עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

תמוך נאמנה באחי המשיח

תמוך נאמנה באחי המשיח

‏”מה שעשיתם לאחד מאחיי הקטנים האלה, לי עשיתם” (‏מתי כ”ה:40‏).‏

1, 2. ‏(א) אילו משלים סיפר ישוע לעמיתיו הקרובים? (ראה תמונה בפתיח המאמר.) (ב) מה עלינו לדעת לגבי משל הכבשים והעזים?‏

ישוע משוחח עם עמיתיו הקרובים פטרוס, אנדרי, יעקב ויוחנן. זה עתה שמעו מפיו את משל העבד הנאמן והנבון, את משל עשר הבתולות ואת משל כיכרי מטבעות הכסף. את דבריו מסיים ישוע במשל נוסף. הוא מדבר על תקופה שבה ”בן האדם” ישפוט את ”כל העמים”. אין ספק שמשל זה מרתק את תלמידיו! ישוע מתמקד בו בשתי קבוצות — כבשים ועזים — ומדגיש קבוצה חשובה שלישית שאותה הוא מזהה כ’אחיו’ של ”המלך” ‏(קרא מתי כ”ה:31–46‏).‏

2 כבר זמן רב שמשל זה מעורר את סקרנותם של משרתי יהוה, ובצדק, שכן בו מסביר ישוע מה יעלה בגורלם של בני האדם. הוא מראה מדוע יהיו שיזכו לחיי עולם בשעה שאחרים ילכו לאבדון עולם. כדי לשרוד עלינו להבין את האמיתות שלימד ישוע ולנהוג על־פיהן. כשכל כך הרבה מונח על כף המאזניים ראוי שנשאל: כיצד הבהיר לנו יהוה בהדרגה את פשר המשל? מדוע ניתן לומר שהמשל מדגיש את  חשיבות פעילות הבישור? על מי מוטלת המשימה לבשר? ומדוע זו העת להיות נאמן ל”מלך” ולמי שאותם הוא מכנה ”אחיי”?‏

כיצד התבהרה הבנתנו?‏

3, 4. ‏(א) אילו גורמי מפתח עלינו לזהות כדי להבין את משל הכבשים והעזים? (ב) כיצד הסביר המצפה של ציון בשנת 1881 את המשל?‏

3 כדי להבין נכונה את משל הכבשים והעזים עלינו לזהות שלושה גורמי מפתח במשל: זהות הדמויות, מועד המשפט והסיבה שבגללה יש המוגדרים ככבשים ויש המוגדרים כעזים.‏

4 בשנת 1881 הסביר המצפה של ציון כי ”בן האדם”, שנקרא גם ”המלך”, הוא ישוע. תלמידי המקרא הראשונים סברו ש’אחי’ המלך מסמלים את מי שימלכו עם המשיח וכן גם את כל בני האדם אחרי שיזכו לשלמות ארצית. הם חשבו שהפרדת הכבשים מן העזים תתרחש במרוצת אלף שנות שלטון המשיח, והאמינו שבני אדם יוגדרו ככבשים משום שהם יחיו לפי חוק האהבה שחוקק אלוהים.‏

5. כיצד נצרפה הבנתנו בשנות ה־20?‏

5 בשנות ה־20 המוקדמות עזר יהוה למשרתיו להבין טוב יותר את המשל. המצפה מ־15 באוקטובר 1923 אישר כי ”בן האדם” הוא ישוע. עם זאת, באשר לזהותם של אחי המשיח הציג המאמר טיעונים מקראיים כבדי משקל לפיהם אחיו הם אך ורק מי שימלכו אתו בשמיים. כמו כן, הוסבר באותו כתב עת כי הכבשים הם מי שתקוותם לחיות עלי אדמות תחת שלטון מלכות המשיח. מה באשר למועד הפרדת הכבשים מן העזים? המאמר ציין כי אחי המשיח ימלכו עמו בשמיים במרוצת אלף שנות שלטון המלכות, ולכן שום כיתה ארצית אינה יכולה לעזור להם או להזניח אותם. המסקנה המתבקשת אפוא היא שהפרדת הכבשים מן העזים תתרחש בטרם יחל שלטון אלף השנים. ומה בנוגע לסיבה שבגללה יזוהה האדם ככבש? המאמר טען כי בני אדם יישפטו ככבשים על סמך העובדה שהם הכירו בישוע כאדונם וראו במלכות האמצעי לשיפור התנאים בעולם.‏

