‏”[הם] לא זכו בדברים שהובטחו, אך ראו אותם מרחוק” (‏עב’ י”א:13‏).‏

1. איזו תועלת נוכל להפיק מן היכולת לדמיין דברים שאיננו רואים? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

היכולת שיש לנו לראות בדמיוננו דברים שאיננו רואים היא מתנה מאלוהים. היא מאפשרת לנו לתכנן תוכניות נבונות ולְצפות לדברים טובים. יהוה מסוגל לראות את העתיד, ובכתבי־הקודש הוא לא אחת אומר לנו מראש מה צפוי לקרות. אנו יכולים לצייר בשכלנו את מה שיתרחש. למעשה, היכולת לדמיין דברים בלתי נראים מסייעת לנו להאמין (‏קור”ב ד’:18‏).‏

2, 3. ‏(א) מדוע חשוב הבסיס שעליו בנויים הדברים שאנו מדמיינים? (ב) באילו שאלות נדון במאמר זה?‏

2 כאשר אנו מציירים בדמיוננו דבר שמעולם לא ראינו, התמונה שעולה במוחנו אינה מבוססת תמיד על המציאות. לדוגמה, אם ילדה קטנה מדמיינת שהיא רוכבת על פרפר, אין זו אלא אשליה. אך כאשר חשבה חנה על היום שבו תיקח את בנה שמואל אל המשכן לשרת שם, התמונה שהצטיירה בשכלה לא הייתה תלושה מהמציאות. היא הייתה מבוססת על החלטתה הנחושה, והדבר עזר לה להתמקד במטרה שהציבה  לעצמה (‏שמ”א א’:22‏). כאשר אנו רואים בעיני רוחנו את מה שהבטיח אלוהים, אנו חושבים על משהו שבהחלט יקרה (‏פט”ב א’:19–21‏).‏

3 אין ספק שנאמנים רבים בימי המקרא ראו בדמיונם את הדברים שהבטיח אלוהים. איזו תועלת צמחה להם מכך שראו בעיני רוחם את הברכות העתידיות? ומדוע יהיה לנו למועיל לחשוב על הדברים הנפלאים שניבא אלוהים למען עושי רצונו?‏

הם ”ראו” את תקוותם והתחזקו

4. על איזה בסיס ראה הבל בעיני רוחו את העתיד?‏

4 האם הבל, האיש הנאמן הראשון, ”ראה” משהו ממה שהבטיח יהוה? לא ניתן לומר שהבל ידע כיצד תתגשם לבסוף ההבטחה הגלומה בדברים שאמר אלוהים לנחש: ”ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. הוא ישופך ראש, ואתה תשופֶנו עָקב” (‏בר’ ג’:14, 15‏). אולם סביר להניח שהבל הקדיש מחשבה מרובה להבטחה זו והבין שמישהו ייפצע ב’עקבו’ כדי שבני האדם יובאו לכדי השלמות שהייתה לאדם וחוה לפני חטאם. יהיה אשר יהיה העתיד שראה הבל בעיני רוחו, הייתה לו אמונה המבוססת על הבטחת אלוהים, ומשום כך קיבל יהוה את קורבנו ‏(קרא בראשית ד’:3–5;‏ עברים י”א:4‏).‏

5. מדוע מועיל היה לחנוך לראות בדמיונו את הצפון בחיק העתיד?‏

5 חנוך הנאמן גילה אמונה אף שהיה מוקף באנשים חסרי יראת אלוהים אשר דיברו קשות על יהוה. ברוח הקודש ניבא חנוך שיהוה יבוא ”ברבבות קדושיו לעשות משפט בכול ולהרשיע את כל חסרי יראת האלוהים על כל מעשי רשעתם ועל כל הקשות שדיברו עליו חוטאים רשעים” (‏יהד’ 14, 15‏). כאדם שחי על־פי אמונתו, יכול היה חנוך לראות בדמיונו עולם ללא רשעה ‏(קרא עברים י”א:5, 6‏).‏

