלי נשק נוספים מצויים במאגר הנשק של השטן, ומדוע אין זה מפתיע אותנו? (ב) מה מצפה לשטן, ומדוע הדבר מעודד אותך לעמוד איתן?‏

17 גאווה, חומרנות ואי־מוסריות מינית הן רק שלושה מכלי הנשק העומדים לרשות השטן. יש לו הרבה יותר מכך. לדוגמה, יש משיחיים המתמודדים עם התנגדות מצד קרובי משפחה, לעג מצד תלמידים אחרים בבית־הספר או אף הגבלות ממשלתיות על פעילות הבישור. קשיים אלה אינם מפתיעים אותנו, שהרי ישוע הזהיר את תלמידיו: ”תהיו שנואים על הכול בגלל שמי, אבל המחזיק מעמד עד הקץ הוא ייוושע” (‏מתי י’:22‏).‏

השטן ניצב בפני השמדה מוחלטת (ראה סעיף 18)‏

18 כיצד נוכל להילחם בשטן ולנצח? ישוע אמר לתלמידיו: ”עמדו איתן וכך תרכשו את נפשותיכם” (‏לוקס כ”א:19‏). אף אדם אינו יכול לגרום לנו נזק נצחי. איש אינו יכול לגזול מאתנו את ידידותנו היקרה עם אלוהים, אלא אם כן נרשה לזה לקרות (‏רומ’ ח’:38, 39‏). אפילו מותם של משרתי יהוה אינו נחשב ניצחון לשטן, מפני שיהוה יקים אותם לתחייה! (‏יוח’ ה’:28, 29‏) לעומת זאת, לשטן מצפה עתיד עגום וקודר. לאחר השמדת עולמו המרושע יהיה הוא כבול בתהום לאלף שנים (‏ההת’ כ’:1–3‏). בתום אלף שנות שלטון ישוע ”ישוחרר השטן מכלאו” לזמן קצר כדי לנסות בפעם האחרונה להתעות את בני האדם המושלמים. אחרי כן יושמד השטן (‏ההת’ כ’:7–10‏). גורלו נחרץ, אך לא כך לגביך! התייצב נגדו איתן באמונה. אתה בהחלט יכול להילחם בשטן ולצאת מנצח!‏