6. כיצד שוב נצרפה הבנתנו בשנות ה־90?‏

6 כתוצאה מהבנה מתוקנת זו סברו משרתי יהוה כי בני האדם נשפטים ככבשים או כעזים במרוצת אחרית הסדר העולמי, וזאת בתלות בתגובתם למסר המלכות. אלא שבאמצע שנות ה־90 נצרפה הבנתנו. שני מאמרים בהוצאת המצפה מ־1 בנובמבר 1995 הצביעו על קווי דמיון בין דבריו של ישוע במתי כ”ד:29–31 ‏(קרא) לבין דבריו במתי כ”ה:31, 32 ‏(קרא).‏ * מהי המסקנה? המאמר הראשי ציין: ”משפט הכבשים והעזים הוא נחלת העתיד”. מתי בדיוק? ”הוא יתקיים לאחר פרוץ ’הצרה’ המוזכרת במתי כ”ד:29, 30‏, ולאחר שבן־האדם ’יבוא בכבודו’ ... אזי, עם קצו של כל סדר־הדברים המרושע, ישוע יערוך משפט, יפסוק ויוציא לפועל את משפטו”.‏

7. איזו הבנה ברורה יש לנו כעת?‏

7 כיום אנו מבינים בבירור את משל הכבשים והעזים. באשר לזהות הדמויות,  ישוע הוא ”בן האדם”, המלך. ’אחי’ המלך הם גברים ונשים משוחי רוח שימלכו עם המשיח בשמיים (‏רומ’ ח’:16, 17‏). ”הכבשים” ו”העזים” מסמלים אנשים מבני כל העמים. הם אינם משוחים ברוח הקודש. מה בנוגע למועד המשפט? המשפט יתרחש לקראת קץ הצרה הגדולה שבפתח. ומה לגבי הסיבה שבגללה בני האדם יישפטו ככבשים או כעזים? פסיקה זו תלויה באופן שבו הם התייחסו לשארית אחיו משוחי הרוח של המשיח עלי אדמות. בהתחשב בעובדה שקץ הסדר העולמי הזה ממשמש ובא, עד כמה אנו אסירי תודה על כך שיהוה שפך בהדרגה אור על משל זה ועל המשלים הקשורים לו במתי פרקים כ”ד ו־‏כ”ה‏!‏

כיצד מדגיש המשל את פעילות הבישור?‏

8, 9. מדוע מתוארים הכבשים כ”צדיקים”?‏

8 במשל הכבשים והעזים ישוע אינו מזכיר מפורשות את פעילות הבישור. אם כן, מדוע ניתן לומר שהמשל מדגיש את חשיבות פעילות הבישור?‏

9 ראשית, שים לב שישוע מלמד כאן בעזרת משל, ולכן ברור שאין הוא מדבר על הפרדת כבשים ממשיים מעזים ממשיות. בדומה לכך, אין הוא אומר שכל מי שנשפט ככבש חייב פשוטו כמשמעו להאכיל ולהלביש את אחד מאחיו וכן לטפל בו או לבקר אותו בבית הסוהר. למעשה הוא ממחיש את הגישה שהכבש הסמלי מפגין כלפי אחיו. הוא מתאר את הכבשים כ”צדיקים”, מפני שהם מכירים בכך שיש למשיח קבוצת אחים משוחים שנותרה עלי אדמות ותומכים בה נאמנה בתקופה קשה זו של אחרית הימים (‏מתי י’:40–42; כ”ה:40,‏ 46;‏ טימ”ב ג’:1–5‏).‏

