מה ניתן לעשות כדי לעזור לאחים ולאחיות הסובלים מרגישות יתר לריחות?‏

מי שרגישים לריחות מתמודדים עם קושי רציני. סביר להניח שאין בידם לעשות הרבה כדי לשלוט במידת החשיפה לריחות במגעיהם היומיומיים עם זרים. אך היו ששאלו אם ניתן לבקש מן האחים והאחיות להימנע משימוש בבשמים או במי קולון באסיפות ובכינוסים המשיחיים.‏

אין ספק שאף משיחי לא היה רוצה להקשות ביודעין על אדם אחר לנכוח בהתכנסויות המשיחיות. כולנו זקוקים לעידוד שמספקות אסיפותינו (‏עב’ י’:24, 25‏). אי לכך, כדאי שמי שסובל מרגישות לריחות במידה המקשה עליו לבוא לאסיפות, ישוחח על כך עם זקני־הקהילה. אומנם אין זה מקראי או ראוי לקבוע לבאי האסיפות כללים לגבי שימוש בבשמים, אבל הזקנים יוכלו לספק מידע שיעזור לחברי הקהילה להבין את הקשיים שיש לאחרים. הזקנים יכולים להחליט, בתלות בנסיבות, לדון באסיפת השירות במסגרת צורכי הקהילה במידע שיצא לאור בנושא, או להודיע בעניין הודעה המנוסחת בטקט.‏ * עם זאת, אין זה ראוי שהזקנים ימסרו שוב ושוב הודעות מסוג זה. באסיפותינו תמיד באים מתעניינים חדשים או אורחים שאינם מודעים לבעיה, ואנו רוצים שהם יחושו רצויים. אל לנו לתת למישהו להרגיש שלא בנוח בשל השימוש המתון שהוא עושה בבשמים.‏

אם הנסיבות המקומיות מאפשרות זאת, מועצת הזקנים יכולה לדאוג לכך שמי שסובלים מרגישות יתר לריחות ישבו באזור מבודד יחסית באולם המלכות. לדוגמה, אולי יש באולם חדר ישיבות המצויד ברמקולים, ובו הם יוכלו לשבת ולהפיק תועלת מן האסיפות. אם לא ניתן למצוא מענה סביר לבעיה ויש שעדיין סובלים קשות, יכולה הקהילה להקליט את האסיפות עבורם או לארגן חיבור טלפוני לביתם, כפי שנהוג לעשות עבור אנשים המרותקים לביתם.‏

גיליונות שירות המלכות בשנים האחרונות עודדו את האחים והאחיות לגלות התחשבות מיוחדת בנושא זה בכינוסים האזוריים. לאור העובדה שמרבית הכינוסים נערכים במקומות סגורים בעלי אוורור מכאני, התבקשו הנוכחים שלא להפריז בשימוש בבשמים חריפים. האחים התבקשו לגלות התחשבות מיוחדת בכינוסים האזוריים, משום שבדרך כלל אין אפשרות לארגן אזורים נקיים מריחות באתרי הכינוסים. אולם מעולם לא הייתה כוונה שהנחיה זו תהפוך לכלל עבור אסיפות הקהילה, ואין לפרש אותה ככזו.‏

כל עוד אנו חיים בסדר העולמי הזה, כולנו סובלים מנזקי האי־שלמות התורשתית. עד כמה אנו מעריכים את המאמצים מצד אחרים להקל את סבלנו! יש שזו תהיה מבחינתם הקרבה שלא להשתמש בבושם או במי קולון כדי להקל על אח או אחות לנכוח באסיפות הקהילה, אבל האהבה עשויה להניע אותנו לעשות כן.‏

 האם ישנם מקורות חילוניים המעידים על כך שפונטיוס פילטוס אכן היה קיים?‏

על גבי לוח אבן זה חקוק שמו של פילטוס בלטינית

פונטיוס פילטוס מוכר לקוראי המקרא בשל תפקידו במשפטו ובהוצאתו להורג של ישוע (‏מתי כ”ז:1, 2,‏ 26-24‏). עם זאת, שמו מופיע גם מספר פעמים במקורות היסטוריים אחרים בני זמנו. על־פי מילון המקרא בהוצאת אנקור ‏(אנג’), מאגר ההתייחסויות ההיסטוריות החילוניות לפילטוס ”גדול יותר ומפורט יותר משל כל נציב רומי אחר ביהודה”.‏

שמו של פילטוס מופיע יותר מכול בכתביו של ההיסטוריון היהודי יוסף בן מתתיהו, אשר תיעד שלוש תקריות המלמדות על הקשיים שהיו לפילטוס כמושל יהודה. תקרית רביעית תוארה על־ידי ההיסטוריון היהודי פילון. ההיסטוריון הרומי טאקיטוס, אשר העלה על הכתב את תולדות קיסרי רומא, אישר שפונטיוס פילטוס ציווה על הוצאתו להורג של ישוע בימי שלטונו של טיבריוס.‏

בשנת 1961 גילו ארכיאולוגים בחפירות בתיאטרון הרומי העתיק בקיסריה לוח אבן בשימוש משני הנושא בבירור את שמו של פילטוס בלטינית. הכתובת (המוצגת כאן) מקוטעת אבל החוקרים סבורים שזו הייתה לשונה: ”לאלים המכובדים טיבריום (זה) פונטיוס פילטוס, נציב יהודה, הקדיש”. המבנה המוזכר (הטיבריום) היה ככל הנראה מקדש שהוקם לכבוד הקיסר הרומי טיבריוס.‏

האם מבשרת מלכות חייבת לעטות כיסוי ראש אם היא מנהלת שיעור מקרא בנוכחות מבשר?‏

במאמר ”שאלות של קוראים” בכתב העת המצפה מ־15 ביולי 2002 נאמר שעל האחות לעטות כיסוי ראש אם היא מנהלת שיעור מקרא בנוכחות מבשר, בין שהוא טבול ובין שהוא לא־טבול. מתוך עיון נוסף בנושא עולה כי יש מקום לתיקון.‏

אם האחות מלמדת במסגרת תוכנית שיעורי מקרא, ומתלווה אליה מבשר טבול, אין ספק שעליה לעטות כיסוי ראש. זהו ביטוי לכבוד שהיא רוחשת לעיקרון הראשות שקבע יהוה בתוך הקהילה המשיחית, משום שהיא מבצעת תפקיד שבדרך כלל היה מוטל על האח שאתה (‏קור”א י”א:5, 6,‏ 10‏). לחלופין, היא יכולה לבקש מן האח לנהל את השיעור אם הוא כשיר ומסוגל לעשות כן.‏

מאידך, אם האחות מלמדת במסגרת תוכנית שיעורי מקרא, ומתלווה אליה מבשר לא־טבול שאינו בעלה, אין היא מחויבת על־פי המקרא לעטות כיסוי ראש. למרות זאת, יש אחיות שמצפונן יניע אותן לעטות כיסוי ראש גם במצב זה.‏

^ ס' 2 לדיון בנושא זה ראה המאמר ”סיוע לבעלי רגישות יתר לכימיקלים (MCS)“ בהוצאת עורו! מ־8 באוגוסט 2000, עמודים 8–10 (אנג’).‏