6. במה יכול היה נוח להמשיך להעסיק את מחשבותיו לאחר המבול?‏

6 נוח שרד את המבול בזכות אמונתו (‏עב’ י”א:7‏). מתוך אמונה הקריב אחרי המבול קורבנות בעלי חיים (‏בר’ ח’:20‏). בדומה להבל, הוא ללא ספק האמין שבני האדם ישתחררו לבסוף מן השעבוד לחטא ולמוות. בימים האפלים שלאחר המבול, ימים שבהם פעל נמרוד נגד יהוה, עדיין החזיק נוח באמונתו ובתקוותו (‏בר’ י’:8–12‏). סביר להניח שהתעודד אם דמיין את בני האדם כשהם משוחררים משלטון מדכא, מן החטא התורשתי ומן המוות. גם אנו יכולים ”לראות” תקופה נפלאה זו — והיא אכן קרובה! (‏רומ’ ו’:23‏).‏

‏”לראות” את התגשמות ההבטחות

7. איזה עתיד יכלו ”לראות” אברהם, יצחק ויעקב?‏

7 אברהם, יצחק ויעקב יכלו לראות בדמיונם עתיד נפלא, מפני שאלוהים הבטיח להם שבאמצעות זרעם יתברכו כל גויי הארץ (‏בר’ כ”ב:18; כ”ו:4; כ”ח:14‏). צאצאי האבות נועדו להתרבות ולהתיישב בארץ המובטחת שיעניק להם אלוהים (‏בר’ ט”ו:5–7‏). בעזרת אמונה יכלו אותם יראי אלוהים ”לראות” את יוצאי חלציהם יושבים בארץ זו. למעשה, מאז איבד המין האנושי את השלמות הבטיח יהוה למשרתיו הנאמנים שהברכות שעליהן ויתר אדם הראשון לא אבדו לעד.‏

8. מה עזר לאברהם להפגין אמונה יוצאת מגדר הרגיל?‏

 8 סביר להניח שהיכולת שהייתה לאברהם לראות בדמיונו את מה שהבטיח אלוהים אפשרה לו לעשות מעשי אמונה יוצאים מגדר הרגיל. כתבי־הקודש מדגישים שאף שאברהם ומשרתי אלוהים נאמנים אחרים ”לא זכו [בתקופתם] בדברים שהובטחו”, הם ”ראו אותם מרחוק וקידמו אותם בברכה”. ‏(קרא עברים י”א:8–13‏.) לאברהם היו כל כך הרבה ראיות לכך שמה שהוא קיווה לו אכן יתגשם, שהוא כביכול ראה את הבלתי נראה!‏

9. איזו תועלת צמחה לאברהם מאמונתו בהבטחות אלוהים?‏

9 אמונתו של אברהם בהבטחות אלוהים חיזקה את נחישותו לעשות את רצון אלוהים. מתוך אמונה עזב את אור כשדים וסירב להתיישב התיישבות קבע באחת מערי כנען. בדומה לאוּר, היו לערים אלו יסודות רעועים בשל שליטיהן הרשעים (‏יהו’ כ”ד:2‏). לשארית חייו הארוכים ”חיכה [אברהם] לעיר שיש לה יסודות אמיתיים, אשר אדריכלה ומקימה הוא אלוהים” (‏עב’ י”א:10‏). אברהם ”ראה” את עצמו חי במשכן קבע הנשלט על־ידי יהוה. הבל, חנוך, נוח, אברהם ואחרים כמותם האמינו בתחיית המתים וציפו בכליון עיניים לחיות עלי אדמות תחת מלכות אלוהים, ה”עיר שיש לה יסודות אמיתיים”. הרהורים בברכות אלו חיזקו את אמונתם ביהוה ‏(קרא עברים י”א:15, 16‏).‏

10. איזו תועלת יכלה שרה להפיק מראייתה כלפי העתיד?‏

10 תן דעתך לשרה, אשת אברהם. בגיל 90 וללא ילדים פעלה באמונה תודות לראייתה החיובית כלפי העתיד. למעשה, היא ראתה בעיני רוחה את ילדיה נהנים מן הברכות שהבטיח יהוה (‏עב’ י”א:11, 12‏). מה עורר בה את הציפייה הזו? יהוה אמר לבעלה: ”ובירכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. ובירכתיה והייתה לגויים. מלכי עמים ממנה יהיו” (‏בר’ י”ז:16‏). לאחר שילדה שרה את יצחק הייתה לה סיבה טובה לצייר בדמיונה את התגשמות שאר ההבטחות שנתן אלוהים לאברהם. איזו מתנה נפלאה קיבלנו גם אנו — היכולת לראות בדמיוננו תמונות חיוביות של הבטחות אלוהים אשר יתגשמו בוודאות!‏