10. כיצד יכולים הכבשים לנהוג בטוב לב עם אחי המשיח?‏

10 שנית, תן דעתך להקשר דבריו של ישוע. הוא מדבר על אות נוכחותו ועל אחרית הסדר העולמי (‏מתי כ”ד:3‏). בשלב מוקדם בנאומו ציין ישוע שהאות יקפל בתוכו מאפיין מרשים — הבשורה הטובה על המלכות ”תוכרז בכל העולם המיושב” (‏מתי כ”ד:14‏). ובדיוק לפני שסיפר את משל הכבשים והעזים, סיפר את משל כיכרי מטבעות הכסף. כפי שראינו במאמר הקודם, ישוע סיפר את אותו משל כדי להדגיש בפני תלמידיו משוחי הרוח, ’אחיו’, שיהיה עליהם לבשר בהתלהבות. אך המשוחים המעטים שנותרו עלי אדמות בתקופת נוכחות ישוע ניצבים בפני משימה אדירה — לבשר ”לכל העמים” לפני בוא הקץ. משל הכבשים והעזים מלמד שהמשוחים יקבלו עזרה. לפיכך התמיכה שמעניקים מי שנשפטים ככבשים לאחי המשיח בפעילות הבישור היא אחת הדרכים העיקריות שבהן הם נוהגים בהם בטוב לב. אולם מה כרוך במתן תמיכה זו? האם פירושה אך ורק סיוע חומרי ותמיכה רגשית או האם נדרש מהם לעשות יותר?‏

מי צריכים לבשר?‏

11. איזו שאלה עשויה להתעורר, ומדוע?‏

11 כיום רוב רובם של שמונת מיליוני תלמידי ישוע אינם משוחי רוח. הם לא קיבלו את כיכרי מטבעות הכסף שהעניק  ישוע לעבדיו המשוחים (‏מתי כ”ה:14–18‏). מכאן עשויה להתעורר השאלה, ’האם התפקיד לבשר באמת מוטל גם על מי שלא נמשחו ברוח הקודש?’ אכן כן. תן דעתך למספר סיבות.‏

12. מה אנו למדים מדבריו של ישוע במתי כ”ח:19, 20‏?‏

12 ישוע הורה לכל תלמידיו לבשר. לאחר תחייתו אמר ישוע לתלמידיו לעשות תלמידים וללמד אותם לקיים ”את כל מה” שציווה עליהם. עם מצוותיו נמנית המצווה לבשר. ‏(קרא מתי כ”ח:19, 20‏.) לפיכך על כל תלמידי המשיח לבשר, בין שתקוותם למלוך בשמיים או לחיות עלי אדמות (‏מה”ש י’:42‏).‏

13. על מה מצביע החזון שראה יוחנן, ומה מביא אותנו למסקנה זו?‏

13 ספר ההתגלות מראה כי פעילות הבישור תתבצע הן בידי המשוחים והן בידי אחרים. ישוע נתן לשליח יוחנן חזון שבו נראית ”הכלה”, כלומר 144,000 המשוחים אשר ימלכו עם המשיח בשמיים, כשהיא מזמינה את האנשים ’לקחת מי חיים חינם’ (‏ההת’ י”ד:1,‏ 3; כ”ב:17‏). אותם מים מסמלים את כל מה שמספק יהוה כדי לחלץ את האנושות מן החטא והמוות על בסיס קורבן הכופר של המשיח (‏מתי כ’:28;‏ יוח’ ג’:16;‏ יוח”א ד’:9, 10‏). הכופר הוא במוקד הבשורה שבפינו, והמשוחים משמשים כמובילי הדרך במאמצים לעזור לאנשים ללמוד עליו ולהפיק ממנו תועלת (‏קור”א א’:23‏). אלא שבחזון רואה יוחנן גם אחרים שאינם מכיתת הכלה. גם הם נקראים לומר, ”בוא!” הם מצייתים ומזמינים עוד אחרים לקחת מי חיים. קבוצה שנייה זו מורכבת מבעלי התקווה לחיות עלי אדמות. על כן החזון מראה בבירור  שהאחריות לבשר מוטלת על כל מי שנענים להזמנה ’לבוא’.‏

14. מה כרוך בציות ל”תורת המשיח”?‏

14 כל הכפופים ל”תורת המשיח” חייבים לבשר. ‏(‏גל’ ו’:2‏). ליהוה אין סטנדרטים כפולים. לדוגמה, הוא אמר לבני ישראל: ”תורה אחת יהיה לאזרח, ולגר הגר בתוככם” (‏שמ’ י”ב:49;‏ וי’ כ”ד:22‏). המשיחיים אינם כפופים לתורת משה. אך כולנו, בין שאנו משוחים ובין שלא, כפופים ל”תורת המשיח”. תורה זו כוללת בתוכה את כל מה שלימד ישוע, ואחד הדברים העיקריים שלימד הוא שתלמידיו צריכים לגלות אהבה (‏יוח’ י”ג:35;‏ יעקב ב’:8‏). אחת הדרכים המרכזיות לגלות אהבה כלפי אלוהים, כלפי המשיח וכלפי הרֵע היא הכרזת הבשורה הטובה על המלכות (‏יוח’ ט”ו:10;‏ מה”ש א’:8‏).‏

15. מדוע ניתן לומר שמצוות ישוע חלה על כל תלמידיו?‏

15 הדברים שאמר ישוע לקבוצה קטנה יכולים לחול גם על קבוצה גדולה יותר. לדוגמה, ישוע כרת ברית מלכות רק עם 11 מתלמידיו, אבל ברית זו למעשה חלה על כל ה־144,000 (‏לוקס כ”ב:29, 30;‏ ההת’ ה’:10; ז’:4–8‏). בדומה לכך, ישוע ציווה על מעטים יחסית מתלמידיו — אלה שאליהם הוא נגלה אחרי תחייתו — לבשר (‏מה”ש י’:40–42;‏ קור”א ט”ו:6‏). ואולם, כל תלמידיו הנאמנים בני המאה הראשונה הבינו שהמצווה הזו חלה עליהם, גם אם הם לא שמעו אישית את ישוע מדבר (‏מה”ש ח’:4;‏ פט”א א’:8‏). הוא הדין בימינו: ישוע לא דיבר אישית אל אף אחד משמונת מיליוני מבשרי המלכות הפעילים. אבל כולם מכירים בחובה המוטלת עליהם לגלות אמונה במשיח ולתת לה ביטוי באמצעות פעילות הבישור (‏יעקב ב’:18‏).‏

זו העת להיות נאמנים

16–18. כיצד יכולים הכבשים הפוטנציאליים לתמוך באחי המשיח, ומדוע עליהם לעשות כן כעת?‏

16 השטן נלחם בשארית אחיו משוחי הרוח של המשיח עלי אדמות, והוא יגביר את התקפותיו ככל שיאזל ’זמנו הקצר’ (‏ההת’ י”ב:9,‏ 12,‏ 17‏). למרות הניסיונות הקשים שהם עוברים, המשוחים הם חוד החנית במבצע ההטפה הנרחב ביותר בהיסטוריה. אין ספק שישוע עומד לצדם ומדריך אותם (‏מתי כ”ח:20‏).‏

17 מספרם ההולך וגדל של הכבשים הפוטנציאליים רואים זאת לזכות לתמוך באחי המשיח לא רק בפעילות הבישור אלא גם בדרכים מעשיות אחרות. למשל, הם מעניקים תרומות כספיות ומושיטים עזרה לשם בניית אולמי מלכות, אולמי כינוסים ומבני סניפים, ונשמעים בנאמנות למי שמתמנים בידי ”העבד הנאמן והנבון” למלא תפקידים אחראיים (‏מתי כ”ד:45–47;‏ עב’ י”ג:17‏).‏

דמויי הכבש תומכים באחי המשיח במגוון דרכים (ראה סעיף 17)‏

18 עד מהרה ישחררו המלאכים את רוחות ההשמדה לציון פרוץ הצרה הגדולה. הדבר יקרה לאחר ששארית אחי המשיח הנותרים עלי אדמות ייחתמו סופית (‏ההת’ ז’:1–3‏). בטרם תחל מלחמת הר מגידון יילקחו המשוחים השמיימה (‏מתי י”ג:41–43‏). לפיכך זו העת עבור מי שמקווים להישפט ככבשים לתמוך נאמנה באחי המשיח.‏

^ ס' 6 לדיון מפורט במשל זה ראה המאמרים ”‏כיצד תעמוד לפני כס המשפט?‏‏” ו”‏מה יהא עתיד הכבשים והעזים?‏‏” בהוצאת המצפה מ־1 בנובמבר 1995.‏