עיניים ממוקדות בגמול

11, 12. כיצד פיתח משה אהבה ליהוה?‏

11 משה הוא אדם נוסף שהאמין ביהוה, והוא פיתח אהבה עמוקה כלפיו. בצעירותו כחלק ממשפחת המלוכה המצרית יכול היה בנקל לפתח אהבה לכוח ולעושר. אך מהוריו הביולוגיים ודאי למד משה על יהוה ועל מטרתו לשחרר את העברים מעבדות ולתת להם את הארץ המובטחת (‏בר’ י”ג:14, 15;‏ שמ’ ב’:5–10‏). אם חשב משה תכופות על הברכות שציפו לעם אלוהים, מה לדעתך צמח בלבו — אהבה למעמד וגדוּלה או אהבה ליהוה?‏

12 כתבי־הקודש אומרים לנו: ”בזכות אמונה סירב משה בבגרותו להיקרא בנה של בת פרעה ובחר להתענות עִם עַם אלוהים במקום ליהנות מתענוגות החטא הזמניים, כי החשיב את חרפת המשיח לעושר גדול מאוצרות מצרים; שכן עיניו היו ממוקדות בגמול” (‏עב’ י”א:24–26‏).‏

13. איזו תועלת צמחה למשה מהרהורים מעמיקים בהבטחות אלוהים?‏

 13 כאשר חשב משה לעומק על מה שהבטיח יהוה לעשות למען בני ישראל, התחזקו אמונתו באלוהים ואהבתו כלפיו. בדומה ליראי אלוהים אחרים, הוא יכול היה מן הסתם לראות בדמיונו את התקופה שבה ישחרר יהוה את בני האדם מן המוות (‏איוב י”ד:14, 15;‏ עב’ י”א:17–19‏). אין פלא שניצתה במשה אהבה לאל אשר חמל על העברים ועל כל בני האדם. לאורך כל חייו פעל משה מתוך אמונה ואהבה (‏דב’ ו’:4, 5‏). אפילו בשעה שאיים פרעה על חייו, שאב משה כוח מתוך אמונתו, אהבתו לאלוהים וככל הנראה גם מתוך תמונת העתיד המזהיר שהצטיירה במחשבותיו. כך התמודד באומץ לב עם האיום (‏שמ’ י’:28, 29‏).‏

דמיין את ממשויות המלכות

14. איזו חשיבה אינה אלא אשליה?‏

14 לרבים כיום יש ראייה לא־מציאותית לגבי העתיד. לדוגמה, אף שאין להם הרבה מבחינה חומרית הם חולמים להיות עשירים מופלגים וליהנות מביטחון מוחלט, וזאת למרות העובדה שכיום חיי האדם מלאים ”עמל [צרות] ואוון [מכאובים]” (‏תהל’ צ’:10‏). הם מדמיינים את עצמם חיים ללא דאגות תחת שלטון האדם, בשעה שהמקרא מצביע על מלכות אלוהים כעל תקוות האמת הבלעדית של האנושות (‏דנ’ ב’:44‏). רבים סבורים שאלוהים לא ישמיד את הסדר העולמי המרושע הזה, אבל המקרא מצייר תמונה שונה לחלוטין (‏צפ’ א’:18;‏ יוח”א ב’:15–17‏). תקוות אלו שבהן מחזיקים מי שמתעלמים ממטרת יהוה לעתיד אינן אלא אשליות.‏

התוכל לדמיין את עצמך בעולם החדש? (ראה סעיף 15)‏

15. ‏(א) איזו תועלת צומחת למשיחיים כאשר הם רואים בדמיונם את תקוותם? (ב) ציין משהו שאתה מצפה לו כאשר יגשים אלוהים את הבטחותיו.‏

15 מצד שני, בתור משיחיים אנו מתעודדים כאשר אנו רואים בדמיוננו את תקוותנו, אם שמימית ואם ארצית. התוכל לראות את עצמך נהנה מן הדברים שהבטיח אלוהים? אין ספק שהמחשבות על מה שתוכל לעשות כאשר יגשים אלוהים את הבטחותיו משמחות את לבך. ייתכן שאתה ”רואה” את עצמך חי חיי נצח עלי אדמות. חשוב על עבודתך המשותפת עם אחרים בהפיכת כדור הארץ לגן עדן. שכניך אוהבים את יהוה כמוך. אתה בריא, נמרץ ואופטימי. המשגיחים על עבודות השיקום תורמים להנאתך כי באמת אכפת להם ממך. ואתה שמח לנצל את כישרונותיך ויכולותיך משום שכל מה שאתה עושה מועיל לאחרים ומסב כבוד לאלוהים. לדוגמה, אתה עוזר למוקמים לתחייה להכיר את יהוה (‏יוח’ י”ז:3;‏ מה”ש כ”ד:15‏). לא, זה לא עולם דמיוני. תמונה שובת עין זו מבוססת על אמיתות מקראיות הנוגעות לעתיד (‏יש’ י”א:9; כ”ה:8; ל”ג:24; ל”ה:5–7; ס”ה:22‏).‏

מדוע עלינו לשוחח על תקוותנו?‏

16, 17. איזו תועלת תצמח לנו אם נשוחח על תקוותנו?‏

16 כאשר אנו משוחחים עם משיחיים אחרים על מה שנרצה לעשות כאשר יגשים יהוה את הבטחותיו, תמונת העתיד נעשית צלולה יותר במוחנו. אף שאיש מאתנו אינו יכול לדעת בדיוק מה יהיו נסיבותינו האישיות בעולם החדש,  בשיחותינו על האפשרויות השונות שיהיו לנו בעתיד אנו מעודדים זה את זה ומביעים את אמונתנו בהבטחות אלוהים. בזמן שביקר השליח פאולוס את אחיו ברומא הם ללא ספק העריכו את ’העידוד’ ההדדי, וגם אנו מוקירים זאת בזמנים קשים אלה (‏רומ’ א’:11, 12‏).‏

17 אם נראה בדמיוננו את העתיד יעזור לנו הדבר גם לרסן מחשבות שליליות על רקע קשיים עכשוויים. ייתכן שדאגות כאלו הטרידו את השליח פטרוס כאשר אמר לישוע: ”הנה אנחנו עזבנו הכול והלכנו אחריך; אם כן, מה יהיה לנו?” כדי לעזור לפטרוס ולאחרים שהיו שם לראות בעיני רוחם את העתיד, הגיב ישוע ואמר: ”אמן אומר אני לכם: כאשר תתחדש הבריאה ויֵשב בן האדם על כיסא כבודו, תשבו גם אתם, ההולכים אחריי, על שנים עשר כיסאות ותשפטו את שנים עשר שבטי ישראל. וכל מי שעזב בתים או אחים או אחיות או אב או אֵם או ילדים או אדמות למען שמי, יקבל פי כמה וכמה ויירש חיי עולם” (‏מתי י”ט:27–29‏). כך יכלו פטרוס ושאר התלמידים לצייר במוחם את התפקיד שיהיה להם בממשלה שתמשול על כדור הארץ ותעניק ברכות נאדרות לעושי רצון אלוהים.‏

18. מדוע יהיה זה לתועלתנו לחשוב כיום על התגשמות הבטחות אלוהים?‏

18 כאשר חשבו משרתי יהוה עלי אדמות על התגשמות הבטחות אלוהים הם תמיד הפיקו מכך תועלת. הבל ידע על מטרות אלוהים מספיק כדי לראות בדמיונו עתיד טוב יותר, וכדי להאמין ולהחזיק בתקווה ודאית. מעשי האמונה היוצאים מגדר הרגיל שעשה אברהם התאפשרו משום שהוא ”ראה” בעיני רוחו משהו מהתגשמות נבואת אלוהים על ה’זרע’ המובטח (‏בר’ ג’:15‏). עיני משה ”היו ממוקדות בגמול”; הוא פעל מתוך אמונה ואהבתו ליהוה הלכה וגברה (‏עב’ י”א:26‏). אמונתנו באלוהים ואהבתנו אותו עשויות בהחלט להתחזק אם ננצל את היכולת לראות בדמיוננו את התגשמות הדברים שהבטיח יהוה. המאמר הבא ידון בשאלה כיצד נוכל לעשות שימוש מיטבי במתנה אלוהית זו.‏